U bent hier

Archief

Primaire tabs15/01/2018 - 09:00

Het kenniscentrum WWZ en Inclusief Brussel (dat een samenwerking is tussen het Brussel Platform Armoede, CAW Brussel, het Kenniscentrum WWZ en Samenlevingsopbouw Brussel) nodigen u uit voor een denkvoormiddag op 15 januari 2018 in De Markten over het Brusselse Welzijnswerk in Tijden van Vermaatschappelijking. We gaan graag samen met u op zoek naar antwoorden op de vraag naar de randvoorwaarden om zorg en welzijn beter te integreren in de samenleving . De input die zal worden gegeven, zal...Meer lezen

23/11/2017 - 09:30
Vergrijzing van onze samenleving is een feit.

Niet alleen de toename van het aantal senioren, maar ook de groei van het aantal hoogbejaarden neemt snel toe. Mensen worden ouder, een vaststelling die ons allen vreugdevol zou moeten stemmen, in de eerste plaats de ouderen zelf.

Het belang van sociale netwerken en van sociale integratie voor het welbevinden van ouderen is bekend. Hebben senioren een netwerk, willen ouderen beroep doen op een netwerk?

...Meer lezen

23/11/2017 - 09:00
Emotionele Ontwikkeling

‘ Emotionele Ontwikkeling ’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden in de ondersteuning van mensen met een beperking. We zijn ervan overtuigd dat goed inschatten van en afstemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau noodzakelijk is om mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking op adequate wijze ondersteuning en/of onderwijs te bieden.

Het brede werkveld ging aan de slag met dit dankbare gedachtengoed en volgde via verschillende kanalen vorming om de basisprincipes te begrijpen. Maar daarmee hebben we...Meer lezen

16/11/2017 - 09:00
Verankering en duurzame samenwerking Hoe verankeren we samenwerking in het DNA van onze organisatie?

Wie meer wil weten over intersectorale netwerking kan zijn licht opsteken tijdens het Intersectoraal Netwerkmoment. Ook dit jaar is er weer een boeiend programma.

Programma

9.00

Onthaal

9.30

Energieke start en inleiding over verankering en duurzame samenwerking

10.00

Ervaringen, vragen en stellingen: hoe verankeren we samenwerking in het DNA van onze organisatie en...Meer lezen

05/11/2017 - 09:00 tot 10/11/2017 - 17:00

Sinds 2000 organiseren de AMA, het Kenniscentrum WWZ, de BICO Federatie en het CMDC samen de “ Week van de Brusselse Thuislozenzorg ”. Dit jaar is het de 16de editie en belichten we in het bijzonder de ontmoeting tussen actoren die werken rond het thema partner- en intra-familiaal geweld .

Van 6 tot 10 november , nodigen we jullie uit om de werking van meer dan twintig verschillende diensten die actief zijn in Brussel te...Meer lezen

19/10/2017 - 09:30

19 oktober vindt in het KMSK de voorstelling van de European Disability Card plaats. De kaart die toegang tot cultuur sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking vergemakkelijkt.

Meer informatie over het aanvragen van de kaarten, vind je op de EDC-website http://www.eudisabilitycard.be.

Meer informatie over het gebruik van de kaart vind je op de EDC-website http://www.eudisabilitycard.be. Meer lezen

05/10/2017 - 12:00

Brussels Overleg Thuiszorg , Huis voor Gezondheid...Meer lezen

27/09/2017 - 10:00

Kom naar de Freedom Drive:

Loop en strijd mee voor het recht van alle Personen met een Handicap op een leven in de maatschappij!

Op 27 september zullen honderden mensen met een handicap en hun bondgenoten van Brussel en van over heel Europa deelnemen aan de Freedom Drive optocht door Brussel.

· 10u: Start Freedom Drive optocht aan het Europees Parlement waar de deelnemers hun eisen kenbaar maken aan de Brusselse en Europese beleidsmakers. De titel...Meer lezen

18/09/2017 -
12:30 tot 16:30

Zelforganisaties voor etnisch-culturele minderheden spelen in Brussel een rol als aankomstplek en wegwijzer voor nieuwkomers, bruggenbouwer en doorverwijzer naar de welzijnssector. Vele Brusselse welzijnsorganisaties werkten al eens samen met een zelforganisatie. Ook het Kenniscentrum WWZ heeft ervaring opgebouwd in projecten die de brug bouwen tussen zelforganisaties en de welzijnssector. Tijd voor een stand van zaken en een verdiepende reflectie over hoe daar in de toekomst verder mee om te gaan.

Het Kenniscentrum WWZ en Odisee Campus Brussel nodigen u...Meer lezen

21/06/2017 - 13:30

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap in Brussel . Een lang en complex verhaal dat niet vanzelfsprekend is om mee aan de slag te gaan. Een verhaal dat ook vragen oproept, zoals: Wat moet ik mijn cliënten aanraden, VAPH of PhARE? Wat mag een cliënt doen met zijn PVF? Hoe zit het met minderjarigen met een beperking?

Op woensdagnamiddag 21 juni willen we deze vragen graag trachten te beantwoorden. We zullen dit doen aan de...Meer lezen