U bent hier

Archief

Primaire tabs05/10/2020 - 09:00

Al meer dan 25 jaar bieden de Smes-intervisies aan werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, opvanghuizen, OVM, SVK, gemeentelijke diensten, OCMW’s, medische huizen, …) de mogelijkheid om van elkaar te leren aangaande complexe situaties van een doelpubliek dat vaak een psychische en een sociale problematiek cumuleert.

Van oktober tot juni komt de groep maandelijks samen gedurende drie uur. De groep wordt begeleid door twee animatoren die zelf werkzaam zijn...Meer lezen

02/10/2020 - 10:00 tot 12:00, 09/10/2020 - 10:00 tot 12:00

“Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit?” Dit was de vraag die Jo Vandeurzen, voormalig Vlaams minister van Welzijn zich stelde in de aanloop naar het nieuwe ...Meer lezen

01/10/2020 - 10:00 tot 12:30

Jaarlijks colloquium Online

Een initiatief van de Coördinatie vzw Infor-Homes asbl en Home-Info vzw

In het kader van de internationale dag van de ouderen, organiseren Infor-Homes asbl en vzw Home-Info een moment van reflectie.

Reeds heel wat jaren ervaart de (psycho)geriatrische sector verschillende veranderingen, soms met grote impact. De COVID 19- crisis die we momenteel beleven benadrukt de complexe realiteiten van de professionelen op het terrein en geeft nogmaals de verschillende...Meer lezen

05/03/2020 - 09:30 tot 12:00, 14/05/2020 - 09:30 tot 12:00, 01/10/2020 - 09:30 tot 12:00, 10/12/2020 - 09:30 tot 12:00

Brussel is na Dubai de meest multiculturele stad ter wereld. Dit biedt aan jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond kansen, maar tevens ook grote uitdagingen. Veerkracht is hierbij onontbeerlijk.

Bru-Stars wil het woord geven aan enkele experts die vanuit hun wetenschappelijk onderzoek of klinische praktijkervaring boeiende inzichten delen over dit thema.

De lezingen richten zich naar hulpverleners, beleidsmedewerkers en vormingsmedewerkers.

5 maart - Mieke Groeninck (Odisee & Universiteit Leiden)

14 mei - Noamie Vandamme...Meer lezen

01/10/2020 - 09:00

Colloquium | Save The Date

Home-Info en Infor-Homes nodigen u uit voor een denkvoormiddag: "Voor een geïntegreerde visie over de begeleiding van ouderen: uitdagingen en perspectieven bij heropening"

Weldra volgt er meer informatie.Meer lezen

10/09/2020 - 09:30 tot 12:30, 17/09/2020 - 09:30 tot 12:30

Theoretische vorming door Brusselse Bond voor het Recht op Wonen.

Sprekers : - Koen Geurts, Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners (Foyer vzw) - Bruno Martens, Dienst Beleid en Samenleving (Unia) ——— Wie zijn de woonwagenbewoners? Wat is hun geschiedenis? Welke problemen ondervinden ze? Wat zijn de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met dit publiek? En wat zijn de mogelijkheden om de leefomgeving en de levenskwaliteit van deze vergeten bevolking in Brussel te verbeteren? Zoveel...Meer lezen

11/09/2020 - 13:15 tot 14:45

Door het verbinden van gezondheidsprofessionals met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtwerkers, seniorenexperten… kan je samen actief zoeken naar oplossingen voor de toename van complexe zorg bij ouderen in de stad en de regio Antwerpen.

Het tweede (mini)-symposium ouderenzorg op vrijdag 11 september 2020 van 13.15u tot 14.45u gaat in op het thema buurtzorg – zorgzame buurten. Op 23 april 2021 organiseren UAntwerpen en de VUB een breder symposium om dit kader verder uit te diepen met andere praktijkvoorbeelden, samen met de...Meer lezen

10/09/2020 - 09:30 tot 12:30, 17/09/2020 - 09:30 tot 12:30

Theoretische vorming door Brusselse Bond voor het Recht op Wonen.

Sprekers : - Koen Geurts, Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners (Foyer vzw) - Bruno Martens, Dienst Beleid en Samenleving (Unia) ——— Wie zijn de woonwagenbewoners? Wat is hun geschiedenis? Welke problemen ondervinden ze? Wat zijn de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met dit publiek? En wat zijn de mogelijkheden om de leefomgeving en de levenskwaliteit van deze vergeten bevolking in Brussel te verbeteren? Zoveel...Meer lezen

01/09/2020 - 15:00

Wil je later graag werken met of voor mensen? Wil je graag weten welke mogelijke studies er zijn in Brussel die leiden tot een job in de sociale sector? Twijfel je nog tussen bepaalde studies of tussen een graduaat en een professionele bachelor? Dan geven wij je graag meer informatie tijdens deze online infosessie!

Wil je graag deelnemen? Schrijf je dan in via de link hiernaast. Wij sturen je net voor de begintijd een e-mail met een link naar...Meer lezen

29/06/2020 - 20:00 tot 21:00, 08/07/2020 - 20:00 tot 21:00

éénlijn.be organiseert een Webinar - "Kan de patiënt echt zijn hele medisch & farmaceutisch dossier inkijken?"

Programma

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd.

In de applicatie "MyHealthViewer" kan elke burger de gezondheidszorggegevens bekijken en bewerken.

Via de centrale toegangspoort www.mijngezondheid.belgie.be krijgt de burger zicht op verschillende persoonlijke gegevens over zijn gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Als eerstelijnszorgverstrekker heb je...Meer lezen