U bent hier

Vzw Wijkpartenariaat De Schakel zoekt een coördinator wijkwerking - vervanging (m/v/x)

In welke context kom je terecht?

Wijkpartenariaat-De Schakel vzw is één van de vier geïntegreerde wijkwerkingen en één van de zeven verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Gewest.

De missie van Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel is armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling in de Brabantwijk.

De werking is in de eerste plaats gericht op de behoeften en belangen van mensen in armoede in de Brabantwijk en wil samen met hen de sociale leefbaarheid van de wijk verbeteren. Het betrekken van en samenwerken met andere groepen wijkgebruikers, organisaties, instellingen en overheden - is belangrijk om dit doel te bereiken.

Geïntegreerd werken betekent in de eerste plaats werken vanuit een integrale benadering van mensen en hun omgeving, waarbij alle levensdomeinen aan bod komen:

- Door de verankering van de werking in de wijk

- Over beleidsdomeinen (bv. Cultuur, welzijn, werk, openbare ruimte, …) en bevoegdheidsniveaus (bevoegdheden van gemeenten, gewest, gemeenschappen, federale regering) heen

- Door de integratie van onze dagelijkse werking in een verhaal van structurele armoedebestrijding en vice versa 

De vzw kiest in de eerste plaats voor de methodiek van het groepswerk - ontmoetingsmomenten, competentieversterkende trajecten, vorming, opleiding, beleidsgericht werk - om dit te bereiken.

Een uitdagende job in een uitdagende Brusselse wijk. Daarvoor zoekt Wijkpartenariaat- De Schakel een gedreven coördinator die weet wat organiseren is en een grote portie goesting heeft om er in te vliegen. 

Welke functie en taken worden je toebedeeld? 

Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie op inhoudelijk en zakelijk gebied

 • Het ondersteunen van iedere werker, vrijwilliger en stagiair, individueel en in teamverband, zodat deze zijn/haar functie kan uitoefenen
 • Het ondersteunen van de terugkerende activiteiten, diensten en projecten van de werking, inhoudelijk en financieel
 • De interne communicatie en het efficiënt werken van de organisatiestructuur
 • De externe communicatie
 • Toezicht houden op het financieel en administratief beleid van de VZW. Hij/zij volgt de financies op met behulp van een boekhouder
 • Subsidieaanvragen, subsidieverantwoording en jaarverslagen
 • Onderhouden en ondersteunen van lokale netwerken en samenwerkingsverbanden

Je bent het bindmiddel tussen de werking op het terrein en de raad van bestuur en algemene vergadering van de vzw aan wie je ook verantwoording aflegt. 

Wat moet je kennen en kunnen?

 • Denken en begeleiden vanuit processen, een draagvlak kunnen creëren, rekening houdend met verschillende gezichtspunten en belangen
 • Projecten kunnen uitwerken dwz plannen en organiseren, een tijdspad bewaken, enthousiasmeren en mobiliseren van bewoners en professionals, synergie creëren, het overzicht bewaren, evalueren en bijsturen
 • Respectvol omgaan met diversiteit en vlot schakelen tussen verschillende niveaus binnen het team, bij de bezoekers, partnerorganisaties, contactpersonen bij het beleid,…
 • Laagdrempelig en participatief werken en werken met kansengroepen
 • Vlot in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk, goede kennis van het Engels, mondelinge kennis van andere voertalen in de Brabantwijk is een pluspunt
 • Beschikken over de noodzakelijke administratieve vaardigheden
 • Je woont in het Brussels Gewest en/of je kent de Brusselse context en sociale kaart door eerdere ervaring
 • In het bezit van een master menswetenschappen of bachelor sociaal werk of gelijkwaardig door ervaring
 • Als persoon ben je: Communicatief - Een netwerker – Creatief – Besluitvaardig -Zelfstandig en toch teamplayer - Empathisch
 • Ervaring in de non-profit sector is een pluspunt
 • Ervaring met coaching, het aansturen van een team en/of projectmanagement zijn een pluspunt.
 • Je hebt een sterke affiniteit met thema’s zoals gelijke kansen, armoedebestrijding en diversiteit
 • Je bent maatschappijkritisch en deelt onze visie op armoede als een structureel probleem

Onze aanbiedeing:

 • Een vervangingscontractcontract van 23/09/2019 tot ten minste 23/05/2020, bij voorkeur voltijds - 4/5 contract of flexibel uurrooster kunnen besproken worden - met eventuele mogelijkheden voor verlenging na 23/05
 • Een job met veel variatie, leerkansen en ruimte voor eigen initiatief
 • Een werkplek in de Brabantwijk, vlakbij het Noordstation
 • Een aangename werkomgeving met fijne collega’s en een actief netwerk van partnerorganisaties
 • Ondersteuning door een betrokken raad van bestuur, door het Brussels Platform Armoede en het netwerk van Geïntegreerde Wijkwerkingen
 • Twee weken inwerktijd samen met de coördinator
 • In diensttreding: 23 september 2019
 • Verloning volgens PC 329 B1a 

Selectieprocedure:

Stuur uw CV en motivatiebrief naar volgend e-mailadres: schakelbrabantwijk@gmail.com

Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek dat zal plaatsvinden tijdens de laatste week van juni of de eerste week van juli in de lokalen van onze werking:

Dupontstraat 58 -1030 Schaarbeek, 2de verdieping

Wij streven naar diversiteit binnen ons team. Wij werven aan op basis van talent en competenties, ongeacht je geslacht, gender(identiteit), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Gezien de huidige samenstelling van het team moedigen wij personen met een migratieachtergrond aan om hun kandidatuur in te dienen.

Meer informatie: tel: 02 219 00 64

Je vindt ons ook op facebook: https://www.facebook.com/deschakelschaarbeek/ https://www.facebook.com/brusselsplatformarmoede/ http://www.netwerktegenarmoede.be/

Reageren voor: 
vrijdag, 14 juni, 2019 - 00:00