U bent hier

Nieuws rond welzijn, wonen en zorg

Primaire tabs

Save the Date - De 'Intersectorale' week van de Brusselse Thuislozenzorg

dinsdag, 17 juli, 2018 - 10:14

Schurende scharnieren

De Week van de Brusselse Thuislozenzorg wordt georganiseerd om via ontmoeting en uitwisseling van praktijkervaring de contacten te bevorderen tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen maar ook om ‘een brug te slaan’ met verschillende sectoren die met hetzelfde doelpubliek werken of met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Bijzonder aan dit project is dat de welzijnswerkers elkaar ‘opzoeken’ op de werkplek, in de voorziening, zodat ze elkaar persoonlijk leren kennen en er netwerking tot stand komt over de taalgrenzen en schotten tussen sectoren.

In 2018 bundelen we de krachten om de doorstroom...Lees meer

cover cahier

Cahier Zorgkracht

vrijdag, 29 juni, 2018 - 13:02

Zorgkracht is een overkoepelende term voor de ondersteuning die iemand vindt in zijn persoonlijk netwerk: hulp bij praktische zaken, zorg voor kinderen of ouderen, gezelschap en sociaal contact, emotionele steun, eenvoudige medische zorg, enz. Hoe meer je een beroep kan doen op anderen, hoe draaglijker het dagelijks leven.

Het Vlaamse welzijnsbeleid kiest uitdrukkelijk voor vermaatschappelijking van de zorg. Het doel is dat mensen zoveel mogelijk terecht kunnen bij hun familie, vrienden, buren of vrijwilligers. De vraag is of dit ook haalbaar is voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Zal dit niet eerder hun toegang tot...Lees meer

Projectoproep 2018 "BeDigital"

dinsdag, 5 juni, 2018 - 09:41

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep voor personenen of organisaties die activiteiten ontwikkelen ter ondersteuning van de uitbouw van de digitale economie in Brussel. Het project, dat gepaard gaat met de invoering van het overkoepelend merk BeDigital.Brussels, moet antwoorden bieden op een aantal uitdagingen die gepaard gaan met de digitale omschakeling en het digitale ondernemerschap in Brussel ontwikkelen. Een van de actiedomeinen is de veroudering van de bevolking in Brussel.

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven,...Lees meer

zorgzame buurt

De nota ‘zorgzame buurt’

donderdag, 31 mei, 2018 - 09:10

De nota ‘zorgzame buurt’ kadert in de uitwerking van de conceptnota Ouderenzorg ‘Dichtbij en Integraal’ en de werkgroepen die werden opgestart om te komen tot een inventaris van knelpunten en verbetervoorstellen die per woonzorgvoorziening de basis zullen leggen voor aanpassingen aan het ...Lees meer

Met 3 in bed: een discussie- en reflectiemoment over de veranderende relaties tussen cliënt en zijn formeel/informeel netwerk

dinsdag, 29 mei, 2018 - 18:24

Hulpverlening bestond in het verleden eenvoudigweg uit een cliënt en diens hulpverlener. Familie, vrienden, buren en anderen werden op afstand gehouden. Vandaag, nu vermaatschappelijking van de zorg een centraal topic is geworden, is het klimaat helemaal veranderd. Alle partijen, formeel en informeel, moeten de handen in elkaar slaan met de cliënt. Kenniscentrum WWZ nodigde 8 sprekers uit om hun ervaring en visie te delen met betrokkenen uit de sector.

Als inleiding op het netwerkmoment, gaven Sjoert Holtackers en Rebecca Thys van het Kenniscentrum WWZ de deelnemers een introductie van de werking van de organisatie en de netwerkmomenten...Lees meer

Nieuwe website en gratis telefoonnummer 0800 13 500 voor centra algemeen welzijnswerk (CAW)

donderdag, 24 mei, 2018 - 15:13

Op 24 mei lanceerden de elf CAW's samen een vernieuwde website en het gratis telefoonnummer 0800 13 500. De website www.caw.be vervangt de 11 regionale CAW- en JAC-sites. Het gratis nummer 0800 13 500 vervangt het nummer 078 150 300, waarvoor de beller wel nog de kosten van een lokaal gesprek moest betalen. Ook Brusselaars kunnen vanaf vandaag op het gratis nummer terecht met al hun vragen en problemen over welzijn.

“Met de keuze voor een volledig gratis 0800-nummer en een nieuwe website profileren de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel...Lees meer

cover

Lees ons jaarverslag

dinsdag, 17 april, 2018 - 16:33

Begin 2017 vond de fusie plaats van Het Punt, BWR en Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Sindsdien gaan we samen door het leven als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. Elke fusie brengt kinderziekten met zich mee. Maar al snel ruimden weerstand en afwachtende terughoudendheid plaats voor enthousiasme en dynamisme. Dit jaarverslag getuigt daarvan, je voelt de drive en proeft de gezamenlijke visie die de voorbij maanden tot standkwam. Vijf thema’s vormen hiervan de ruggengraat: ‘buurtgerichte zorg’ en ‘zorgzame buurten’, 'superdiversiteit', 'wonen en welzijn', 'vrijwilligerswerk' en 'beleidsmatig werk'.Lees meer

Nieuwe gemeentelijke premie voor de aanpassing van de woning in Brussel

maandag, 16 april, 2018 - 13:49

De Stad Brussel heeft een gemeentelijke premie goedgekeurd voor de aanpassing van woningen die worden bewoond door een persoon met een blijvende handicap . Deze premie is bestemd om het dagelijkse leven van deze persoon in zijn woning te vergemakkelijken en bij te dragen aan het behoud van zijn zelfstandigheid.

Wat zijn de voorwaarden?

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel. De persoon met een handicap moet de aan te passen woning bewonen als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of huurder. De premie kan ook worden toegekend voor woningen die toebehoren aan...Lees meer

cover cahier

Cahier Het BuurtPensioen groeit

donderdag, 12 april, 2018 - 10:54

Cahier 4: Het BuurtPensioen groeit

Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, enz. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn eigen mogelijkheden. Elkaar helpen doorbreekt voor veel ouderen hun sociale isolement. Ze krijgen een plaats in de samenleving waar zij nog iets betekenen.

De eerste antenne van Het BuurtPensioen startte eind 2013 in Neder-Over-Heembeek. Vier jaar later...Lees meer

Het BuurtPensioen ook gekend bij de lezers van La Capitale

woensdag, 4 april, 2018 - 15:33

De Brusselse krant La Capitale schreef de voorbije maand een artikel over het succes van het BuurtPensioen. In het artikel vertelt coördinatrice Charlotte Hanssens over het succes van het burenhulpnetwerk en de start van nieuwe netwerken in Elsene en Jette. Je kan het artikel hieronder raadplegenLees meer