• De Eerstelijnsmeeting (15/3) heeft aandacht voor geneesmiddelengebruik en verslavingsproblematiek

  • Kan jij soms wat hulp gebruiken of een handje hulp geven? Doe mee met het Buurtpensioen

  • Studiedag Zorg in de stad

  • foto door Layla Aerts

    Cultuursensitieve zorgambassadeurs overbruggen de kloof tussen kwetsbare ouderen en stedelijke thuiszorgorganisaties

  • Meer dan twintig voorbeelden uit de praktijk over samenwerken

  • Wij helpen je persoonlijk in je zoektocht naar het ideale vrijwilligerswerk

Over ons
Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.
Dit is het Kenniscentrum WWZ 

Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Doel is dat ieder zich kan ontplooien en omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met handicap....

Welzijn

Wonen kan in de eigen woning zijn of samen met anderen, verschillende generaties onder één dak, in een woongemeenschap, volledig zelfstandig of met veel...

Wonen

Zorg speelt in op de nood aan verzorging of ondersteuning. Iedereen moet de keuze en de mogelijkheid hebben om de eigen afhankelijkheid te organiseren.

Zorg

Het kenniscentrum volgt maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en uitdagingen die daaruit voortvloeien op de voet.

Welzijn
Wonen
Zorg

Op zoek naar vrijwilligers(werk) in Brussel? Wil je meer weten over de vrijwilligerswet? Hier ben je aan het juiste adres!

Vrijwilligers

Lees onze publicaties

Overzicht