U bent hier

Denkmoment: Brussels welzijnswerk in tijden van vermaatschappelijking

Denkmoment: Brussels welzijnswerk in tijden van vermaatschappelijking

Het bestaan van sterke persoonlijke netwerken kan worden gezien als een belangrijke succesfactor voor vermaatschappelijking van de zorg.
Op 15 januari 2018 zoeken we graag samen met u naar antwoorden op de vraag naar de randvoorwaarden om zorg en welzijn beter te integreren in de samenleving? We zullen jullie input verwerken in een cahier (van Kenniscentrum WWZ) en terugkoppelen naar de publieke overheden.

Programma

8:30 - 9:00
Onthaal met koffie

9:00 - 9:30
Angela van de Wiel van Samenlevingsopbouw welkomstwoord
Cis Dewaele van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: kansen en bedreigingen in het proces van vermaatschappelijking van de zorg

9:30 - 10:30
Rebecca Thys van het Kenniscentrum WWZ: voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar de persoonlijke ondersteuningsnetwerken van Brusselaars
+ sofagesprek met twee ervaringsdeskundigen in de armoede. Zij geven feedback op de resultaten vanuit de leefwereld van mensen die in armoede leven

10:30 - 11:00
Koffiepauze

11:00 - 12:15
Vier voorbeelden van Brusselse praktijken i.v.m. netwerkversterkende hulpverlening

1. Marina De Bondt en Hilke De Smet van Begeleid Wonen Brussel over de praktijk van community building in BWB en het belang van organisatorische verankering
2. Daan Vinck van Hobo vzw over netwerkversterkende hulpverlening met dak- of thuislozen
3. Geert Meys van IBO de buiteling over de ouderwerking in samenwerking met de Vrienden van het Huizeke
4. Luis Barbaran van de zelforganisatie El Andino over het ondersteunen van processen van onderlinge hulp

12:15 - 13:15
Gesprekstafels met broodjes waarbij de deelnemers van het denkmoment aan het woord zijn over de randvoorwaarden voor vermaatschappelijking van de zorg

13:15
Terugkoppeling van de centrale conclusies van de gesprekstafels door de moderatoren

 

Adres 

Spiegelzaal, De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Datum 
maandag, 15 januari, 2018 - 09:00