U bent hier

Beleidsondersteuning

Onze samenleving is continu in verandering. De overheid wordt permanent uitgedaagd om haar beleid en regelgevend kader te evalueren en zo nodig aan te passen. Daartoe moet ze voldoende inzicht hebben in maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en de uitdagingen die daaruit voortvloeien. Het Kenniscentrum biedt die knowhow, ter ondersteuning van het beleid.

Het Kenniscentrum WWZ situeert zich op het kruispunt van onderzoek, praktijk, modelontwikkeling en beleid. Door onze nauwe contacten met veel partners op het terrein houden wij permanent voeling met de noden en de evoluties in de dagelijkse praktijk. Die kennis is een ideale basis om mee te werken aan een vertaalslag naar het beleid. Vanuit onze neutrale betrokkenheid, onafhankelijke positie en holistische benadering helpen wij mee om de krijtlijnen uit te tekenen voor een toekomstgericht welzijns- en zorgbeleid in Vlaanderen en Brussel.

Enkele recente voorbeelden waar het Kenniscentrum WZZ nauw bij betrokken was.