U bent hier

Gezinsconferentie 2019 - burgerinitiatieven voor en door gezinnen

In onze samenleving ontstaan heel wat nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting. Niet enkel overheden, intermediairen en professionals kunnen gezinnen ondersteunen, ook burgers en gezinnen steken zélf de handen uit de mouwen. Tijdens de Gezinsconferentie stellen wij als Kenniscentrum Gezinswetenschappen samen met de Gezinsbond de resultaten voor van ons verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen.

  • Het brengen van verschillende soorten initiatieven in kaart;
  • gaan na wat faciliterende en belemmerende factoren zijn;
  • welke rol de verschillende ondersteunende organisaties en overheden kunnen spelen voor burgerinitiatieven.

Het onderzoek vormt ook de basis van een inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en iedereen die ideeën heeft om er in de toekomst één op te starten.

Als deelnemer van de Gezinsconferentie krijg je het onderzoeksrapport en de inspiratiegids mee naar huis. Tijdens de lunchpauze kan je burgerinitiatieven en ondersteunende organisaties ontmoeten en inspiratie opdoen.

Programma:

09.00u - 09.30u: Onthaal

09.30u - 09.40u: Verwelkoming door Tanja Nuelant, voorzitster van de Gezinsconferentie

09.40u - 09.50u: Videoboodschap van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

09.50u - 10.20u: Keynote speech: "De opkomst en evolutie van burgerinitiatieven in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen" door Dirk Holemans, Oikos

10.20u - 10.45u: “Het landschap van burgerinitiatieven voor en door gezinnen”, door Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw

10.45u - 11.15u: Pauze

11.15u - 11.35u: “Opportuniteiten en uitdagingen voor burgerinitiatieven”, door Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw

11.35u - 11.55u: “Synthese en aanbevelingen voor praktijk, ondersteunende organisaties en beleid” , door Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw

11.55u - 12.30u: Toelichting bij het namiddagprogramma aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden

12.30u - 14.00u: Middagpauze en marktwerking met voorstelling van verschillende burgerinitiatieven en ondersteunende organisaties

14.00u - 15.30u: Keuze uit 1 van de volgende 5 activiteiten

* INSPIRATIESESSIE door De Egeltjes, kinderopvang voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben.
Wat als je een goed idee hebt dat binnen geen enkele regelgeving past? Is je initiatief dan wel levensvatbaar? Een dialoog over het spanningsveld tussen innovatie en nood aan ondersteuning binnen de heersende subsidiekaders.

* WORKSHOP begeleid door Cokido-De Stuyverij, buitenschoolse kinderopvang door ouders/broedplek.
Hoe zorg je ervoor dat je initiatief niet te routineus wordt? Wat heb je nodig om vitaliteit in je team te behouden, opvolging te verzekeren, een gezonde structuur op te bouwen… en hoe kom je tegemoet aan de uitdagingen die hiermee gepaard gaan?

* PRAKTIJKVOORBEELD uit de stad Antwerpen: samen kwetsbare gezinnen bereiken.
Een samenwerking tussen Stad Antwerpen, de Huizen van het Kind en de Gezinsbond voor het bereiken van kwetsbare gezinnen.

* PRAKTIJKVOORBEELD uit de gemeente Kortenberg die expliciet werkt aan een participatiebeleid. 
Werken aan een klimaat waarin burgers met ideeën zich geroepen en gesteund voelen om initiatieven op poten te zetten die ertoe doen voor gezinnen.

* PANELGESPREK met ondersteunende organisaties en (onder voorbehoud) de Vlaamse en lokale overheid.
De ondersteuning van burgerinitiatieven door overheid en ondersteunende organisaties (met onder meer De Stuyverij).

15.30u: Receptie

Prijs: 30 euro (incl. broodjeslunch, onderzoeksrapport en inspiratiegids) Studenten betalen 15 euro (vermelden bij inschrijving)

Hoe ons bereiken?

Met de trein: station Schaarbeek ligt op 5 minuten wandelen; de Huart Hamoirlaan ligt recht tegenover de hoofdingang van het station (laan met parkje in het midden; u kan best links daarvan stappen).
Met de tram: lijnen 55 (halte Helmet); 92 (halte station Schaarbeek)
Met de bus: lijnen 59 - 69 (halte station Schaarbeek)
Met de fiets: Villo fietspunten bij Helmet kerk en station Schaarbeek
Met de wagen: we beschikken over een beperkte eigen parking

Adres 

Odisee - Campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136 - 1030 Brussel

Tel: 02 240 68 40 -  Mail: kcgezinswetenschappen@odisee.be

Datum 
donderdag, 14 maart, 2019 -
09:00 tot 15:45