U bent hier

Het gemeentebestuur van Anderlecht werft een coördinator van een kinderdagverblijf aan (M/V)

Functiebenaming : Coördinator van een kinderdagverblijf

Niveau : B

Dienst : Kinderdagverblijven

Departement : Vlaamse Gemeenschapmateries

Hoofddoelstelling van de functie : 

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de volledige werking in zijn/haar kinderdagverblijf. Hij/Zij verzorgt een degelijke dienstverlening voor kinderen, ouders, medewerkers en externe diensten.

Overlegt met de andere coördinatoren om de verschillende kinderdagverblijven op elkaar af te stemmen.

De leidinggevende bepaalt en formuleert mede het kwaliteitsbeleid en houdt toezicht op de uitvoering en de verbetering ervan.

Hoofdtaken :

 • Coördineren van de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf
 • Opvolgen van personeelsadministratie (uurroosters, afwezigheden, aanvragen voor opleiding, enz...)
 • Begeleiden van de stagiaires
 • Omkaderen van het personeel op alle niveaus (individueel bijsturen, zorgen voor een duidelijke interne communicatie, bijscholing voorzien, detecteren van geschillen tussen medewerkers,...)
 • Contacten onderhouden met de ouders (reservatie volgen, intakegesprek voeren, oudercontacten organiseren, vragen beantwoorden, klachten behandelen,...)
 • Opvolgen in team van de ontwikkeling van het kind
 • opvolgen van de stock van het kinderdagverblijf ( eten , speelgoed )
 • samenwerken met het team van coördinatoren

Functieprofiel

Algemene en technische vaardigheden :

 • grondige kennis van de wetten en de decreten in verband met de werking van de kinderopvangband
 • grondige kennis van de procedures en bevoegde instanties m.b.t. de opdrachten van de diensten te bereiken
 • algemene kennis van administratief recht elementaire kennis van de gemeentelijke werking
 • kennis van de praktische werking van het kinderdadgverblijf ( zodat ook de coördinator kan inspringen wanneer nodig)
 • kennis van opvoedingsbehoeften bij kinderen
 • kennis van groepsdynamica, gesprekstechnieken en evaluatiemethodes ( kennis van HRM)
 • organisatie- en planningstalent

Relationele vaardigheden :

 • luisterbereid en discreet
 • leidinggevende vaardigheden
 • zichzelf in vraag kunnen stellen
 • positieve en kritische ingesteldheid
 • open staan voor multiculturaliteit
 • bereid om zich bij te scholen
 • evoluties binnen het vakgebied te volgen
 • teamgeest
 • flexibel in werkuren en werkopdracht en werkplaats
 • veiligheidsbewust
 • respect voor de recht van het kind
 • respect voor diversiteit

Toelatingsvoorwaarden

Vereiste diploma's : Bachelordiploma in de paramedische of menswetenchappelijke richting

Taalkennis : Nederlands

Statuut : (Gesco / Rosetta, ...)    /

Rijbewijs : /

Andere : /

Aanbod

Contract: vervangingscontract

Barema voor een functie in de openbare sector van niveau B

Uurrooster: 37u30/week

Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen

Collectieve hospitalisatieverzekering gratis verplaatsing naar het werk  met het openbaar vervoer (cf. reglement)

CV en sollicitatiebrief sturen naar: Gemeentebestuur, dienst HRM, Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht of via e-mail: aanwerving@anderlecht.irisnet.be

Te vermelden referentie:  4/2018

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst : 02/526.17.64 ( mevrouw Willockx) Romy )

Reageren voor: 
zaterdag, 9 juni, 2018 - 14:00