U bent hier

Archief

Primaire tabs22/10/2020 - 14:00 tot 16:00

Intervisiemomenten bieden medewerkers de kans om dieper in te gaan op hun vragen en moeilijkheden die ze ervaren in de begeleiding van patiënten met vermoedelijke psychische problemen gerelateerd aan culturele aspecten en migratie verhalen.

Deelnemers kunnen aan hun persoonlijke professionele groei werken. Dit gebeurt door casussen te bespreken die ze zelf aanbrengen. Tijdens de intervisie bieden wij ruimte om onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden. Ook kunnen literatuur bronnen aangehaald worden die de casussen verdiepen.

REDOUANE BEN...Meer lezen

20/10/2020 - 09:00 tot 13:00
ONTMOETING CENTRAAL

Februari 2020: Brusselse hulpverleners kleuren buiten de lijntjes op de intersectorale netwerkdag op het Kabinet van Minister Elke Van den Brandt. Nooit gedacht dat de nood om 'buiten de lijntjes te kleuren' toen een maand later de pandemie uitbrak, plots nog zo veel prangender werd voor hulpverleners.

2020 is een jaar om nooit te vergeten.

Ondertussen zijn we een paar maanden verder. De nood aan ontmoeting is groot, de nood aan...Meer lezen

02/10/2020 - 10:00 tot 12:00, 09/10/2020 - 10:00 tot 12:00

“Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit?” Dit was de vraag die Jo Vandeurzen, voormalig Vlaams minister van Welzijn zich stelde in de aanloop naar het nieuwe ...Meer lezen

08/10/2020 - 10:00 tot 11:45

Welzijn is uw corebusiness. Willen we inzetten op een preventief gezondheidsbeleid, dan dienen we vanuit de welzijnssector ook zorg te dragen voor het klimaat. De effecten van de klimaatopwarming zijn nu reeds zichtbaar in de top tien van de gezondheidsuitdagingen.

Met dit bewustzijn ondertekende de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 12 januari 2017  13 klimaatengagementen .

...Meer lezen

05/10/2020 - 09:00

Al meer dan 25 jaar bieden de Smes-intervisies aan werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, opvanghuizen, OVM, SVK, gemeentelijke diensten, OCMW’s, medische huizen, …) de mogelijkheid om van elkaar te leren aangaande complexe situaties van een doelpubliek dat vaak een psychische en een sociale problematiek cumuleert.

Van oktober tot juni komt de groep maandelijks samen gedurende drie uur. De groep wordt begeleid door twee animatoren die zelf werkzaam zijn...Meer lezen

02/10/2020 - 10:00 tot 12:00, 09/10/2020 - 10:00 tot 12:00

“Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit?” Dit was de vraag die Jo Vandeurzen, voormalig Vlaams minister van Welzijn zich stelde in de aanloop naar het nieuwe ...Meer lezen

01/10/2020 - 10:00 tot 12:30

Jaarlijks colloquium Online

Een initiatief van de Coördinatie vzw Infor-Homes asbl en Home-Info vzw

In het kader van de internationale dag van de ouderen, organiseren Infor-Homes asbl en vzw Home-Info een moment van reflectie.

Reeds heel wat jaren ervaart de (psycho)geriatrische sector verschillende veranderingen, soms met grote impact. De COVID 19- crisis die we momenteel beleven benadrukt de complexe realiteiten van de professionelen op het terrein en geeft nogmaals de verschillende...Meer lezen

05/03/2020 - 09:30 tot 12:00, 14/05/2020 - 09:30 tot 12:00, 01/10/2020 - 09:30 tot 12:00, 10/12/2020 - 09:30 tot 12:00

Brussel is na Dubai de meest multiculturele stad ter wereld. Dit biedt aan jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond kansen, maar tevens ook grote uitdagingen. Veerkracht is hierbij onontbeerlijk.

Bru-Stars wil het woord geven aan enkele experts die vanuit hun wetenschappelijk onderzoek of klinische praktijkervaring boeiende inzichten delen over dit thema.

De lezingen richten zich naar hulpverleners, beleidsmedewerkers en vormingsmedewerkers.

5 maart - Mieke Groeninck (Odisee & Universiteit Leiden)

14 mei - Noamie Vandamme...Meer lezen

01/10/2020 - 09:00

Colloquium | Save The Date

Home-Info en Infor-Homes nodigen u uit voor een denkvoormiddag: "Voor een geïntegreerde visie over de begeleiding van ouderen: uitdagingen en perspectieven bij heropening"

Weldra volgt er meer informatie.Meer lezen

10/09/2020 - 09:30 tot 12:30, 17/09/2020 - 09:30 tot 12:30

Theoretische vorming door Brusselse Bond voor het Recht op Wonen.

Sprekers : - Koen Geurts, Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners (Foyer vzw) - Bruno Martens, Dienst Beleid en Samenleving (Unia) ——— Wie zijn de woonwagenbewoners? Wat is hun geschiedenis? Welke problemen ondervinden ze? Wat zijn de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met dit publiek? En wat zijn de mogelijkheden om de leefomgeving en de levenskwaliteit van deze vergeten bevolking in Brussel te verbeteren? Zoveel...Meer lezen