U bent hier

Fietsersbond vzw zoekt ondersteuning lokale afdelingen vrijwilligerswerking (voltijds)

Voorstelling van het vzw Fietsersbond: 

De Fietsersbond is een vzw die in 1995 opgericht werd en in Brussel gevestigd is. De Fietsersbond is een onafhankelijke ledenvereniging die van de fiets een vanzelfsprekende keuze wilt maken. Op die manier gebruiken meer mensen de fiets en dragen wij bij tot een betere omgeving.  
De Fietsersbond heeft voornamelijk drie werkdomeinen: 

1. BELANGENBEHARTIGING (lobbying): wij zijn op alle beleidsniveaus aanwezig (gemeenten, provincies, gewesten, federaal en Europees).

2. DIENSTVERLENING: Bike to Work (biketowork.be) en de fietsaudits a.d.h.v. de Meetfiets.

3. LOKALE WERKING: wij berusten op een hecht netwerk van 90+ lokale afdelingen en zijn in 125 gemeenten aanwezig. Het lokale werk wordt dankzij de inzet van 500+ vrijwillige medewerkers waar gemaakt. Het algemeen secretariaat zorgt voor ondersteuning aan de lokale afdelingen en de vrijwilligers.  
Deze 3 werkdomeinen worden ondersteund door de ALGEMENE DIENSTEN (communicatie, ledenservice, campagnes en directie). In 2018, bestaat het algemeen secretariaat uit 12 vaste mankrachten (9,3 VTE).   

Jouw plaats binnen de organisatie:

Jouw hiërarchische overste is de algemeen directeur. Je werkt evenwel zelfstandig en pleegt regelmatig overleg met alle teamleden. Dit is geen nieuwe functie. In Brussel en op het Federale niveau, werken wij nauw samen met onze Franstalige tegenhanger GRACQ, een vzw die tevens in Brussel gevestigd is. Op Europees niveau, werken wij met ECF, European Cyclists’ Federation. 

Doel van de functie: onze lokale afdelingen ondersteunen en begeleiden, onze vrijwilligers inspireren en stimuleren 

Je zorgt voor een optimale top-down en bottom-up wisselwerking, voor de uitbouw van een dynamische beweging en het activeren van de vrijwilligers. Je hebt je twee verschillende rollen: 

Je ondersteunt en begeleidt onze lokale afdelingen (Lokale werking)  

 • Je bent het eerste aanspreekpunt van een lokale afdeling (SPOC). 
 • Je zorgt voor een vlotte oprichting en opstart van een afdeling zodat ze zelfstandig aan de slag kan. In voorkomend geval zorg je voor het activeren van slapende afdelingen. 
 • Je zorgt voor de communicatie van en naar de afdelingen: wij voeden hen, zij voeden ons. 
 • Je biedt concrete ondersteuning aan de lokale afdelingen (materiaal, communicatiedragers, actiemodellen, vormingen) 
 • Je coördineert de eindejaarsadministratie, subsidiedossiers en de financiële werking van de afdelingen. 

Je inspireert en stimuleert onze vrijwilligers (Vrijwilligerswerking)

 •  Je stippelt uit en coördineert de vrijwilligerswerking van de Fietsersbond.
 • In functie van de behoeften van de organisatie, probeer je vrijwilligers in te schakelen.
 • Je organiseert ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers. 

Takenpakket (welke werkzaamheden verricht je in je functie

Je bouwt het netwerk van afdelingen verder uit en onderhoudt het

 • Je ondersteunt en begeleidt de opstart van nieuwe afdelingen. Je begeeft je ter plekke en ontmoet onze vrijwilligers.
 • Je activeert slapende afdelingen.
 • Je respecteert de eigenheid van de afdeling
 • Je hebt oog voor andere vormen van lokale werking, ook in het buitenland. 

Je zorgt voor een de verankering van de visie en de missie van de Fietsersbond

 • Je verankert de visie en de missie van de Fietsersbond in de afdelingen
 • Je stimuleert de deelname aan de activiteiten van het algemeen secretariaat (campagnes, leden- en giftenwervingsacties, Bike to Work, Meetfiets e.d.m.) 

Je biedt concrete ondersteuning aan de lokale afdelingen

 • Je begeleidt de afdelingen in hun werking (vragen over materiaal, communicatiedragers, actiemodellen, vormingen).
 • Je bewaakt hun structuur en houdt een overzicht van hun werking bij.
 • Je organiseert een vijftal vormingen per jaar, die aansluiten op de noden van de lokale vrijwilligers en stimuleert afdelingen tot een actieve deelname aan de vormingen. 
 • Je stimuleert lokale initiatieven om leden te werven.
 • Je ondersteunt lokale initiatieven (inhoud, communicatie i.s.m. de communicatiemedewerker).

Je zorgt voor een vlotte wisselwerking tussen het algemeen secretariaat en de lokale afdelingen 

 • SPOC: Als contactpersoon behandel en beantwoord je snel vragen van lokale afdelingen. In voorkomend geval, verwijs je door naar de betrokken collega. 
 • Je verzorgt de overdracht van beleidspunten naar lokale afdelingen (top-down) en wederom verzorg je de overdracht van lokale beleidspunten naar de beleidsmedewerker(s) (bottom-up).
 • Je faciliteert lokale contacten met partners (zowel overheid als andere lokale sterkhouders) 

Je bouwt de vrijwilligerswerking verder uit

 • Je helpt mee het vrijwilligersbeleid van de Fietsersbond te bepalen.
 • Je bent de contactpersoon voor vrijwilligers die zich aanbieden.
 • In functie van de behoeften van de organisatie, identificeer en begeleid je de competenties binnen onze achterban.
 • Je speelt een actieve rol in het werven van vrijwilligers 

Je biedt financiële ondersteuning 

 • Je biedt hulp voor de opmaak van de jaarlijkse begroting (deel lokale werking).
 • Je levert een bijdrage bij het opstellen van de jaarverslagen (informatie verzamelen, schrijven, nalezen). 

Als medewerker van de Fietsersbond, draag je bij tot de volgende algemene taken

 • Je houdt projectadministratie nauwkeurig bij.
 • Je draagt gevraagd en ongevraagd bij aan de ontwikkeling van de Fietsersbond als geheel, vanuit de kennis en ervaring opgedaan in de functie. 

Competenties (wat heb je van jezelf nodig om de functie te kunnen vervullen) 

Je bent een diplomaat (empathisch vermogen)

 • Je werk voor en met mensen. Je hebt geduld en denkt met hen mee.
 • Je leeft je in de leefwereld van de leden en afdelingen. 
 • Je formuleert oplossingen.
 • Je informeert, je biedt ongevraagd extra service en informatie. 

Je bent een communicator

 • Je beschikt over goede schriftelijke en uitstekende mondelinge vaardigheden
 • Je staat mensen graag te woord, op een vriendelijke en constructieve manier
 • Je kan een presentatie verzorgen
 • Je kunt mensen warm maken en enthousiasmeren. 

Je kent enkel oplossingen (problem solver)

 • Je anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en formuleert werkbare oplossingen
 • Je bent bereid bestaande denkkaders in vraag te stellen
 • Je kan een vertaalslag maken in beeld en taal zodat de boodschap aankomt bij de doelgroep 
 • Een probleem is altijd een opportuniteit om een oplossing te bedenken  

De verwachte output (het resultaat van het geleverde werk

 • De bestaande afdelingen blijven actief
 • Slapende afdelingen worden wakker geschud
 • Er komen nieuwe afdelingen bij
 • Het aantal actieve afdelingen op het einde van elk werkjaar zorgt voor de meetbaarheid van de output

 Technische competenties 

 • Kunnen werken met MS Officeprogramma’s en Cloud based diensten (Google)
 • Ervaring met Emailprogramma’s (outlook, mail of nog webdiensten zoals Mailchimp)
 • Inzicht in cijfers en boekhouding 
 • Rijbewijs B noodzakelijk
 • Nederlands spreken en schrijven Goede kennis van het Frans  Kennis van het Engels 

Opleiding en ervaring 

 • Je bent in het bezit van een Bachelor (Agogische Wetenschappen of Sociaal-Cultureel Werk), en/ of hebt gelijkwaardige kennis verworven door ervaring
 • Voor deze functie, kijken wij vooral naar jouw relevante ervaringen (hands on mentaliteit en creativiteit zijn hierin belangrijk)
 • Een kennis van het mobiliteitsveld is een pluspunt maar geen vereiste voor deze functie
 • Ervaring in het jeugdwerk of sociaal cultureel volwassenwerk is een pluspunt 

Ons aanbod 

 • Een voltijdse job met start op 3 september 2018, met veel afwisseling, in een sector in volle ontwikkeling
 • Contract van onbepaalde duur
 • Een marktconform salaris (Deze functie behoort tot looncategorie B2b of B2a of MV2 i.f.v. relevante ervaring, barema’s Paritair comité 329.01) met aantrekkelijke voordelen
 • Maaltijdcheques (8€)
 • Fietsvergoeding (0,23/km) of terugbetaling woon-werkverkeer
 • Terugbetaling van de onderhoudskosten van jouw fiets
 • Laptop en telefoonplan op maat van jouw functie
 • Een werkplek midden in het centrum van Brussel (winkels, diensten, restaurants, enz.), op fietsafstand van Brussel Centraal of Brussel Zuid en op loopafstand van het metrostation Sint-Katelijne en het premetrostation Beurs
 • Een respectvol HR-beleid met oog op jouw work-life balance
 • flexibele tijds- en taakinvulling: hoe vaak je naar een afdeling stapt, welke engagementen je juist kan opnemen, bepaal je zelf in samenspraak met de algemeen directeur
 • een doordacht inlooptraject bij de opstartperiode 

Belangrijk: avond- en weekendwerk maken voluit deel uit van de functie (flexibele uren met mogelijkheid tot recuperatie). Verplaatsingen naar afdelingen gebeuren bij voorkeur met de fiets, het openbaar vervoer of deelauto’s.  

Interesse? Vragen? 

 • Heb je vragen? Stuur een mail aan info@fietsersbond.be of bel gerust 02/502 68 51, wij helpen je graag verder.
 • Heb je interesse? Stuur jouw CV en motivatiebrief (max. 1 pagina) naar jobs@fietsersbond.be met melding “vacature Lokale werking”
 • Behoor je tot een kansengroep of geeft jouw aanwerving recht op financiële steun (jongeren, activa, enz.), laat het zeker weten! Het kan doorslaggevend zijn.
 • Let op de deadline: woensdag 11 juli 2018 om 12u00 

 

 

Reageren voor: 
woensdag, 11 juli, 2018 - 12:00