U bent hier

Vlaams Mantelzorgplan

‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’

Onder deze titel werd in juli 2016 het Vlaams Mantelzorgplan 2016 – 2020 ingediend bij de Vlaamse regering. Voor het eerst in Vlaanderen werd een globaal plan opgesteld om de mantelzorg te erkennen en om in te zetten op goede ondersteuning. Minister Vandeurzen stelt meer dan 100 actiepunten voor waarmee hij de kwaliteit van leven van de mantelzorgers wil verhogen en dus ook de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende. 
 

Het mantelzorgplan bespreekt vier grote thema’s

  • Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
  • Ondersteuning op maat
  • Samenwerking tussen informele en professionele zorg
  • Jonge mantelzorg

Het Kenniscentrum ondersteunde minister Vandeurzen bij de opmaak van dit plan. Wij stonden in voor het inventariseren van gegevens, de verwerking van de wetenschappelijke inzichten en de reflecties van experten, en voor de redactie van de ontwerpversie van het mantelzorgplan. 

Na advies van de SARWWG, SERV, de Vlaams Ouderraad en de Vlaamse Jeugdraad legde de minister de definitieve versie van het rapport voor aan de Vlaamse Regering.