U bent hier

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het BROG is een overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op vraag van de overheid ondersteunt het Kenniscentrum WWZ dit overleg.

Het BROG

  • zet zich in voor een inclusieve samenleving.
  • richt zich tot personen met een handicap, jong en oud.
  • stimuleert overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding in de Brusselse Vlaams erkende gehandicaptenzorg die inspelen op noden en leemten in Brussel.
  • behartigt de belangen van de Vlaams erkende gehandicaptenzorg te Brussel.
  • verleent advies over alles wat personen met een handicap aanbelangt.
  • telt onder haar leden verschillende voorzieningen, gebruikers en verwijzers uit de sector personen met een handicap, en ook partners uit andere sectoren zoals het CAW, thuiszorg, tewerkstelling, enz.
  • zet in op vorming en netwerking, samenwerking en de promotie van nieuwe initiatieven. 

 

 

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 

Hoe verankeren we samenwerking in het DNA van onze organisatie? Kom het te weten op dit netwerkmoment.

Agenda

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg
vrouw aan pc

Té weinig Brusselaars maken gebruik van hun rechten. Het Kenniscentrum WWZ informeert.

Welzijn
Zorg