U bent hier

Nieuws rond welzijn, wonen en zorg

Primaire tabs

cover

Lees ons jaarverslag

dinsdag, 17 april, 2018 - 16:33

Begin 2017 vond de fusie plaats van Het Punt, BWR en Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Sindsdien gaan we samen door het leven als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. Elke fusie brengt kinderziekten met zich mee. Maar al snel ruimden weerstand en afwachtende terughoudendheid plaats voor enthousiasme en dynamisme. Dit jaarverslag getuigt daarvan, je voelt de drive en proeft de gezamenlijke visie die de voorbij maanden tot standkwam. Vijf thema’s vormen hiervan de ruggengraat: ‘buurtgerichte zorg’ en ‘zorgzame buurten’, 'superdiversiteit', 'wonen en welzijn', 'vrijwilligerswerk' en 'beleidsmatig werk'.Lees meer

Nieuwe gemeentelijke premie voor de aanpassing van de woning in Brussel

maandag, 16 april, 2018 - 13:49

De Stad Brussel heeft een gemeentelijke premie goedgekeurd voor de aanpassing van woningen die worden bewoond door een persoon met een blijvende handicap . Deze premie is bestemd om het dagelijkse leven van deze persoon in zijn woning te vergemakkelijken en bij te dragen aan het behoud van zijn zelfstandigheid.

Wat zijn de voorwaarden?

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel. De persoon met een handicap moet de aan te passen woning bewonen als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of huurder. De premie kan ook worden toegekend voor woningen die toebehoren aan...Lees meer

cover cahier

Cahier Het BuurtPensioen groeit

donderdag, 12 april, 2018 - 10:54

Cahier 4: Het BuurtPensioen groeit

Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, enz. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn eigen mogelijkheden. Elkaar helpen doorbreekt voor veel ouderen hun sociale isolement. Ze krijgen een plaats in de samenleving waar zij nog iets betekenen.

De eerste antenne van Het BuurtPensioen startte eind 2013 in Neder-Over-Heembeek. Vier jaar later...Lees meer

Het BuurtPensioen ook gekend bij de lezers van La Capitale

woensdag, 4 april, 2018 - 15:33

De Brusselse krant La Capitale schreef de voorbije maand een artikel over het succes van het BuurtPensioen. In het artikel vertelt coördinatrice Charlotte Hanssens over het succes van het burenhulpnetwerk en de start van nieuwe netwerken in Elsene en Jette. Je kan het artikel hieronder raadplegenLees meer

Voortaan 1 centraal meldpunt voor crisisjeugdhulphulp in Brussel

vrijdag, 30 maart, 2018 - 12:13Crisisnetwerken van CAW Brussel en Bru-Stars versmelten tot CRISIS-BXL

Voortaan ziet de crisisjeugdhulp aan minderjarigen in Brussel er anders uit. De voormalige crisisnetwerken van CAW Brussel en Bru-Stars versmelten tot Crisis-BXL. Het nieuwe meldpunt is in beide landstalen en is 7 dagen op 7, 24 u op 24u bereikbaar.

Crisis-BXL zal een kwaliteitsvol antwoord bieden aan de noden van alle minderjarigen in Brussel die zich in een crisissituatie bevinden. Er zal een geïntegreerde aanpak zijn, ongeacht of deze crisis wordt ‘opgenomen’ door Jongerenwelzijn of Geestelijke Gezondheidszorg. Er is een samenwerkingsverband met zowel Franstalige als Nederlandstalige hulpverleningsorganisaties over...Lees meer

groep mensen

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in dialoog met de Brusselaar

dinsdag, 27 maart, 2018 - 16:26

In het voorjaar 2019 plant het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn Brussel . We willen daarmee samen met jullie de bouwstenen aanleveren voor een welzijnsbeleid 2020-2025. Onze focus is ‘ Toegang tot Welzijn en Zorg in een versnipperd landschap’ .

Op de weg daarnaartoe voorzien we verschillende tussenstappen.

De eerste stap is in samenwerking met de VUB, vakgroep Educatiewetenschappen. Via focusgroepsinterviews plannen we de bevraging van gebruikers en bewoners van de Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen. Het groepsinterview duurt een tweetal uur. De sleutelvragen gaan over hun toegang tot welzijn en zorg,...Lees meer

schilderij weg

Help ons de welzijnssector begrijpbaarder, bereikbaarder en bekender maken

maandag, 26 maart, 2018 - 14:47

Beste Brusselse hulpverlener,

Dag in dag uit werkt u hard om uw cliënten met raad en daad bij te staan en hen te begeleiden naar de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Maar het is ook mogelijk dat u deze vaardigheden al eens hebt ingezet in uw privéleven: bij het helpen van een zieke buur, bij het verzorgen van een familielid, …

Wij zijn op zoek naar Brusselse hulpverleners die op 2 stoelen zitten, aan de ene kant als hulpverlener maar aan de andere kant als burger die zorg en ondersteuning zoekt voor zichzelf...Lees meer

Hoe herken ik een handicap

Hoe herken ik een handicap?

vrijdag, 2 maart, 2018 - 13:33

Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, een nietaangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrumstoornis heeft. Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand ‘anders’ is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand is. Deze brochure is voor hen bedoeld.

Mensen met een verstandelijke beperking, NAH of autisme hebben geleerd hun beperking te camoufleren of te compenseren. Zij beschouwen zichzelf niet als iemand met een handicap en willen ook niet in dat hokje worden gestoken. Wanneer zij in de hulpverlening terecht komen, is het vaak omdat ze in multiprobleemsituaties verkeren, niet enkel omwille...Lees meer

Meer mensen met een handicap krijgen (garantie op) ondersteuning

donderdag, 22 februari, 2018 - 11:10

Op 20 februari stelde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn eerste cijfers voor sinds de eerste stappen in de omslag naar de persoonsvolgende financiering in 2016. Ruim 24.200 mensen met een handicap beschikken vandaag over hun persoonsvolgend budget. In 2017 werden er in totaal 1.529 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld. Wie voor het eerst over een persoonsvolgend budget beschikt zet dat budget zowel in bij vergunde als niet-vergunde zorgaanbieders (voorzieningen) of door zelf assistentie in te kopen - en maakt zo maximaal gebruik van de waaier aan mogelijkheden. Wie al ondersteuning kreeg, zet zijn budget...Lees meer

Bruggenbouwer en Passerelles willen samen de mazen van het net dichten

donderdag, 1 februari, 2018 - 16:09

Op de eerste dag van Tournée Minérale was inderdaad geen alcohol nodig om het uitwisselingsmoment tussen de groepen Bruggenbouwer en Passerelles tot een geslaagde ontmoeting te maken.

Voor de tweede maal kwamen we samen met een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen, 1 doelgroep’. De doelgroep zijn mensen die omwille van een combinatie van problematieken vaak door de mazen van het hulpverleningsnet vallen: voor de ene zijn het mensen met een (verstandelijke) beperking; voor de andere thuislozen; nog andere benoemen hen als mensen die het psychisch moeilijk hebben. De combinatie van al deze thematieken daagt...Lees meer