U bent hier

Elkaar ontmoeten was niet meer mogelijk

‘Blijf in uw kot’ is dé basisregel om de corona-epidemie in te dijken. Zeker voor ouderen is dit belangrijk, omdat zij een hoog risico hebben om besmet te geraken. Het BuurtPensioen werkt al jaren samen met kwetsbare, oudere Brusselaars. Alle antennes van Het BuurtPensioen dragen er vandaag toe bij, om deze moeilijke tijden samen te overbruggen.

 

Charlotte Hanssens: “Zodra we half maart wisten dat we met z’n allen thuis moesten blijven, hebben we met Het BuurtPensioen beslist om actief te blijven, en ons te concentreren op die dingen die we op termijn ook kunnen volhouden. Op bezoek gaan bij elkaar of elkaar in groep ontmoeten was niet meer mogelijk. Omdat er zoveel noden zijn, kwamen er ook meteen veel vragen op ons af: mondmaskers maken, maaltijden bereiden, mensen vervoeren of bij mensen thuis gaan helpen, enzovoort. Maar zulke taken kunnen wij niet opnemen, dat gaat onze kracht te boven. Bovendien willen wij onze vrijwilligers niet in gevaar brengen door hen op pad te sturen.”

Sociaal contact houden

“Wat wij wel kunnen is sociaal contact onderhouden door met elkaar telefoneren. In elke antenne zijn er inmiddels één of twee netwerkjes van mensen die elkaar regelmatig bellen. Soms zijn dat mensen die elkaar al kenden, maar er komen ook nieuwe mensen bij. Zij leren ons kennen via websites zoals Brussel Helpt Brussel of Brussels Helps of via partners in de gemeente. De meeste van onze tien antennes staan inmiddels in nauw contact met andere lokale actoren, en iedereen doet wat hij kan: het buurthuis, het dagcentrum, het lokaal dienstencentrum, de sociale dienst van de gemeente, de dienst senioren, het OCMW, enzovoort. Wanneer het gaat om contact met elkaar te houden, om te zorgen dat mensen niet geïsoleerd geraken, kan Het BuurtPensioen voluit zijn rol spelen. Daarbij is het belangrijk dat kwetsbare mensen niet alleen hulp krijgen, maar ook op een positieve manier kunnen bijdragen.

"Voor ouderen zijn sociale contacten essentieel. Dat ze elke dag eens tegen iemand kunnen praten, maakt een wereld van verschil"

We horen overigens mooie verhalen. Iemand die enthousiast is om nieuwe mensen te leren kennen en al plant om er later op bezoek te gaan. Iemand die de fiets neemt om vanop straat met iemand te telefoneren die voor haar raam staat. Ouderen die onverwacht terug contact krijgen met hun kinderen. Een leerkracht die plots oudere mensen leert kennen, of iemand die een postkaartje in de bus gaat steken bij een ouderen die alleen is. Voor ouderen zijn zulke sociale contacten essentieel. Dat ze elke dag eens tegen iemand kunnen praten, maakt een wereld van verschil.”

Verse groenten en fruit thuis bezorgen

“Een tweede taak die HetBuurtPensioen op zich neemt, is boodschappen brengen. Daarvoor werken we samen met Bras dessus Bras dessous, Samenlevingsopbouw en met CollectMet die voedseloverschotten verzamelen en verwerken. De bedoeling is om pakketjes van drie kilo verse groenten en fruit te maken voor 5 euro, en ook soep. Onze vrijwilligers gaan die pakketjes dan halen met de fiets of de auto, en bezorgen die thuis bij kwetsbare ouderen.

Onze vrijwilligers gaan die pakketjes dan halen met de fiets of de auto, en bezorgen die thuis bij kwetsbare ouderen.

We krijgen daarvoor elke dag nieuwe aanvragen, en we denken dat de komende periode te kunnen volhouden, zolang het nodig is. We zoeken inmiddels fondsen om ook pakketjes te brengen naar mensen die dat niet kunnen betalen.”

Netwerking

“Het is mooi om zien hoe mensen elkaar vinden en ondersteunen. Onze antennes draaien op volle toeren. Even mooi om zien is hoe lokale organisaties samen zoeken hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.Waar kan worden mensen met hun vragen naar elkaar doorverwezen, om iedereen die het nodig heeft  zo goed mogelijk te kunnen helpen en ondersteunen in deze moeilijke tijden. Na deze crisis kunnen we verder bouwen op de solidariteit die vandaag groeit.”

"Na deze crisis kunnen we verder bouwen op de solidariteit die vandaag groeit”

 

Reportage: Stefaan Vermeulen

Contact 

Charlotte Hanssens

charlotte.hanssens@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 40 / GSM 0484 483 833

Charlotte is verantwoordelijk voor de uitbouw van Het BuurtPensioen sinds 2016. Dat BuurtPensioen bestaat uit verschillende, lokale netwerken van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze coördineert de begeleiding en stimuleert de groei van elk nieuw netwerk. Wil je graag een lokaal netwerk oprichten in jouw buurt, dan ben je bij haar aan het juiste adres.

Mina Bouhajra

mina.bouhajra@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Mina ondersteunt de burenhulpnetwerken van het BuurtPensioen. De partners en deelnemers van de burenhulpnetwerken kunnen bij haar terecht voor informatie, advies en een grote dosis energie en enthousiasme. Ze zet haar schouders onder bijeenkomsten van de buren en zoekt samen met hen naar oplossingen om het netwerk duurzaam uit te bouwen.

Saida Rian

saida.rian@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Saida kreeg het verenigingsleven met de paplepel ingegeven. In haar gezin in de Marollen stonden burenhulp, zorgen voor elkaar en vrijwilligerswerk centraal. Als medewerker van Het BuurtPensioen ondersteunt ze de burenhulpnetwerken. Dit doet ze altijd in nauwe wisselwerking met de partners en deelnemers. Ze helpt de lokale netwerken om een hechtere groep te worden met een sterke groepsidentiteit.

Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers

Enkele opbeurende anekdotes om je hart aan op te warmen

Lees meer
verhaal
afstand maakt ons sterker

Lees hier hoe de Coronacrisis het werk van de hulpverleners beïnvloedt.

Welzijn
cover cahier 14

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende...

Kennis
Welzijn
Zorg
Vrijwilligers