U bent hier

Brusselse ouderen in cijfers

Cijfers en statistieken over Brusselse ouderen

Leeftijd

 • In 2015 telde het Brussels hoofdstedelijk Gewest 155.000 ouderen boven de 65 jaar. Dat is 13 procent van de bevolking.
  De dichtbevolkte wijken in en rond het centrum van Brussel gelden als ‘jonge’ wijken, terwijl de gebieden aan de buitenrand proportioneel een veel hoger aandeel ouderen telt. Deze procentuele opdeling is echter enigszins misleidend. In een ‘jonge’ gemeente als Schaarbeek wonen bijna 13.000 ouderen, in een vergrijsde gemeente zoals Ganshoren slechts 4.400.

 • Eén op drie Brusselse senioren (33 procent) is ouder dan 80 jaar. Brussel is gekend als het ‘jongste’ gewest in België, maar heeft ook het hoogste aandeel 80-plussers. In Brussel wonen 51.000 ouderen met een groot risico op kwetsbaarheid en een grote afhankelijkheid van zorg.

Groei

 • De komende 10 jaar schommelt het aandeel 65-plussers in de Brusselse bevolking rond  14 procent om tegen  2060 gestaag op te lopen tot 16 procent. 
 • Het procentueel aandeel ouderen blijft redelijk stabiel, maar hun aantal neemt elk jaar wel toe met ongeveer 2.000.
 • Van 2015 tot 2020 stijgt het aantal ouderen in Brussel van ca. 155.000 tot ca 165.000 (+ 5%).
 • Tegen 2040 stijgt het aantal 65-plussers veel sterker tot ca. 210.000 ouderen. Dat is een stijging van 35 procent tegenover 2015. 

Gekleurde vergrijzing

 • Ongeveer 27.000 Brusselse ouderen (17%) heeft niet de Belgische nationaliteit. In Vlaanderen is dat maar 3 procent, in België 6 procent.
 • De grootste aantal ouderen met vreemde nationaliteit komt uit Frankrijk (4.500), Italië (4.500), Marokko (3.900), Spanje (2.950) en Turkije (1.050).
 • De toekomstige generatie ouderen kent een nog grotere diversiteit. Van de 55 tot 64-jarige Brusselaars is een kwart niet-Belg. Vooral het aantal ouderen uit nieuwe, niet-traditionele migratielanden neemt sterkt toe.
 • De cijfers over de nationaliteit van ouderen liggen lager dan de reële de etnisch-culturele diversiteit, omdat veel mensen van vreemde herkomst inmiddels de Belgische nationaliteit hebben verworven.
 • Volgens cijfers op basis van ‘nationaliteit bij geboorte’ telt Brussel bijna 41.500 ouderen van vreemde herkomst. Dat is 27 procent van de ouderen, tegenover 4 procent in Vlaanderen.
 • De grootste groep Brusselse ouderen van vreemde afkomst, is van Marokkaanse origine (Maghreb).
 

Huidige nationaliteit (2015)

Nationaliteit bij geboorte (2011)

 

55-64j

65+

65+

Noord-West EU

8.287

7.776

8.149

Zuid EU

10.265

10.130

10.509

Oost EU

3.783

819

1.726

Rest Europa

775

608

1.897

Magreb

3.097

4.193

11.376

Turkije

846

1.072

2.477

Andere landen

3.359

2.084

5.177

Totaal niet-Belg

30.412

26.682

41.311

Totaal

112.801

155.336

152.454

Aandeel

27%

17%

27%

Socio-economische situatie

 • Er is een sterk verband tussen het gezondheidsniveau en de zorgbehoeften van ouderen en hun inkomen, vermogen en opleidingsniveau. Vermogende ouderen kampen minder met een slechte fysieke gezondheid, lichamelijke beperkingen en psychische problemen dan hun leeftijdsgenoten met een klein vermogen.
  Het bezit van een eigen woning is voor veel ouderen een belangrijke bron van welvaart die hen beschermt tegen armoede.
 • Veel Brusselse ouderen zijn geen eigenaar van hun woning en zijn aangewezen op de sociale of private huurmarkt. Het ouderenbehoeftenonderzoek telde 47 procent eigenaars, 28 procent huurders op de private markt en 17 procent sociale huurders onder de ouderen in Brussel-Stad.
 • De beleidsnota stedelijk beleid van de VGC stelt vast dat 20 procent van de Brusselse 60-plussers sociaaleconomisch kwetsbaar is omdat ze geen eigenaar zijn en niet hoogopgeleid. Steeds meer Brusselse ouderen moeten rondkomen met een zeer klein inkomen en kampen met financiële moeilijkheden. Zo steeg het aandeel ouderen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) van 8 procent in 2010 naar 11 procent in 2014.
 • De aankomende generatie ouderen zal nog meer divers zijn, met een zeer kwetsbare socio-economische situatie. Meer dan 60 procent moet toekomen met een inkomen onder de armoedegrens en bijna 90 procent van de 70-plussers uit Marokko en Turkije heeft weinig tot geen opleiding genoten.

 

Extra info 

Interessante links

Downloads