U bent hier

Het doet nadenken over je eigen werking

“Wij begeleiden mensen met een arbeidshandicap om werk te vinden. Bruggenbouwer is een ideaal platform om de sociale sector in Brussel te leren kennen. Elke bijeenkomst vindt plaats bij een andere partner, ik leer nieuwe organisaties kennen, we wisselen informatie uit. Dat je elkaar kent, maakt het contact veel gemakkelijker. Zo verwijzen de thuislozensector of de geestelijke gezondheidszorg cliënten naar ons door.

Wanneer iemand werk zoekt en zijn situatie voldoende stabiel is, kunnen wij daar mee aan de slag. Andersom schakelen wij die partners in voor sommige van onze cliënten. Die komen met al hun vragen naar ons, ook als het niet over werk gaat. Ik had bijvoorbeeld iemand met een rijbewijs uit Georgië, dat moest gelijkgesteld worden. Of een blinde man die een boete had omdat hij zijn huisvuil verkeerd had buiten gezet. Dat andere partners die begeleiding opnemen, is echt een meerwaarde.

De casusbesprekingen vind ik heel leerrijk. Zo was er een casus over een persoon met een alcoholprobleem, iets dat bij ons ook vaak voorkomt. Wanneer iemand naar drank ruikt, sturen wij die niet naar een sollicitatie. Hoe breng je dat over? Tot hoever ga je? Hoe vaak geef je iemand een kans? Via Bruggenbouwer leerde ik ook mensen kennen die dagelijks rond drugs en alcohol werken. Zo’n bespreking doet nadenken over hoe je zelf tewerk gaat.”

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Els ondersteunt jullie intersectorale samenwerkingen. Je kan op haar rekenen voor advies en begeleiding. Ze organiseert 2 keer per jaar het intersectoraal netwerkevenement en coördineert de samenkomsten van de groep bruggenbouwer, waarbij expertise-uitwisseling en casusoverleg centraal staan. Bovendien heeft ze, dankzij de contacten op het terrein, een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum.

Lees ook 
stapel cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg