U bent hier

Bekendmaking Vlaamse Sociale Bescherming

Door de invoering van de decreten Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en Persoonsvolgende Financiering (PVF) verandert er veel voor Brusselaars met een zorg en ondersteuningsnood. Deze decreten willen personen met een zorgbehoefte (decreet VSB) en personen met een handicap (VSB en PVF) financiële handvatten aanreiken om zelf hun zorg en ondersteuning te organiseren. 

Deze decreten bieden veel kansen aan mensen met een beperking, Nochtans maken té weinig Brusselaars gebruik van hun rechten: het aantal aangesloten personen bij een zorgkas daalt en ook het aantal personen met een erkende handicap blijft in Brussel lager dan in andere provincies. Daarom neemt het Kenniscentrum WWZ volgende initiatieven.

Vorming en sensibilisering van intermediairen

Het Kenniscentrum WWZ zal – met steun van de VCC - in 2017 intermediairen in Brussel de nodige kennis en expertise aanreiken en hen sensibiliseren, om de potentiële doelgroepen van de VSB in Brussel te detecteren, hen te motiveren zich aan te sluiten bij de VSB en hun vragen te beantwoorden.

Bekendmaking van de Dienst Ondersteuningsplan

Door de invoering van het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVB) kunnen personen met een erkende handicap een persoonsvolgend budget aanvragen. Zij moeten daarvoor voldoen aan verschillende voorwaarden. Een daarvan is de indiening van een ondersteuningsplan. Personen met een Handicap kunnen dit plan zelf schrijven, of zich laten ondersteunen door een hulpverlener of een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). Het unieke aan een DOP is dat zij de tijd nemen om aan netwerkopbouw te doen bij het uitschrijven van ondersteuningsplannen. De DOP’s bieden waardevolle ondersteuning aan cliënten en hun netwerk in hun proces naar een BOB of een Persoonsvolgend Budget, en zij bieden ook ondersteuning om aan te sluiten bij de VSB. 

 

De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46

Klaar De Smaele

klaar.de.smaele@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 59
Lees ook 

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, thuislozenzorg

Welzijn
Zorg