U bent hier

Samenwerkingen verankeren op het Intersectoraal Netwerkmoment

80 geïnteresseerden wisselden ideeën uit over duurzame samenwerkingen

Het was weer koppen lopen op het Intersectoraal Netwerkmoment van het Kenniscentrum WWZ. Maar liefst 80 geïnteresseerden wisselden ideeën uit over hoe je samenwerkingen in je organisatie verankert en duurzaam maakt.

Een panel van drie Brusselse netwerkers waaronder Laurent Dupont van Bataclan/Passerelles; Greta Leire van overlegplatform Geestelijke Gezondheid en Klaar De Smaele vertelden onder begeleiding van Grieke Forceville welke inzichten je kan doorgeven na een aantal jaar intersectoraal netwerken.  

Ze werden op de rooster gelegd door de andere aanwezigen die vooraf in verschillende groepen al ervaringen uitgewisseld hadden. Uit die groepen kwam onder meer voort dat

  • samenwerking onderling moet gestimuleerd worden vanuit het beleidsniveau,
  • goede afspraken en elkaar regelmatig ontmoeten cruciaal is,
  • er moet worden uitgezocht hoe samenwerken een deel van de basisopdracht wordt en geen opdracht bovenop de basistaken van een medewerker,
  • de impact van de vermarkting van de zorg positief moet worden aangewend zonder samenwerking onder druk te zetten,
  • het samenwerkingsverhaal een win-win verhaal moet zijn die op geheel vrijwillige basis ontstaat, 
  • je aandacht hebt voor het bewaren / behouden / naar voor schuiven van de eigen identiteit bij het opbouwen van een samenwerking, 
  • er een verschil bestaat tussen "netwerken" en "samenwerken".
  • samenwerking vaak ontstaat bij / gedragen wordt door één specifieke medewerken binnen een organisatie en dat, wanner deze medewerker wegvalt, de samenwerking zelf ook afbreekt.

Hierna ging het panel verder in op enkele punten: 
Op basis van de "Roos van Leary" blijkt dat 'wij-gerichte' directies nodig zijn, dat drempels in niveaus moeten weggenomen worden en dat op het werkveld mensen van buitenaf nodig zijn die hun kritische kijk communiceren en overleg tussen partijen aanmoedigen. 
Er werd een uiteenzetting gegeven over het verschil tussen 'travail en reseau' (netwerken) en 'travail de reseau' (de concrete samenwerking rond een patiënt/cliënt, waarbij de cliënt niet per sé als facilitator maar wel als aanknopingspunt fungeert tussen zijn verschillende netwerken. Het is zaak dat deze netwerken die samenwerking ook los van desbetreffende cliënt vast te leggen en zodoende te 'verankeren').

Klaar De Smaele, die het evenement weer in goede banen leidde, heeft haar ervaringen gebundeld in het Cahier ‘Samenwerken werkt’, dat naast informatie en inspirerende voorbeelden ook vele nuttige tips bevat. Het Cahier kan besteld worden via www.kenniscentrumwwz.be/cahiersbestellen.

Daarnaast liggen er nog andere initiatieven op de plank. Het Kenniscentrum WWZ werkt aan de uitwerking van kijkstages, waar je ‘bij een ander kan gaan’. Een variant van het project 'Vreemdgaan' dat Josephine Callewaert van Crosslink toelichtte. Tevens staat er een vorming rond ‘netwerken’ op stapel.

Collegelid voor Welzijn Bianca Debaets besloot het netwerkmoment. "Jullie werk is belangrijk, want Brussel moet een mooie plaats zijn om op te groeien en ook om oud te worden."  

Meer informatie over dit netwerkmoment en de aangekondigde initiatieven verschijnen weldra op deze website.

 

Klaar De Smaele

klaar.de.smaele@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 59
Lees ook 
foto cahier 1

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg