U bent hier

CuSeHA leertraject

CuSeHA Pijler 1- Leertraject rond handicap en diversiteit

Waarover gaat het?

Het Brussels landschap voor personen met een (vermoeden) van een handicap is heuvelachtig. Een bureaucratische wirwar, meertaligheid en lange wachtrijen zorgen ervoor dat velen hun weg niet vinden naar het bestaande aanbod. Verder is het (h)erkennen van een handicap  voor niemand een ‘kant-en-klare zaak’. Denk maar aan het opmerken van bepaalde gedragingen, de bewustwording, de juiste informatie vinden, een behoefte en ondersteuningsnood uiten, begrepen worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Voor personen met een handicap en een migratieachtergrond spelen ook andere aspecten in op zowel het aanbod als op de vraag naar ondersteuning, zoals verschillen in taal, gewoonten of denkkaders rond zorg, de manier van communiceren ... Daarnaast zijn cultuursensitiviteit en handicapsensitiviteit voor sommige professionals nog onontgonnen domeinen. 

Tijdens het verkennend leertraject gaan we dieper in op deze vraagstukken. Concreet werken we rond 2 centrale vragen:

  • Hoe kunnen we personen met een migratieachtergrond en een handicap beter toeleiden naar gepaste ondersteuning en zorg?
  • Hoe kunnen we de ondersteuning en zorg meer cultuursensitief maken?

 

Wat staat er op de planning?

Doorheen het komende jaar gaan we samen met professionals en burgers aan de slag. Vanuit hun leefwereld verkennen we wat er goed gaat en welke werkpunten er zijn. We gaan cocreatief aan de slag en steken de handen uit de mouwen. Samenwerken, van elkaar leren en stapsgewijs aan de slag gaan zijn een rode draad doorheen dit traject. Concreet komt het neer op de volgende stappen:

CuSeHa leertraject handicap en diversiteit
Lees ook 
wandelaar met stok

Doorheen deze virtuele reis neemt Laure je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit.

Welzijn
Zorg
Agenda 
Andere info