U bent hier

Tweedaagse vorming: vrijwilligers binden

Tweedaagse vorming: Creëer een toegankelijke organisatie waar je vrijwilligers graag blijven “plakken”  

Deze vorming is volzet!

De vorming zal online doorgaan.

Als we de juiste vrijwilligers hebben binnengehaald, hoe zorgen we er dan voor dat ze zich ook blijven inzetten? Veel organisaties worstelen met deze vraag. Maar wat blijkt: succes hebben zit hem vaak in de kleine dingen.  

De kern van het verhaal: om vrijwilligers te binden moet je weten wie je als organisatie bent, wat je wilt en wat je te bieden hebt. Enkel dan kan je vrijwilligers blijvend enthousiasmeren. Tijdens de eerste vormingsdag brengen we samen de wensen, sterktes en valkuilen van je vrijwilligerswerking in kaart. Tijdens de tweede vormingsdag focussen we ons op de vrijwilligers, wat hun motivatie is en hoe je hen het best kunt begeleiden en waarderen.

Na deze tweedaagse vorming heb je zicht op hoe je een ideale match kan vormen tussen jouw organisatie en je vrijwilligers, zodat ze blijven “plakken”.

 

Dag 1: de vrijwilligerswerking van je organisatie onder de loep

8 oktober 2020 (9u30 – 15u30): 

Om vrijwilligers succesvol te kunnen binden aan je organisatie, moet je eerst bepalen wat de werking in haar mars heeft. Wat heeft jouw organisatie te bieden aan de vrijwilliger en wat wil/verwacht je? Vervolgens gaan we dieper in op je huidige vrijwilligersploeg. Hoe ziet die er uit? Wie wil je nog bereiken?

Wat leer je? 

 1. Aan de hand van het FLEXIVOL-model maak je een analyse van je organisatie en breng je sterke punten en werkpunten in kaart. Zo ontstaat een bredere kijk op het aantrekkelijke karakter van vrijwilligerswerk binnen je organisatie.

 2. Je kijkt kritisch naar drempels in je organisatie en hoe je deze kan verkleinen.

 3. Je denkt na over stappen die je in je eigen organisatie kan zetten voor een (nog) betere vrijwilligerswerking.

 4. Je creëert duidelijkheid over de functies en taken die er binnen jouw organisatie zijn voor vrijwilligers.

 5. Je analyseert je huidige vrijwilligersploeg en krijgt handvaten aangereikt om deze ploeg diverser te maken aan de hand van de PERSONA-reflectiemethodiek. Segmenten vrijwilligers krijgen letterlijk “een gezicht” door deze persona. Zij vertellen ons hun verhaal en dagen ons uit om de vrijwilliger als mens in al zijn eigenheid en diversiteit in beeld te houden. Meer garantie op succes!

 

Dag 2: Hoe kan je als organisatie het best je vrijwilligers begeleiden en vasthouden? 

27 oktober 2020 (9u30 – 15u30) 

Hoe denken vrijwilligers anno 2020? Wat wil/verwacht de vrijwilliger vanuit zijn specifieke motivatie? Wat heeft een vrijwilliger te bieden? Welk vrijwilligerswerk is er in huis en welke types vrijwilligers passen bij jouw organisatie? Werken met vrijwilligers is in toenemende mate maatwerk. Om vrijwilligers te binden is het belangrijk om te weten hoe je hen het beste persoonlijk kunt begeleiden.

Wat leer je? 

 1. Het begeleiden en binden van vrijwilligers vereist een goed doordachte aanpak. We gaan dan ook van start met de juiste mindset en situeren deze stappen binnen het vrijwilligersbeleid. 
 2. Je leert verschillende types van vrijwilligers herkennen en hoe in te spelen op hun motivatie. 
 3. Vervolgens gaan we aan de slag met talenten van de vrijwilligers en hoe je deze talenten kan matchen met taken binnen je organisatie. 
 4. Ten slotte staan we stil bij wat de vrijwilligers nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. En daarmee ook te zorgen voor binding. Via de methodiek van de “omgekeerde lotusbloem” gaan we samen aan de slag om tot nieuwe inzichten en ideeën voor je werking te komen. 

Doelgroep

Deze vorming is bedoeld voor verenigingen of organisaties uit verschillende sectoren die werken met vrijwilligers. 

Praktisch 

 • We werken steeds heel interactief en geloven sterk in de kracht van de collectieve intelligentie en uitwisseling over de sectoren heen. 

 • We stellen alles in het werk om je op een veilige manier te ontvangen tijdens deze vormingsdagen. Het aantal deelnemers is omwille van de coronamaatregelen daarom beperkt tot 10. 

 • Indien deze vormingsdagen niet kunnen doorgaan door verstrengde coronamaatregelen brengen we je op de hoogte en voorzien we een online alternatief dat op dezelfde data zal plaatsvinden (4 online sessies van 1u30).  

 • Elke deelnemer krijgt gratis het cahier 'Vrijwilligerswerk in Brussel' bij deelname.

 

 
foto: © Babi Hijau
Adres 

De link voor de online vorming wordt naar jou doorgemaild.

Datum 
donderdag, 8 oktober, 2020 - 09:30 tot 15:30
dinsdag, 27 oktober, 2020 - 09:30 tot 15:30
Prijs 
niet-leden €160 | leden €80
Begeleider 
Sarah Eelen | Barbara Fruyt