U bent hier

Welzijn, wonen en zorg

Primaire tabsEvenement
24/10/2018 -
09:00 tot 16:30

Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert het INTEGRATE consortium (VUB/UGent/KULeuven) een congres in Brussel over de vermaatschappelijking van de palliatieve zorg in Vlaanderen . De onderzoekers gaan dieper in op de problemen en verbeterpunten voor ...Meer lezen

Evenement
25/06/2018 - 09:30

Vanaf 25 juni kan je deelnemen aan de summer school ‘Refugee children and families in Europe, social work and counselling’ van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Deze zomeruniversiteit biedt twee intense weken van lezingen, werkbezoeken, debatten, oefenen van methodieken. Er is ook een uitgebreid sociaal programma.

Meer informatie Meer lezen

Studiedag
22/06/2018 -
09:00 tot 16:15

La Strada nodigt u, op vrijdag 22 juni, uit voor de studiedag over de evaluaties, inzet en perspectieven van het winterplan. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met alle actoren van het Brusselse winterplan 2017-2018. en gaat door op de ULB Campus Solbosch Gebouw U (Franklin Rooseveltlaan 50, 1000 Brussel).

De dag start met een analyse en een evaluatie door de organisatoren van de winterplan, om hun plaats in de acties overdag, ‘s avonds, en tijdens de nachten van...Meer lezen

Infomoment
21/06/2018 -
13:00 tot 17:30

Theorie, organisatie en praktijk van deelnemers binnen werkervaring op donderdag 21 juni 2018 We nodigen je graag uit om deel te nemen en kennis te maken. Deze dag is een initiatief van de FeBIO-leden. Activiteiten: bewoners uit de buurt zijn welkom bij Bonnevie . De buurtdienst van Bonnevie heeft een ...Meer lezen

Evenement
21/06/2018 -
11:00 tot 15:00

21 juni staan alle Brusselse werkervaringsprojecten in de spotlight. Bij Atelier Groot Eiland maak je via een parcours kennis met hun werking. Het parcours loopt langs hun 1500m2 grote moestuin midden in de stad, de schrijnwerkerij, het restaurant waar ze op verschillende vlakken duurzaam werken, de winkel met lokale producten en de bioshop. In elk atelier kan je luisteren naar audio-opnames van hun mensen in opleiding die over hun traject vertellen.Meer lezen

Infomoment
20/06/2018 -
12:00 tot 14:00

De toonmomenten vinden plaats op de volgende data:

dinsdag 12 juni van 17.00 tot 19.00 vrijdag 15 juni van 14.00 tot 17.00 woensdag 20 juni van 12.00 tot 14.00 maandag 25 juni van 9.30 tot 12.30

Samenlevingsopbouw Brussel werkt, samen met een aantal partners, volop aan alternatieve en tijdelijke woonvormen voor kwetsbare groepen. Met deze toonmomenten willen ze de actuele stand van zaken van deze woonprojecten en onze toekomstplannen aan jullie voorstellen.

Solidair...Meer lezen

Workshop
20/06/2018 -
09:15 tot 13:00

Ligue des Usagers des Services de Santé en het Vlaamse Patiënten Platform organiseren op woensdag 20 juni een interactieve workshop over E-gezondheid om de Brusselse dynamiek bijeen te brengen.

De informatica rukt steeds verder op, met ontegensprekelijke voordelen, maar door de complexiteit vallen steeds meer mensen uit de boot. Deze digitale kloof wordt ook vastgesteld in de gezondheidszorg, waar de patiënt gevraagd wordt een actievere rol op te nemen. Een gecoördineerde aanpak wordt noodzakelijk om meer mensen...Meer lezen

Studiedag
15/06/2018 -
09:30 tot 13:30

Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Brussel organiseert op vrijdag 15 juni een studievoormiddag rond het thema 'communicatie':

'PRATEN HELPT' - Hoe goede communicatie kan bijdragen tot voorkomen van ouderenmis(be)handeling.

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling wil het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling stilstaan bij het thema 'communicatie' . De oudere zelf, zijn familie, de mantelzorger en de hulpverlener ( residentieel en ambulant ) zijn hierbij betrokken. Alle betrokken groepen zijn van harte uitgenodigd op deze zonder twijfel boeiende...Meer lezen

Infomoment
08/06/2018 -
12:30 tot 14:00

Op dinsdagmiddag 5 juni (12.30 – 14.00 uur) organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie een infosessie over het nieuwe decreet. werk- en zorgtrajecten. Op 1 juli wordt het decreet van kracht, ook in Brussel. Het decreet voorziet activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, door medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen.

Voorzieningen kunnen nu al een aanvraag indienen bij de Vlaamse Gemeenschap, om een rol op te nemen in de...Meer lezen

Infomoment
29/05/2018 -
09:00 tot 12:30
Een intersectoraal netwerkmoment over de veranderende relaties tussen de cliënt en zijn formeel / informeel netwerk

Nog niet zo lang geleden bestond een hulpverlenersrelatie uit een cliënt en diens hulpverlener. Familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers werden daarin vaak gezien als toeschouwers die het liefst van op veilige afstand mochten toekijken.

Vandaag staat de vakliteratuur vol met andere signalen. Alle partijen, formeel en informeel moeten de handen in elkaar slaan samen met de cliënt. Het uiteindelijke doel is...Meer lezen