U bent hier

Deeltijds (60%) onderzoeker “Ondersteuningsplanning voor mensen met handicap” i.s.m. SEN vzw – Campus HIG

Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar gezinsgerelateerde onderwerpen, in het bijzonder ook de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in een bredere maatschappelijke context.

SEN is een vzw die kennisbeheer en netwerkvorming rond handicap specifieke expertise als basisopdracht heeft. Het wordt daarvoor erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het richt zich tot iedereen die mensen met een beperking ondersteunt, ongeacht de sector, zorgcontext of functie waarin men die ondersteuning opneemt.

Odisee en SEN zijn op zoek naar een collega die een jaar als onderzoeker wil werken aan het project ‘Ontwikkeling van een tool voor ondersteuningsplanning i.k.v. PVF’ in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het doel is een (self-assessment) tool te ontwikkelen waarmee personen met een
handicap en/of omgeving concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverduidelijking te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn wat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden. De praktijkonderzoeker maakt een introductie en instructies voorzien met duidelijke uitleg rond een proces van vraagverheldering (eventueel visueel ondersteund met foto’s bijvoorbeeld), en evaluatie m.b.t. de ervaringen van de cliënt bij het doorlopen van de verschillende vragen/delen waaruit de tool is opgebouwd. Het VAPH verwacht een instrument voor Vlaanderen vergelijkbaar met het Nederlandse mijnondersteuningsplan.nl. De onderzoeker zal de ontwikkeling in het werkveld moeten afstemmen met verschillende relevante stakeholders (bv. personen met een handicap, Diensten Ondersteuningsplan, Diensten Maatschappelijk Werk, gebruikersverenigingen en medewerkers administratie), en het
technische aspect mee sturen.

Het project is opgevat als een ingebedde onderzoeksopdracht bij het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN vzw). SEN vzw is fusiepartner in het nieuwe Steunpunt Mens en Samenleving (SAM vzw). Op deze werkplek zal de onderzoeker via literatuuronderzoek en focusgroepen, in overleg met stakeholders en ICT-onderaanneming de tool ontwikkelen. Naast onderzoeks- en communicatie skills is ervaring met vraaggestuurde ondersteuning in de sector personen met een handicap een belangrijk pluspunt. Participatie van ervarings- en praktijkdeskundigen staat in dit onderzoeksproject immers centraal.

Taakinhoud

 • Je voert een gerichte omgevingsanalyse en literatuurstudie uit.
 • Je organiseert focusgroepen met stakeholders, en gebruikt de input voor de ontwikkeling van de tool.
 • Je werkt op locatie en draait mee in het SEN-team (onderzoeker in het werkveld). Voor de inhoudelijke begeleiding ben je lid van het onderzoeksteam van het kenniscentrum HIG.
 • Je overlegt met ICT ontwikkelaars om het inhoudelijke en technische aspect goed af te stemmen.
 • Je werkt samen met personen met handicap in twee testfases.
 • Je reflecteert kritisch over het ontwikkelingsproces en het resultaat en overlegt hierover met praktijk- en onderzoeksteam.
 • Je werkt mee aan bekendmaking van de ‘tool’.
 • Je werkt mee aan een actief pluralistische werkomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.

Deze taken voer je uit onder leiding van en in nauw overleg met de projectverantwoordelijken van dit onderzoeksproject, met de coördinator van het kenniscentrum en SEN vzw. Je werkt actief mee aan de positieve uitstraling van het kenniscentrum en SEN vzw zowel binnen als buiten de instelling.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je beschikt bij voorkeur over praktische onderzoekservaring.
 • Je hebt affiniteit met het thema vraaggestuurde ondersteuning van personen met een handicap.
 • Je kan vlot, vanuit een empowerende benadering, contacten leggen met ervarings- en praktijkdeskundigen, met collega’s en met de opdrachtgever. Je bent een netwerker.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je werkt resultaatsgericht.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent gedreven om de resultaten van het ontwikkelproces neer te schrijven.
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen enorganiseren.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur van 1 februari 2018 t/m 31 januari 2019, als deeltijds onderzoeker van het Kenniscentrum HIG.
 • Verloning met weddeschaal 502 (lector); (Voor meer info over de weddeschaal: http://onderwijs.vlaanderen.be/salarisschalen-onderwijzendpersoneel-hoge...).
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Deeltijdse tewerkstelling ten belope van 60% in overeenstemming met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking).
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 • Je voert je onderzoek uit in Antwerpen, in de lokalen van de vzw SEN. Occasioneel verplaats je je voor overleg naar campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste op 29 december 2017
online te solliciteren via werken bij odisee

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview op donderdag 11 januari 2018.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Joris Van Puyenbroeck (joris.vanpuyenbroeck@odisee.be, 0494 335 413) of Kathleen Emmery, kathleen.emmery@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Reageren voor: 
vrijdag, 29 december, 2017 - 09:00