U bent hier

Welzijn

Armoede en Sociale Uitsluiting

In het Brussels Gewest is er meer armoede dan in de rest van België. Ondanks deze realiteit, zijn veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil daar iets aan veranderen.

Diversiteit in de zorg

De hulpverlening en de zorg in Vlaanderen en Brussel worstelen nog steeds met diversiteit, zeker wanneer het gaat over mensen met niet-westerse achtergrond. Het Kenniscentrum WWZ ondersteunt de diversiteit van projecten en organisaties door goede praktijken te detecteren, te delen, te ondersteunen en te ontwikkelen.

Personen met een handicap

"Iedere burger moet alle kansen krijgen om inclusief, volwaardig en zonder discriminatie deel uit te maken van de samenleving, met optimale kansen en mogelijkheden om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen." Zo luidt de bepaling in het Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Toch bestaan er in het dagelijkse leven nog tal van hindernissen die dat bemoeilijken.