U bent hier

Archief

Primaire tabs10/02/2020 - 18:30 tot 21:00

De onderzoekster Cécile Daron, die vanuit de Federatie van de OCMW's het onderzoek over "de werkwijzen en het beleid van de Brusselse OCMW’s op het vlak van gezondheidszorg: naar een harmonisering?" uitvoerde komt spreken.

Daarnaast zal ook Stéphane Heymans van Dokters van de Wereld een tussenkomst doen.

Doel van de avond is meerledig :

- informatie opdoen adhv de onderzoeksresultaten

- praktijken en ideeën uitwisselen

- prioriteiten bepalen van de te ondernemen acties op vlak...Meer lezen

06/02/2020 - 09:00 tot 12:00

Nederlandstalige vorming: Herhuisvestigingstoelage en huurtoelage

De herhuisvestigingstoelage en de huurtoelage (ingesteld in 2016), voor kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting, zullen u tijdens een voormiddag worden voorgesteld. De spreker zal de toekenningsvoorwaarden,de nodige dokumenten voor indiening van de aanvraag, de adequate normen betreffende huisvesting en vele andere vragen toelichten. Alsook zal ze samen met jullie eventuele moeilijkheden bij de procedures trachten uit te klaren.

Alle informatie over het programma is terug te...Meer lezen

27/01/2020 - 13:30

Intervisie is: Ontmoeting - Een netwerk uitbouwen - Leren van elkaar - Stilstaan bij waar je mee bezig bent

Reflectiemoment onder professionele medewerkers uit de medische/psychosociale sector, werkend met vluchtelingen, rond interculturele ontmoeting

Wat is intervisie?

Intervisie is een ontmoeting tussen begeleiders die de tijd nemen om na te denken rond praktijkervaring waarbij in alle vertrouwen op basis van uitwisseling werkpistes worden uitgewerkt

De doelstellingen

Ondersteuning van de begeleiders...Meer lezen
23/01/2020 - 14:00 tot 17:00

Nederlandstalige vorming: Ordonnantie betreffende de noodhulp en inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden...Meer lezen

15/12/2019 - 12:00 tot 19:00

Doucheflux organiseert voor de tweede keer haar grote "No-Home Made" Kerstmarkt.

De handlangers van de kerstman zorgen ervoor dat het gezellig wordt én dat je tegen een zachte prijs enkele kerstinkopen kan doen en zo de mensen in bestaansonzekerheid steunt.

De opbrengst gaat voor 100% naar de standhouders en verkopers in bestaansonzekerheid.

Bunt u zelf een G.I.G.A.N.T. (Geweldig Individu in Gigantische Armoede maar Niet zonder Trots) en houdt u van handwerk, knutselen en...Meer lezen

13/12/2019 - 08:45

Wie zijn de Brusselse Roma precies? Welke recente evoluties zijn er op te merken? Wat weten we bijvoorbeeld over de Syrische Doms? Hoe zouden we dakloze Roma-families uit een vicieuze cirkel kunnen halen? Hoe kunnen we Roma effectief aansluiting doen vinden bij de reguliere arbeidsmarkt? Wat zijn de handvaten en tips waarnaar velen op zoek zijn bij het werken met Roma?

Bent u ook benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Schrijf u dan in voor de infovoormiddag over...Meer lezen

11/12/2019 - 09:30

SAVE THE DATE Woensdag 11 december 2019 – Egmontpaleis (Kleine Zavel 8 bis, Brussel) 1 dag, 2 momenten

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting nodigt u uit voor de

Voorstelling van het 10de Tweejaarlijks Verslag 2018-2019 « Duurzaamheid en armoede » In de voormiddag van 10u tot 13u (onthaal 9u30)

De Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting nodigen u uit voor het evenement 25/20 jaar strijd...Meer lezen

07/12/2019 - 09:45 tot 16:00

Coöperatief wonen leeft. Een veranderende samenleving, maatschappelijke uitdagingen, en het potentieel van wooncoöperaties om hen te beantwoorden komt na een eeuw aan merites in het buitenland steeds meer in het vizier in België.

Op de Inspiratiedag coöperatief wonen op zaterdag 7 december 2019 worden bestaande en startende wooncoöperaties en geïnteresseerde burgers en professionals uitgenodigd om samen een stap verder te zetten in het kwaliteitsvol opschalen van dit woonmodel.

Naast een stand van het land en...Meer lezen

03/12/2019 - 10:00 tot 12:00

Nederlandstalige Vorming: Inleiding tot de Brusselse thuislozenzorg

Deze vorming is gericht tot de nieuwe sociale werkers van de thuislozensector. Het is de bedoeling een overzicht te geven van het Brusselse thuislozenlandschap (wettelijk, publiek, instellingen, politiek, evolutie, ect.).

Alle informatie over het programma is terug te vinden op www.federationbicofederatie.be

Spreker: Birger Blancke, Bico-federatie

Tijdstip: van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Prijs: 40 euro voor leden - 55...Meer lezen

02/12/2019 - 09:00 tot 06/12/2019 - 17:00
SAVE THE DATE & WANTED Strategische week Brusano: van 2 tot 6 december

Brusano is de nieuwe ondersteunende structuur voor de 1ste lijn in Brussel die de expertise van GDT-Brussel, Conectar, RML-B en Palliabru ïntegreert.

Brusano werkt nu in eerste instantie zijn strategisch plan voor de komende jaren uit. De opdracht is het ondersteunen van actoren in een zich ontwikkelend systeem en context. Er zijn veel mogelijkheden voor actie. Het is een kwestie van het maken van...Meer lezen