U bent hier

Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Een lokale antenne koppelt vraag en aanbod aan elkaar.

  • De deelnemers engageren zich om elkaar te steunen. Het ene moment biedt persoon A hulp aan persoon B, het andere moment kan hij iets vragen aan persoon C. De basis van Het BuurtPensioen is de wederkerigheid: iedereen kan iets vragen, iedereen heeft ook iets te bieden. Door die onderlinge verbondenheid ontstaat een dynamiek die de sociale cohesie in de wijk versterkt. 
  • Het BuurtPensioen is een begeleid netwerk. De lokale antenne wordt altijd gemodereerd door een lokale partner zoals een dienstencentrum, buurthuis of voorziening. De koppeling van vraag en aanbod gebeurt door een coördinator-vrijwilliger.
  • Elke maand is er een bijeenkomst waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen, hun verwachtingen formuleren, en waar ze bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Het is vooral een gezellig moment waar ze naar uitkijken, en dat ervoor zorgt dat de deelnemers zich het netwerk toe-eigenen. Het wordt hún netwerk.
  • De inzet van de deelnemers wordt geregistreerd via een systeem van timebanking. Wanneer iemand hulp biedt, registreert hij of zij per kwartier hoeveel tijd hij daaraan besteedt. Die tijd kan later ingezet worden om zelf hulp te vragen. Zo legt Het BuurtPensioen de basis voor een blijvende solidariteit. Het is meteen ook een alternatieve vorm van pensioensparen.

Het BuurtPensioen past binnen de visie van Buurtgerichte Zorg

Op enkele jaren tijd heeft Het BuurtPensioen zich ontwikkeld tot een waardevolle partner in de zorg.

  • De deelnemers maken veel tijd voor elkaar, wat onbetaalbaar is.
  • De wederkerigheid verbindt hen met elkaar en brengt een nieuwe dynamiek in de buurt.
  • Door vrijwilligerswerk te doen, worden ze weerbaarder.
  • Hun onderlinge steun verhoogt ook hun vermogen om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Het BuurtPensioen toont de waarde van de informele zorg, en hoe een beperkte ondersteuning veel mogelijk maakt.

 

 

 

Plannen voor de toekomst

Charlotte Hanssens, projectcoördinator: “Ongeveer 20.000 Brusselaars zijn eenzaam en weten niet aan wie ze hulp kunnen vragen. Als we daar 10 procent van willen bereiken, moeten we 40 antennes opstarten – per antenne mikken we op 50 actieve deelnemers. Als je dan zoals nu 2 of 3 netwerken per jaar opstart, zijn we minstens 15 jaar bezig. Dat is te lang. Dus moeten we een hefboom vinden om die schaalvergroting sneller te realiseren. Daartoe proberen we een platform te bouwen, in samenwerking met de vzw Hulp aan Brusselse senioren en vzw Bras dessus Bras dessous. Zo’n gezamenlijk platform kan instaan voor de verdere ontwikkeling van Het BuurtPensioen en andere gelijkaardige projecten, en werk maken van de verfijning van de concepten, de methodieken, de begeleiding, de communicatie, het systeem van timebanking, enzovoort. Tegelijkertijd zoeken we partners op het terrein en in de publieke/private sector zoals de Stad Brussel, Het Gewest, andere thuiszorgdiensten, mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen."  

"In 2016 zijn we gestart met twee nieuwe antennes in de Noordwijk en in Brussel Centrum. De stad Brussel wil nieuwe antennes van Het BuurtPensioen starten in haar seniorenpaviljoenen, waarvan de eerste nieuwe antenne in Laken. Via het wijkcontract Atheneum wordt een antenne opgestart in Elsene. En ook andere Brusselse gemeenten hebben interesse. Elke organisatie heeft overigens zijn eigenheid. Wat ons verbindt is dat iedereen in zijn wijk een netwerk probeert uit te bouwen van buren die elkaar ondersteunen. Onder het motto ‘vele kleintjes maken een groot’, krijg je op die manier een reële impact op het terrein en dus ook op het beleid.”

Enkel door samen te werken kunnen we Het BuurtPensioen verder laten groeien.

"Ik heb bijvoorbeeld contacten met de Medische Huizen, of met de thuisdienst Hulp aan Brusselse Senioren. Zij komen mensen tegen die geïsoleerd zijn, mensen die niet weten wat gedaan. Veel van die mensen gaan regelmatig naar de dokter omdat ze zich eenzaam voelen, of omdat ze van de ene kwaal naar de andere sukkelen. Ervaring leert dat mensen die terug actief worden en aandacht krijgen – zoals in Het BuurtPensioen - ook minder snel naar de dokter gaan. Stel dat we dat met cijfers kunnen aantonen? Dan gaat het niet meer alleen over de reële, positieve impact van Het BuurtPensioen en de waarde die de senioren daar zelf aan hechten, maar ook over volksgezondheid en de ontwikkeling van een toekomstgericht seniorenbeleid. Daar willen we voor gaan!”

 

Om de antennes van Het BuurtPensioen verder uit te bouwen, werkt het Kenniscentrum WWZ samen met ADO-Icarus, Lokaal Dienstencentrum De Harmonie, Buurthuis Millennium, Dienst Senioren van de Stad Brussel, Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG), Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Contact 

Charlotte Hanssens

charlotte.hanssens@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Nasira Bahssi

nasira.bahssi@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85
Downloads 
2013
Het BuurtPensioen startte op 1 november 2013 in Neder-Over-Heembeek. Inmiddels telt het netwerk meer dan 70 deelnemers.Lees meer
2017