U bent hier

Bereikbaarheid tijdens de Coronacrisis

Waar kan ik wanneer op welke manier terecht tijdens de Coronacrisis?

[LAATSTE UPDATE 22/06/2020]

De update van 22/6/2020 is de laatste die we doen op deze pagina. Eventuele nuttige informatie nemen we vanaf die dag op in ons nieuwsoverzicht.

De coronacrisis dwingt een groot aantal organisaties ertoe hun bereikbaarheid, hun werking en hun openingsuren aan te passen. Sommige instellingen zijn gesloten, anderen werken enkel nog online, dan zijn er die je enkel nog op afspraak kan contacteren.

Hieronder vinden jullie informatie over de bereikbaarheid van hulpverlening en welzijnsorganisaties  in het Brusselse Gewest tijdens de Coronacrisis. Samen met partnerorganisaties proberen we de informatie actueel te houden, maar we rekenen daarvoor ook op jullie: aarzel niet om aanpassingen of nuttige info door te geven op info@kenniscentrumwwz.be of zelf aanpassingen te doen op www.sociaal.brussels

Hiernaast vinden jullie andere informatie die we verzamelen tijdens de coronacrisis: werken en hulpverlenen, elkaar helpen en ondersteuningsmaatregelen. In onze agenda nemen we ook virtuele activiteiten (livestream, webinars ...) op.Bereikbaarheid van diensten en hulpverlening

Informatie over organisaties is te vinden via

 • sociaal.brussels/sector/560 : de tweetalige databank met organisaties en diensten in de welzijns- en gezondheidssector actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte een speciale pagina Covid-19 aan, waar de gewijzigde dienstverlening wordt verzameld. VGC en Kenniscentrum WWZ werken hieraan mee. Aanpassingen kunnen doorgegeven worden via info@kenniscentrumwwz.be of rechtreeks op de eigen organisatiefiche op www.sociaal.brussels.
 • De Sociale kaart -  databank voor zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel  en het Brussels Zakboekje - adressengids voor welzijn en gezondheid in Brussel; beide blijven uiteraard beschikbaar.

Centrale informatie Thuislozenzorg:

https://www.ama.be/coronavirus-etat-des-lieux-du-secteur-sans-abri/


Overzicht Voedselbedeling Brussel:

https://www.avcb-vsgb.be/nl/covid-19-voedselhulp.html?cmp_id=7&news_id=6920&vID=130Telefoon-en chatlijnen

CAW-brussel: 0800 13 05


Brussels tweetalig algemeen nummer voor sociale noodsituaties: 0800 35 243

 • Bel elke werkdag tussen 8u en 20u en in het weekend tussen 10u en 18u, bereikbaar in Frans en Nederlands 

Solentra: De helpdesk psychosociale ondersteuning voor vluchtelingen: 0800-35247

 • Elke werkdag:10h00-12h00: Dari en Farsi /15h00-17h00: Arabisch

Geen huisarts: 1710 

 • Via dit komen Brusselaars die geen vaste huisarts hebben, terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig. Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen.

Zelfmoordlijn: 1813


Tele-onthaal: 106

 • Bel 24/7
 • Chat elke avond en woensdag- en zondagnamiddag

Awel: 102


Teleblok

Info en chat voor blokkende studenten


Vragen over geweld: 1712

Professionele hulplijn voor vragen over gewled, misbruik en kindermishandeling. Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen hier terecht, ook via chat.


Druglijn: 078 15 10 20

 • Bel elke werkdag van 10u - 20u
 • Chat van 12u tot 18u


Informatie in andere talen

Sociaal vertaalbureau Brussel onthaal vzw

 • Telefoontolken: 02/503 27 40 | Webcamtolken: vanessa@brusselonthaal.be. Telefoontolken blijft beschikbaar. Tolken ter plaatse en de dienst schriftelijk vertalen is gesloten.Andere bronnen en links met info over dienstverlening tijdens Corona

Consultatiebureaus Kind & Gezin

Sinds 1 april 2020 zijn de consultatiebureaus van Kind & Gezin opnieuw open. In het kader van de volksgezondheid is het essentieel dat jonge kinderen de nodige vaccinaties krijgen. In Brussel zijn er 13 consultatiebureaus.


Senioren

 • Elder (centrum voor geestelijke gezondheidszorg) is er voor de Brusselse ouderen die momenteel thuis moeten blijven of geen bezoek meer ontvangen in hun woonzorgcentrum. Ze willen een antwoord bieden op het toenemende isolement, de eenzaamheid, de zinvolle activiteiten die wegvallen,... Daarom bieden ze een luisterend oor aan. Zowel via telefoon of digitaal. Ook de professionals of mantelzorgers die voor de ouderen zorgen kunnen bij hen terecht voor ondersteuning: www.cgg-brussel.be/elder
 • Specifiek voor personen met dementie kan men terecht bij Expertisecentrum Dementie brOes: http://www.dementie.be/broes/actueel/coronavirus-en-dementie/. Mensen mogen mailen naar broes@dementie.be en bellen naar 02 778 01 70. Dit aanbod geldt zowel voor personen met dementie, mantelzorgers als professionele hulpverleners.
 • Door de Covid-19 maatregelen zijn de meeste diensten, zoals de seniorendiensten van de gemeentes, de lokale dienstencentra (LDC) en het Brussels Ouderenplatform (Bop) gesloten. Maar velen blijven in contact met hun doelpubliek door bv. telefoonacties. Heb je vragen, neem zeker contact met hen op.

Op zoek naar werk tijdens Corona?

 • Tracé Brussel:

Tijdens de coronacrisis blijft ook Tracé Brussel vzw digitaal en telefonisch beschikbaar voor haar klanten en partners. De dienstverlening van Werkwinkel Brussel, Leerwinkel Brussel en het Infopunt Jobstudent Brussel is gewijzigd naar een digitale dienstverlening. Zie webiste: http://tracebrussel.be/home


Lees ook 
stop het virus virtuele kussen stoppen virussen

Tips en tools om te werken tijdens de Coronacrisis

Welzijn
Wonen
Zorg

Wil je helpen? Bekijk hier de oproepen voor vrijwilligers

Kennis
Vrijwilligers
stop het virus blijf samen door niet samen te blijven

Steunmaatregelen en beleidsnieuws tijdens de Coronacrisis

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers
afstand maakt ons sterker

Lees hier hoe de Coronacrisis het werk van de hulpverleners beïnvloedt.

Welzijn
cover cahier 14

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende...

Kennis
Welzijn
Zorg
Vrijwilligers