U bent hier

Odisee zoekt een Voltijds onderzoeker Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen door zelforganisaties

Op de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) te Schaarbeek worden de opleidingen Bachelor in de Gezinswetenschappen en Banaba Psychosociale Gerontologie georganiseerd, alsook de activiteiten van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Het kenniscentrum voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar gezinnen, relaties en opvoeding. De ondersteuning van gezinnen en de manier waarop we die kunnen verbeteren, staan centraal in onze projecten. We volgen het gezinsbeleid op de voet en we stimuleren het debat over onze onderzoeksthema’s via publicaties, evenementen en bijscholingen.
We zijn op zoek naar een collega die het onderzoek over ‘Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen door zelforganisaties’ kan versterken. Binnen dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) ontwikkelen we een gender-, cultuur- en levensbeschouwingssensitief vormingspakket voor zelforganisaties die moslimgezinnen ondersteunen. Het onderzoek wil een lerend netwerk vormen waarbij benaderingen onderling worden gedeeld.
 

Taakinhoud

 • Je werkt mee aan een kwantitatieve bevraging (ontwikkelen van de vragenlijst, dataverzameling en – verwerking, rapportering) van moslimgezinnen over de noden en verwachtingen wat betreft opvoedings- en gezinsondersteuning. Je werkt hiervoor samen met een groep studenten Gezinswetenschappen.
 • Je voert verkennende gesprekken bij Vlaamse en Brusselse (moslim)organisaties die gezinsondersteunende initiatieven aanbieden. Je brengt hun methodieken en benaderingen in kaart.
 • Je bereidt focusgroepen met werkveldpartners inhoudelijk en praktisch voor. Je analyseert en verwerkt de bevindingen.
 • Je doet voorstellen hoe de bevindingen van de ouderbevraging en de praktijkverkenning kunnen geïmplementeerd worden in een vormingspakket.
 • Je verbindt de bevindingen met literatuur en werkt mee aan publicaties over en andere disseminatie van dit onderzoek.
 • Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.

Deze taken voer je uit onder leiding van en in nauw overleg met de projectverantwoordelijke en promotoren van dit onderzoeksproject en met de coördinator van het kenniscentrum. Je overlegt en stemt af met andere onderzoekers die rond gelijkaardige thema’s werken. Je werkt actief mee aan de positieve uitstraling van het kenniscentrum zowel binnen als buiten de instelling.
 

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je hebt ervaring met kwantitatief onderzoek (SPSS) en kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt aantoonbare interesse voor de onderzoeksthematiek.
 • Ervaring met de werking van zelforganisaties en meertaligheid is een pluspunt.
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je werkt resultaatsgericht.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent gedreven om jouw onderzoeksresultaten neer te schrijven.
 • Je kan vlot een netwerk uitbouwen, zowel met de wetenschappelijke wereld als het betrokken werkveld.
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving; Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur van 15 september 2018 t.e.m. 14 september 2019, als voltijds onderzoeker van het kenniscentrum HIG met weddenschaal 502.
 • Mits positieve evaluatie en indien de kandidaat ervaring heeft met begeleidings- of vormingsopdrachten, kan de aanstelling worden verlengd tot 31 augustus 2020.
 • Nuttige beroepservaring kan voor maximum 10 jaar in rekening gebracht worden na onderzoek van het dossier.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool in overeenstemming met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking).
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken in een beurtensysteem.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 • Je hebt een werkplek op de campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Schaarbeek.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerde kandidaten dienen uiterlijk 19 augustus 2018 hun kandidatuur in via werken bij odisee?

Selectieprocedure

In een eerste fase van de selectieprocedure worden kandidaten gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden, worden in een tweede fase uitgenodigd voor een competentiegericht interview met als datum 24 augustus 2018.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kun je verkrijgen bij Kim Lecoyer, kim.lecoyer@odisee.be of Kathleen Emmery, kathleen.emmery@odisee.be.
Andere inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02-210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be.
De diensten van de hogeschool zijn collectief gesloten van 11 juli t/m 15 augustus 2018.
Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Reageren voor: 
zondag, 19 augustus, 2018 - 00:15