U bent hier

UITGESTELD: Netwerkdag Cultuursensitieve zorg

Kom meer leren over Cultuursensitieve zorg.

VANWEGE DE AANGEKONDIGDE NATIONALE STAKING OP 31 MEI ZAL DEZE DAG SPIJTIG GENOEG NIET KUNNEN DOORGAAN. WE PLANNEN EEN NIEUWE DATUM IN HET NAJAAR EN HOUDEN JULLIE ZO SNEL MOGELIJK OP DE HOOGTE!

 

Ben jij een zorg- of hulpverlener en op zoek naar tips en tools over Cultuursensitieve zorg? Wil je graag andere organisaties leren kennen en horen hoe zij cultuursensitieve zorg concreet vorm geven? Kom dan naar onze Netwerkdag Cultuursensitieve zorg!  We kaarten belangrijke thema's aan zoals racisme in de zorg en toegankelijkheid van de zorg en geven boeiende tips mee om zelf aan de slag te gaan.

Dagindeling 

09:30 uur: Voorstelling programma en Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg 
10:00 uur: Comedian Erhan Demirci leidt de dag in
10:30 uur: Gesprekstafels en workshops (Kies 2 gesprekstafels van 45 minuten of 1 workshop van 1,5 uur)
12:00 uur: Lunch
13:15 uur: Lezing over racisme door politicologe Naima Charkaoui
14:00 uur: Gesprekstafels en workshops (Kies 2 gesprekstafels van 45 minuten of 1 workshop van 1,5 uur)
15:30 uur: Afsluitend woordje
15:45 uur Receptie
 

Gesprekstafels

Racisme in de zorg

Het doel van deze discussietafel is om blik verruimend naar racisme in de zorg te kijken & onze eigen gekleurde bril te erkennen. Aan de hand van enkele voorbeelden en stellingen gaan we hierover met elkaar in discussie. Dit zonder oordeel over wat elke persoon zegt of denkt.

Online hulpverlening

Sinds de coronapandemie is online hulpverlening meer dan ooit ingeburgerd geraakt. Vanuit cultuursensitief perspectief verkennen we welke de voor- en nadelen zijn van deze vorm van hulpverlening, wat we graag willen behouden in de toekomst, en gaan ook na hoe je als hulpverlener aan zelfzorg kunt doen bij het online werken.

Cultuursensitieve zorg: haalbaar of niet?

We gaan in discussie over wat er nodig is om goede cultuur sensitieve zorg te verlenen. Is dit zo  anders dan zorg op maat? In hoeverre laten we mensen nog teveel inpassen in ons zorgkader en zijn we voldoende bereid om tegemoet te komen aan ‘de ander’?

Toegankelijkheid van de zorg

Hoe toegankelijk is onze zorg voor mensen met een migratieachtergrond? Waar liggen de drempels en wat kunnen we doen deze te verlagen? Aan de hand van enkele voorbeelden en goede praktijken gaan we in discussie en proberen tot oplossingen te komen.

Workshops

Introductie Kruispuntdenken

Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader. Dit model geeft je een bredere kijk op de superdiverse realiteit en helpt je bij het herkennen van privileges en uitsluitingsmechanismen.

Workshop Ziedet? Cultuursensitieve basishouding

In deze workshop leer je het digitaal leerplatform ‘Ziedet?’ kennen, dat je helpt om vaardigheden en attitudes te oefenen om cultuursensitief met je cliënten te werken. Na de workshop kan je er zelf mee aan de slag en heb je een paar ideeën opgedaan voor oefeningen die je met jouw team kan doen.

Vragen? Cynthia van Thiel van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg - cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be

Georganiseerd door de Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg:
Kenniscentrum WWZ, Foyer, Agentschap Integratie en Inburgering-BON, CAW Brussel, Huis voor Gezondheid, Sankaa, VIVO, Bru-Stars, Steunpunt Geestelijke Gezondheid, OTA Vlaams-Brabant, VGC

Adres 

Herman Teirlinck gebouw, Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Datum 
dinsdag, 31 mei, 2022 - 09:30 tot 16:00
Prijs 
25 euro