U bent hier

Bekendmaking Vlaamse Sociale Bescherming

vrouw aan pc

De Vlaamse Sociale bescherming is een ziekteverzekering aanvullend op de Federale Sociale Zekerheid. Wanneer je zelf nood hebt aan extra zorg en ondersteuning kan je ook aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

  Wat

  Als je zorgbehoevend bent kan je via de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en zorgtickets

  Hoe aansluiten

  Alle inwoners in Vlaanderen zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. In Brussel is dit facultatief. Iedere Brusselaar kan zich aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming vanaf het jaar dat hij 26 wordt. Brusselaars die zich laattijdig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming lopen een wachttijd op van minstens 5 jaar. De bijdrage bedraagt 51 euro per jaar. Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaal je 26 euro.

  Als je jou laattijdig aansluit in Brussel dan krijg je een wachttijd van 5 jaar.

  (vroeger was dit 10 jaar met aanvullende wachttijden, maar sinds 01/01/2018 is het enkel 5 jaar wachttijd voor de zorgbudgetten.)

  Om zich aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming is het nodig zich lid te maken van een zorgkas. Je kan kiezen uit 6 zorgkassen:

  • Christelijke Mutualiteiten -Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Vlaamse Zorgkas

  Brussel en de Vlaamse Sociale Bescherming

  Het aantal Brusselaars aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming daalt. In 2009 waren er 51.534 personen aangesloten, in 2016 waren dat er nog maar 42.831. Naast een dalend aantal Brusselaars bestaan er ook zeer veel tegenstrijdige verhalen over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel. Enkele voorbeelden:

  • Ik kan mijn zorgverzekeringspremie (€130) niet gebruiken in een woonzorgcentra van de GGC => NIET WAAR, je kan het in elk woonzorgcentra gebruiken.
  • Enkel Nederlandstaligen kunnen zich aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming => NIET WAAR, de VSB is er voor alle Brusselaars. 

  Het Kenniscentrum WWZ informeert – met steun van de VCC - intermediairen in Brussel om nodige kennis en expertise aan te reiken en hen te sensibiliseren. Zo kunnen de intermediairen de potentiële doelgroepen van de VSB in Brussel detecteren, hun vragen te beantwoorden en hen te sensibiliseren over de VSB.

  Wil je meer weten over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel raadpleeg dan de website van de Vlaamse Sociale Bescherming: www.vlaamsesocialebescherming.be

  Als uw organisatie meer informatie over de VSB wenst te ontvangen dan kan u Sjoert Holtackers contacteren.

   

  De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
  De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
  Contact 

  Sjoert Holtackers

  sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
  +32 (0)2 413 01 46

  Klaar De Smaele

  klaar.de.smaele@kenniscentrumwwz.be
  +32 (0)2 413 01 59
  Lees ook 

  Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Welzijn
  Zorg

  Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

  Welzijn
  Zorg

  De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

  Welzijn
  Zorg
  Hoe herken ik een handicap

  Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Hier vind je tips om beperkingen te...

  Welzijn
  Zorg