U bent hier

Studiedag Sociaal schaduwwerk

Laat u inspireren door informele spelers en kom 8/11 naar de studiedag Sociaal schaduwwerk

De Master Sociaal Werk UAntwerpen, Odisee hogeschool, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, Sociaal.Net en Politeia nodigen u van harte uit op de studiedag Sociaal Schaduwwerk.

Praktisch:

Waar: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Wanneer: 8 november 2019

Prijs: 75 euro (boek inbegrepen), 65 euro (boek niet inbegrepen)

Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties.  Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking.

Toch onderschatten de formele spelers en de overheid nog vaak de waarde van zo’n organisaties. Ze spelen kort op de bal, ze zijn laagdrempelig, ze munten uit in het werken in nabijheid – en bereiken ook mensen die moeilijk toegang hebben tot formele spelers. Ze zijn daarom belangrijke actoren om onderbescherming tegen te gaan. Vaak gebeurt dat met veel vrijwillige krachten.

Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor hun relatie met de overheden. Het duiden van informele sociaalwerkpraktijken en de rol die zij spelen, vraagt ook om een situering van de maatschappelijke en beleidscontext waarin deze praktijken zich bevinden, en de beleidsuitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Laat u inspireren door deze informele spelers en kom nieuwe partners ontmoeten!

Programma
8u30:

Onthaal

9u:

Verwelkoming door redacteurs Sociaal Schaduwwerk: Mieke Schrooten (Odisee Hogeschool, UA), Rebecca Thys (Kenniscentrum WWZ), Pascal Debruyne (Onderzoeker Odisee Hogeschool/Kenniscentrum Gezinswetenschappen)

9u15 – 10u30:

Plenaire sprekers:

  • Meryem Kanmaz, doctor in de politieke en sociale wetenschappen (UGent). Werkte bij het Minderhedenforum rond armoede bij mensen met een migratieachtergrond

  • Bea Van Robaeys, doctor in het sociaal werk, docent sociaal werk en onderzoeker aan het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool

 

10u30 – 10u50:

Pauze

10u50 – 11u:

Inleiding op het panelgesprek door Peter Raeymaeckers

11u – 12u15:

Panel: Moderator is Nico Bogaerts

12u15 – 13u30:

Lunch

13u30 – 14u45:

Dialoogtafels met auteurs

14u45 – 16u:

Sofagesprek met Landry Mawungu (directeur Minderhedenforum), Griet Jacques (coördinator Gastvrij Netwerk) en Bert Anciaux (docent UGent en EhB, senator, gedelegeerd bestuurder woonzorgcentrum De Overbron vzw). Moderator is Pascal Debruyne.

Adres 

Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Datum 
vrijdag, 8 november, 2019 -
08:30 tot 16:00
Prijs 
75 euro (boek inbegrepen), 65 euro (boek niet inbegrepen)