U bent hier

Denkmoment: Brussels welzijnswerk in tijden van vermaatschappelijking

Denkmoment: krachtgerichte hulpverlening in tijden van vermaatschappelijking

Het kenniscentrum WWZ en Inclusief Brussel (dat een samenwerking is tussen het Brussel Platform Armoede, CAW Brussel, het Kenniscentrum WWZ en Samenlevingsopbouw Brussel) nodigen u uit voor een denkvoormiddag op 15 januari 2018 in De Markten over het Brusselse Welzijnswerk in Tijden van Vermaatschappelijking. We gaan graag samen met u op zoek naar antwoorden op de vraag naar de randvoorwaarden om zorg en welzijn beter te integreren in de samenleving. De input die zal worden gegeven, zal worden verwerkt in een cahier (van Kenniscentrum WWZ) en worden teruggekoppeld naar de publieke overheden. Inschrijven kan via de link: http://www.kenniscentrumwwz.be/DenkmomentVermaatschappelijking

Programma

8:30 - 9:00
Onthaal met koffie

9:00 - 9:30
Angela van de Wiel van Samenlevingsopbouw welkomstwoord
Cis Dewaele van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: kansen en bedreigingen in het proces van vermaatschappelijking van de zorg

9:30 - 10:30
Rebecca Thys van het Kenniscentrum WWZ: voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar de persoonlijke ondersteuningsnetwerken van Brusselaars
+ sofagesprek met twee ervaringsdeskundigen in de armoede. Zij geven feedback op de resultaten vanuit de leefwereld van mensen die in armoede leven

10:30 - 11:00
Koffiepauze

11:00 - 12:15
Vier voorbeelden van Brusselse praktijken i.v.m. netwerkversterkende hulpverlening

1. Marina De Bondt en Hilke De Smet van Begeleid Wonen Brussel over de praktijk van community building in BWB en het belang van organisatorische verankering
2. Daan Vinck van Hobo vzw over netwerkversterkende hulpverlening met dak- of thuislozen
3. Geert Meys van IBO de buiteling over de ouderwerking in samenwerking met de Vrienden van het Huizeke
4. Luis Barbaran van de zelforganisatie El Andino over het ondersteunen van processen van onderlinge hulp

12:15 - 13:15
Gesprekstafels met broodjes waarbij de deelnemers van het denkmoment aan het woord zijn over de randvoorwaarden voor vermaatschappelijking van de zorg

13:15
Terugkoppeling van de centrale conclusies van de gesprekstafels door de moderatoren

 

Adres 

Spiegelzaal, De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Datum 
maandag, 15 januari, 2018 - 09:00