U bent hier

Nieuws rond welzijn, wonen en zorg

Primaire tabs

Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten

vrijdag, 19 januari, 2018 - 15:16

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro. De jaarlijkse, solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. Brusselaars kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. In februari...Lees meer

Job-Link wordt Enimo

dinsdag, 16 januari, 2018 - 16:17

Sinds 1 januari 2018 werkt Job-Link verder onder de naam Emino. Het sloeg de handen in elkaar met 5 andere opleidingscentra om zo een nog betere service te kunnen bieden.

Hun loopbaanbegeleiding krijgt vanaf nu de naam Inzicht en heeft ook een eigen website gekregen: www.loopbaaninzicht.be

Inzicht is actief in heel Vlaanderen en Brussel. Het heeft meer dan 15 jaar ervaring in het afstemmen van job, talent én gezondheid.

Inzichtcoaches garanderen een vertrouwelijke aanpak. Ze volgen voortdurend opleidingen en bijscholingen. Daardoor geven we ook een antwoord op je meest specifieke vragen rond werk en gezondheid....Lees meer

Brussels welzijnswerk in tijden van vermaatschappelijking

donderdag, 11 januari, 2018 - 16:08

Vermaatschappelijking. Je hoort het meer en meer en je ziet het meer en meer. Maar hoe gaat het Brussels welzijnswerk er mee om? Het thema lokt een vijftigtal geïnteresseerden naar gemeenschapscentrum De Markten. Niet alleen de voordelen en de gevaren komen aan bod. Ook een aantal praktijkvoorbeelden van netwerkversterking komen aan bod.

De derde maandag van het jaar is 'blue monday', de meest sombere dag van het jaar. Dat weerhield een vijftigtal geïnteresseerden er niet van hun licht op te steken en ideeën uit te wisselen over vermaatschappelijking van de zorg en dan nog wel in...Lees meer

GEZOCHT: Bestuurders (M/V/X)

vrijdag, 22 december, 2017 - 15:22Wil jij bestuurder worden van onze Raad van Bestuur?

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw een onafhankelijke en pluralistische organisatie, afgekort Kenniscentrum WWZ, zet zich in voor meer welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars met extra aandacht voor kwetsbare personen. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een belangrijke plaats.

Wij bouwen expertise op en stellen dit ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleren innovatie en projectontwikkeling, ondersteunen welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeren in de uitbouw van een toekomstgericht beleid. Wij werken steeds samen met of in opdracht van organisaties.

...Lees meer

foto door Layla Aerts

Je weet niet wat je mist - Innovatief wijkzorgmodel op maat van de kwetsbare buurt

woensdag, 6 december, 2017 - 12:42

Foto door Layla Aerts

In de stedelijke volksbuurten - superdivers en met hoge armoedecijfers - krijgen thuiszorgdiensten nog weinig vragen van senioren met een migratieachtergrond. Ze hebben nood aan zorg, maar kennen het aanbod niet of stellen de vraag niet. Tegelijk kennen de thuiszorgmedewerkers die superdiverse context minder goed of ze voelen er zich minder comfortabel bij. Er gaapt dus een kloof tussen het aanbod en de nood van de oudere bewoners.

Daarnaast zijn er in diezelfde buurt heel wat werkzoekenden met ( ...Lees meer

Congolese, Rwandese en Burundese Belgen: gediscrimineerd ondanks een lange gezamenlijke geschiedenis

donderdag, 23 november, 2017 - 09:27

60% van de geïnterviewde personen met Afrikaanse roots in ons land heeft een hoger diploma, en toch worden ze vier keer meer met werkloosheid geconfronteerd dan het Belgische gemiddelde. 80% zegt slachtoffer te zijn van discriminatie, en dit vanaf zeer jonge leeftijd. 61% voelt zich Belg en 86% voelt zich gezien als vreemdeling. Dit zijn enkele resultaten uit de unieke peiling op vraag van de Koning Boudewijnstichting bij 805 personen uit de drie regio’s van ons land. De resultaten leveren een genuanceerd portret op dat een onderbouwd debat op gang wil brengen. Lees verder Lees meer

Cahier Samenwerken werkt

woensdag, 15 november, 2017 - 18:18

Cahiers 3: Samenwerken werkt

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn, wonen en zorg. Hulpverleners uit verschillende sectoren werken samen om kwetsbare cliënten te begeleiden in alle domeinen van het leven. Veel mensen hebben immers een combinatie van problemen, wat expertise vergt op verschillende terreinen. Eén hulporganisatie alleen kan daar geen afdoend antwoord op bieden. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren, is samenwerking noodzakelijk.

Dit cahier brengt meer dan twintig voorbeelden uit de praktijk in beeld. Elke samenwerking is anders: andere doelgroepen, andere werkvormen, andere thema’s, andere...Lees meer

Samenwerkingen verankeren op het Intersectoraal Netwerkmoment

woensdag, 15 november, 2017 - 13:37

Het was weer koppen lopen op het Intersectoraal Netwerkmoment van het Kenniscentrum WWZ. Maar liefst 80 geïnteresseerden wisselden ideeën uit over hoe je samenwerkingen in je organisatie verankert en duurzaam maakt.

Een panel van drie Brusselse netwerkers waaronder Laurent Dupont van Bataclan/Passerelles; Greta Leire van overlegplatform Geestelijke Gezondheid en Klaar De Smaele vertelden onder begeleiding van Grieke Forceville welke inzichten je kan doorgeven na een aantal jaar intersectoraal netwerken.

Ze werden op de rooster gelegd door de andere aanwezigen die vooraf in verschillende groepen al ervaringen uitgewisseld hadden. Uit die groepen kwam onder meer voort dat

samenwerking...Lees meer

Samenwerking zelforganisaties en welzijnssector - Verslag denkmoment

dinsdag, 7 november, 2017 - 15:30

Op maandag 18 september 2017 organiseerden het kenniscentrum WWZ en de Odisee Hogeschool Sociaal Werk het denkmoment ‘De samenwerking Zelforganisaties-Welzijnssector’. Zelforganisaties worden in deze denknamiddag gelijk genoemd met burgerinitiatieven. Ze zijn ontstaan uit concrete noden in de superdiverse stad, door migratie en door lancunes in het welzijns- en overheidsaanbod.

Het denkmoment vertrok vanuit de vaststelling dat ook burgers, zelforganisaties, sportclubs, moskeeën, kerken etc., allerlei ‘welzijns-‘gerelateerde zaken opnemen die vaak onder de radar blijven van de ‘formele’ welzijnsdiensten of beleid. Anno 2017 is de discussie over hoe zelforganisaties en de meer formele welzijnsorganisaties kunnen samenwerken en welke kansen...Lees meer

Een didactische handleiding voor het omgaan met grondrechten

vrijdag, 27 oktober, 2017 - 15:44

Handleiding bij de video 'Non-take-up & rechten'

In 2016 hebben het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en Cera ( www.cera.be ) een video uitgewerkt om in debat te kunnen gaan rond het thema van non-take-up van rechten in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en de verschillende organisaties en instellingen die een rol opnemen in de realisatie van de verschillende grondrechten.

Ondertussen is ook een didactische handleiding beschikbaar. Deze werd opgemaakt door Cera en kan gebruikt worden om een debat of uitwisseling over non-take-up van rechten – samen met de...Lees meer