U bent hier

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

Het BROG is een overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op vraag van de overheid ondersteunt het Kenniscentrum WWZ dit overleg.

Het BROG

  • zet zich in voor een inclusieve samenleving.
  • richt zich tot personen met een handicap, jong en oud.
  • stimuleert overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding in de Brusselse Vlaams erkende gehandicaptenzorg die inspelen op noden en leemten in Brussel.
  • behartigt de belangen van de Vlaams erkende gehandicaptenzorg te Brussel.
  • verleent advies over alles wat personen met een handicap aanbelangt.
  • telt onder haar leden verschillende voorzieningen, gebruikers en verwijzers uit de sector personen met een handicap, en ook partners uit andere sectoren zoals het CAW, thuiszorg, tewerkstelling, enz.
  • zet in op vorming en netwerking, samenwerking en de promotie van nieuwe initiatieven.