U bent hier

Odisee campus Brussel zoekt een deeltijds (7%) gastprofessor kunst en cultuur voor sociaal werkers (m/v/x)

Odisee, gelooft in de kracht van mensen, beschouwt verschillen als een verrijking. Odisee vormt hoogopgeleide professionals. De focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Odisee hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. Odisee reikt uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Taakinhoud 
Als gastprofessor begeleid je de studenten bij het opleidingsonderdeel Kunst en cultuur. Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van het curriculum van de studenten sociaal werk die afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk volgen. Binnen het opleidingsonderdeel Kunst en Cultuur staan de volgende thema’s centraal:

 • De Brusselse culturele sector
 • Kunst, cultuur en stadsontwikkeling
 • Sociaal cultureel werk vanuit culturele en artistieke organisaties

Het opleidingsonderdeel beoogt een blik te werpen op de rol van kunst in stedelijke veranderingsprocessen. Het vertrekt vanuit vragen naar de verbanden tussen kunst, engagement en politiek en gaat na hoe kunst het gezicht van de stad kan veranderen en welke effecten kunst heeft op gemeenschappen en gemeenschapswerking. Centrale begrippen in dit opleidingsonderdeel zijn, onder andere, gemeenschapsvorming, superdiversiteit, dekoloniseren, stad & stedelijkheid, waarde en publieke sector/ruimte.

Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma.
 • Je hebt ervaring in en kennis van Brusselse culturele werkveld (NL en FR).
 • Je hebt zicht op de Brusselse sociaal-culturele sector.
 • Je houdt van uitdagingen in een meertalige,grootstedelijke en interculturele context.
 • Werken in Brussel ervaar je als een verrijking
 • Je bent een gedreven lesgever die met passie lessen en studenten kan begeleiden.
 • Onderwijs- en/of onderzoekservaring is een meerwaarde.
 • Je kan zelfstandig, nauwkeurig, planmatiginterventies initiëren en bijsturen, maar je kan even goed functioneren in een team.
 • Je hebt een positief beeld t.o.v. de hogeschoolstudent, erkent en werkt met diversiteit binnen de studentengroep en benadert studenten vanuit hun talenten.
 • Je hebt een dynamische en open visie t.o.v. nieuwe ontwikkelingen (onderwijs- en werkveld, internationalisering, flexibilisering, diversiteit, inclusie, …).
 • Je kan vlot werken met PC- en internettoepassingen.

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Bieden een aanstelling aan als contractueel gastprofessor van 16 september 2019 t/m 15 september 2020 (weddenschaal 316 of weddenschaal 502) met mogelijk tot verlenging.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op campus Brussel.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen online te solliciteren via https://www.odisee.be/nl/vacatures
Selectieprocedure
De geselecteerde kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ontvangen een praktijkopdracht die ze voorstellen tijdens het selectiegesprek.
Bijkomende inlichtingen 
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Jan Claeys, opleidingshoofd van de prof. Bacheloropleiding Sociaal Werk, via e-mail jan.claeys@odisee.be 
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: kristien.staes@odisee.be
De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019
Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Reageren voor: 
maandag, 19 augustus, 2019 - 00:00