U bent hier

Eerste congres autismevriendelijk Vlaanderen

Bijna 25 jaar geleden erkende het Vlaams parlement autisme als handicap. Op dat historisch moment in april ‘94 kregen de niet aflatende inspanningen van de pioniers een formele basis.

Na stevige inspanningen in anno 2018 hoogstens ‘is het goed op weg’. Het autismevriendelijk maken van de samenleving blijkt een werk in uitvoering. 

Het onlangs in voege getreden Vlaams Actieplan Autisme is een stap in de goede richting om over beleidsdomeinen heen te sleutelen aan een samenleving waaraan mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen.

Met dit congres draagt ook de Liga Autisme Vlaanderen haar steentje bij. Met de levensloop als rode draad illustreren de verschillende sprekers uit wetenschappelijke hoek waar een goed onderbouwde aanpak het verschil kan maken.

Programma

08u45 - 9u15: Onthaal

09u15 - 9u35: Welkom en voorstelling Liga Autisme Vlaanderen Jo Renty (coördinator Liga Autisme Vlaanderen)

09u35 - 10u20: Interventie bij jonge kinderen met autisme. Is vroeger echt wel beter? Prof. Dr. Herbert Roeyers (UGent)

10u25 - 11u10: Opvoeden plus: opvoeden van een kind met autisme Prof. Dr. Ilse Noens (KULeuven)

11u10 - 11u30: PAUZE

11u30 - 12u30: Het Vlaams Actieplan Autisme: een stand van zaken Minister Jo Vandeurzen (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

12u30 - 13u45: Middagpauze met inspiratiebeurs

13u45 - 14u30: Wanneer kleine kinderen groot worden de transitie van jeugd naar volwassenenzorg voor jongeren met autisme en hun context-Prof. Dr. Dieter Baeyens (KULeuven)

14u35 - 15u20: Een blik over de grens Zorgstandaard Autisme in Nederland basis voor goede zorg of overbodige belasting? Dr. Annelies Spek (Expertisecentrum Autisme Nederland)

15u25 - 15u50: Woordje van de meter van de Liga Autisme Vlaanderen

15u50 - 16u30: Afsluiten met koffie-thee met versnapering

Op een inspiratiebeurs tijdens de middagpauze krijg je de kans om kennis te maken met allerhande initiatieven die baanbrekend werk verrichten in een autismevriendelijk Vlaanderen.

Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 7 december 2018! 

 

Adres 

Bel Brussels

Havenlaan, 86C - 1000 Brussel

Datum 
donderdag, 13 december, 2018 -
08:45 tot 16:30