U bent hier

Odisee zoekt (Praktijk)lectoren voor de graduaatsopleiding maatschappelijk werk (m/v/x) – Campus Brussel

Odisee biedt 25 bacheloropleidingen aan - en vanaf het academiejaar 2019-2020- ook 9 graduaatsopleidingen: state-ofthe-art onderwijs dat inzet op talentontwikkeling, superdiversiteit en een sterke band met het werkveld. Bij Odisee staat de student centraal. Odisee gelooft in de kracht van mensen en omarmen verschillen. Door intensief samen te werken en actief te participeren gaat Odisee voor hoge kwaliteit, halen er het beste uit de student en onszelf en geven een richting aan de toekomst. Voor de nieuwe graduaatsopleidingen zoekt Odisee enthousiaste (praktijk)lectoren en/of kandidaten met relevante praktijkervaring in de diverse sectoren. Met een graduaatsopleiding behalen studenten op twee jaar tijd een diploma hoger onderwijs. De opleiding situeert zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding en is erg praktijkgericht: het werkplekleren vormt minstens een derde van de studieomvang. De opleiding biedt snel kans op werk. De nieuwe graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk wordt ontwikkeld in cocreatie met het Brusselse sociale werkveld en mikt op studenten met een sociale motivatie en feeling voor Brussel die graag al doende leren. De grootstad Brussel met haar maatschappelijke uitdagingen is ons vertrekpunt en leeromgeving. Afgestudeerde graduaatsstudenten staan met beide voeten in de praktijk en zijn breed inzetbaar in de (Brusselse) sociale sector. De individuele student met zijn eigen drijfveren en talenten staat centraal. 

Taakinhoud

Als lector en praktijkbegeleider in de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk vorm je het gezicht en het fundament van de opleiding. Jouw talenten en competenties bepalen welke rol jij in de nieuwe opleiding opneemt: lector, coach, opleidingscoördinator, werkplekbegeleider. Je tewerkstellingspercentage kan variëren tussen 50% en 100%.

In jouw rol zal je:

 • Leerprocessen opzetten en begeleiden (zowel individuele leerprocessen als groepsprocessen);
 • Nieuwe opleidingsonderdelen uitwerken; leerinhouden en methodieken ontwikkelen;
 • Studenten coachen in functie van hun individueel leerproces; 
 • Een netwerk uitbouwen met werkveldpartners (verbindend werken);
 • Het concept werkplekleren verder verfijnen;
 • Cocreatief vormgeven van de opleiding in samenwerking met het werkveld.  

Als (praktijk)lector/gastprofessor:

 • Verzorg je leeractiviteiten binnen de leerlijn van “Professioneel leren”, “Beroepsrollen Maatschappelijk werk”, “Vaardigheden” en/of “Thema’s Mens en Maatschappij”.
 • Begeleid je studenten bij Werkplekleren en Graduaatsproef.
 • Werk je op termijn mee aan maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoeksprojecten.
 • Neem je taken op als opleidingscoördinator, trajectbegeleider, taalcoach.  

Profiel

 • Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons verhaal stappen.
 • Je bezit een bachelor- of masterdiploma in het sociaal werk of in een relevante discipline.
 • Je hebt ervaring met praktijk- en ervaringsgericht lesgeven en/of coaching OF je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het brede sociale werk- of welzijnsveld.
 • Je bent in staat conceptuele kennis zeer toepassingsgericht aan studenten aan te reiken.
 • Je houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse studentengroepen. Je divers-sensitieve ingesteldheid is een drijfveer.
 • Je voelt je aangetrokken tot onderwijsontwikkeling en de uitbouw van de opleiding. Je houdt van pionierswerk. Samen ontwikkelen we de nieuwe opleiding al doende.
 • Je hebt een band of affiniteit met de Brusselse grootstedelijke context en haar maatschappelijke uitdagingen. 
 • Je stelt je toegankelijk en aanspreekbaar op voor de verschillende stakeholders (studenten, mentoren, werkgevers, collega’s, …) en werkt goed in team. 
 • Je bent flexibel, zelfkritisch en staat open voor feedback.
 • Je bent een verbinder en bouwt vlot een netwerk op.
 • Mensen doen groeien geeft je energie

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • De kans om de uitbouw van de graduaatsopleidingen en het werkplekleren vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 • Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling aan als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502) of als gastprofessor, van bepaalde of onbepaalde duur.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht (tussen 50% en 100%).
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

Kandidaatstelling  
Geïnteresseerde kandidaten dienen online te solliciteren ref. 2019/STAT/11 via https://www.odisee.be/nl/vacatures

Selectieprocedure  
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 mei 2019. Geselecteerde kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek ontvangen een praktijkopdracht die ze voorstellen tijdens het selectiegesprek.   
Bijkomende inlichtingen  
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Jan Claeys, opleidingshoofd van de prof. Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk, via e-mail jan.claeys@odisee.be .  
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: kristien.staes@odisee.be 
Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen. Odisee warmoesberg 26 - 1000 Brussel .

Reageren voor: 
dinsdag, 30 april, 2019 - 00:00