U bent hier

Archief

Primaire tabs15/12/2018 -
10:00 tot 17:30

Coöperatieve woonmodellen - Wat zijn de uitdagingen?

Wonen is een wezenlijke functie in ons leven. Verwachtingen ten aanzien van wonen zijn zeer hoog. Ze hebben betrekking op:

enerzijds ‘tastbare dingen’ als betaalbaarheid en goede bouwtechnische kwaliteit anderzijds het minder tastbare: dingen als sfeer, geborgenheid, warmte, thuis komen, …

Om aan beide verwachtingen tegelijk tegemoet te komen, kiezen mensen voor samen huizen. In een omgeving waar wonen relatief duur is, wordt deze groep groter. De stap...Meer lezen

13/12/2018 -
08:45 tot 16:30

Bijna 25 jaar geleden erkende het Vlaams parlement autisme als handicap. Op dat historisch moment in april ‘94 kregen de niet aflatende inspanningen van de pioniers een formele basis.

Na stevige inspanningen in anno 2018 hoogstens ‘is het goed op weg’. Het autismevriendelijk maken van de samenleving blijkt een werk in uitvoering.

Het onlangs in voege getreden Vlaams Actieplan Autisme is een stap in de goede richting om over beleidsdomeinen heen te sleutelen aan een samenleving waaraan mensen...Meer lezen

07/12/2018 -
14:00 tot 16:00

Terpoceen is het resultaat van 60 gesprekken met jonge nieuwkomers (asielzoekers en vluchtelingen) in België en geeft een overzicht gegeven van de noden, behoeften maar ook van de krachten en dromen van deze jongeren.

Ze reflecteren over hun leven in België, hun positie en rol in deze nieuwe maatschappij. Het boek weerspiegelt dan ook de veelzijdigheid en diversiteit die jonge nieuwkomers in zich dragen. Een klankbord van de moedige getuigenissen van jonge nieuwkomers over vallen en opstaan, maar...Meer lezen

07/12/2018 -
12:30 tot 14:00

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis nodigt jou en je collega’s graag uit voor een kookworkshop en maaltijd . Ideaal voor een uitgebreide, actieve en leerrijke middagpauze voor jezelf, je collega’s of Brusselse vrienden.

Samen maken we een heerlijk typisch Roemeens gerecht klaar: gevulde koolbladeren. Samen rollen, samen eten!

In traditionele Roemeense dorpen maken buurvrouwen soms samen maaltijden klaar. Het is gezellig, samen gaat het sneller en men leert van elkaar.

Dat is...Meer lezen

07/12/2018 -
09:00 tot 16:30

Kick-off sìgnal kanal is een burgerplatform uit de Brusselse kanaalzone en daarbuiten. Dit burgerplatform maakt zich zorgen over de gevolgen van het federaal Kanaalplan dat heel duidelijk de kaart van de repressie heeft getrokken, en wil op zoek naar alternatieven. Met deze kick-off schieten we uit de startblokken. We willen hiervoor zo veel mogelijk mensen uitnodigen. Voel je vrij deze uitnodiging verder te verspreiden binnen je netwerk.

Programma:

09.00 - 09.30: onthaal

09.30 - 10.00: verwelkoming...Meer lezen

06/12/2018 - 14:00

“ Personen met een beperking zijn burgers die op voet van gelijkwaardigheid moeten behandeld worden.” Zo staat het in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Zij moeten optimale kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat houdt in dat mensen met een beperking, net als iedere burger, ook een beroep moeten kunnen doen op alle vormen van hulpverlening in de samenleving.

Veel hulpverleners geven aan dat het soms lang duurt voor ze...Meer lezen

06/12/2018 -
09:00 tot 19:00

2019 wordt een scharnierjaar. Nieuwe lokale en provinciale bestuursploegen gaan van start. We kiezen een nieuw Vlaams Parlement. Samen met burgers en diverse organisaties willen lokale en regionale beleidsmakers een warmhartig woonbeleid uittekenen, om zo een antwoord te zoeken op één van de grotere uitdagingen van de toekomst: WONEN.

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen...Meer lezen

01/12/2018 -
12:00 tot 17:00

U bent van harte welkom op het evenement “BRUSSELS SMART CITY: IEDEREEN DIGITAAL!” , dat deel uitmaakt van de evenementenreeks die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert in het kader van Brussels Smart City .

Digitalisering wordt steeds belangrijker. Zowel op het werk, in de vrije tijd of op administratief vlak, bieden digitale toepassingen en het internet nieuwe mogelijkheden.

Tal van organisaties en startups zetten zich elke dag in om het internet en de digitalisering voor iedereen toegankelijk...Meer lezen

30/11/2018 -
09:00 tot 16:30

Op vrijdag 30 november organiseert het D-SCOPE consortium (Vrije Universiteit Brussel, KULeuven, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Gent en Universiteit Maastricht) een studiedag over vroegdetectie van kwetsbare ouderen in hun lokale thuisomgeving.

Het D-SCOPE consortium stelt de resultaten voor van het onderzoek dat uitgevoerd werd in samenwerking met 3 testgemeenten (Gent, Tienen, Knokke-Heist). Verschillende praktijk- en beleidsdeskundigen uit België en Nederland worden uitgenodigd om hun kijk op kwetsbaarheid bij ouderen te delen. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de verschillende...Meer lezen

30/11/2018 -
09:00 tot 14:00

Naast de renovatie en bouw van openbare woningen, investeert de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) ook sterk in haar sociaal beleid, onder andere via de 32 projecten voor sociale cohesie en de adviesraden van de huurders. In dit colloquium, bestemd voor alle medewerkers en beheerders van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s), sociale assistenten en andere betrokkenen van de sector, komen enkele sprekers uit binnen- en buitenland hun verfrissende ideeën voorstellen. De praktische voorbeelden die worden aangehaald kunnen als inspiratie dienen om...Meer lezen