U bent hier

Open Inspiria: Hybridisering: what's in a name?

Krijg jij een warm gevoel als mensen spreken over ecosystemen? 

Het werkjaar loopt genadeloos verder en vat het boeiende doch drukke najaar aan. Hopelijk heeft de zomer jullie ademruimte en inspiratie kunnen bieden zodoende dat jullie met veel goesting en animo de vele uitdagingen samen het hoofd kunnen bieden. 

De welzijnssector werkt steeds meer in een hybride context. Welzijns- en zorginitiatieven worden uitgewerkt door de social profit maar de laatste tijd evenzeer door profitpartners of burgerinitiatieven. Het werkveld is diverser geworden.

Het is al enige tijd geleden dat we een Inspiria-bijeenkomst hebben samengeroepen over dit thema hybridisering. Dat betekent evenwel niet dat we hebben stilgezeten met betrekking tot dit thema, denk bijvoorbeeld aan de smaakmaker in het voorjaar van 2021 met professor emeritus Eric Corijn over het ecosysteemdenken.  Anderzijds zijn we met de collega's van het Kenniscentrum WWZ bezig aan het schrijven van een visienota rond het thema hybridisering. Hybridisering is één van de thema’s die op de volgende sociaalwerkconferentie van mei 2022 aandacht zal krijgen. Aan het Kenniscentrum WWZ werd gevraagd daar een voorzet voor te geven. We werken daarvoor samen met de Sociale Hogeschool Odisee, waarmee we de voorbije jaren al een heel parcours hebben afgelegd over omgaan met burgerinitiatieven en sociaal schaduwwerk.  

Op 18 november in de voormiddag geven we de aftrap voor dit proces, met een Open Inspiria: Hybridisering: what's in a name? . We zien dit moment als een 'kick off' voor een leertraject waarin we zoeken naar handvatten en oplossingen voor organisaties om samen te werken met burgerinitiatieven enerzijds en private spelers anderzijds, met name ook het samenwerken in een vermarkte context.

Het belooft een boeiende voormiddag te worden met een gevuld programma:  

 • Inleiding door Herwig Teugels (Kenniscentrum WWZ)
 • Verheldering van het begrippenkader Hybridisering door Stijn Oosterlynck (Universiteit Antwerpen)
 • Profit en non-profit, partners in een ecosysteem: kansen en werkpunten verduidelijkt door Katleen van Waeyenberge (Binario)
 • Informele partners in een formeel kader: wat met burgerinitiatieven? door Mieke Schrooten (Odisee)
 • Plannen en ambities over het thema bij het Kenniscentrum WWZ door Sjoert Holtackers
 • Uitsmijter door Sarah Schelstraete (Sociale Innovatiefabriek)

Naast deze boeiende sprekers maken we ook ruimte voor uitwisseling tijdens enkele werkgroepen. Als afsluiter op deze voormiddag geven we jullie de gelegenheid om met elkaar bij te praten tijdens en broodjeslunch. 

Praktisch:

 • Datum: donderdag 18 november 2021
 • Tijd: 9:30-12:30 (met nadien een netwerkgelegenheid bij een broodjeslunch) 
 • Locatie: de Open Inspiria zal plaatsvinden bij Jeugdcentrum Aximax (John Waterloo Wilsonstraat 19, 1000 Brussel). 
 • Prijs: € 15
 • Inschrijving: je kan je inschrijven via volgende link

We hopen u van harte te mogen verwelkomen! 

Datum 
donderdag, 18 november, 2021 - 09:30 tot 13:00
Prijs 
15 euro
Begeleider 
Sjoert Holtackers
Lees ook 
Eric Corijn

Ecosysteem-denken uitgelegd in vier vragen.

Welzijn