U bent hier

Is het wel de moeite dat ik mij aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming?

“Is het wel de moeite dat ik mij aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming?”. Het is een veel gestelde vraag die te horen is tijdens de infosessies over de Vlaamse Sociale Bescherming. Het antwoord daarop is helaas niet zo rechttoe rechtaan. Volgende zaken moet je zeker in overweging nemen bij je beslissing:

1. Wachttijd: Brusselaars kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Inwoners van Vlaanderen zijn verplicht om zich aan te sluiten. Een Brusselaar kan zich aansluiten vanaf het jaar dat hij 26 wordt. Als je beslist om je dan niet aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, dan kan je dit wel nog doen op een later moment. Later aansluiten bezorgt je wel een wachttijd van 5 jaar. Tijdig aansluiten, voordat je zorgen hebt, is de boodschap. Ook op hoge leeftijd kan je je nog steeds aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Dat kan zeker interessant zijn als je beseft dat de gemiddelde levensverwachting van een Brusselaar hoog ligt (81,2 jaar).

2. Taal: de Vlaamse Sociale Bescherming is er voor alle Brusselaars, maar de communicatie gebeurt in het Nederlands. 

3. Prijs: het lidmaatschap van de Vlaamse Sociale Bescherming bedraagt 51 euro per jaar. Dat is geen hoge kost. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen maar 26 euro per jaar.

4. Nieuwe elementen: de Vlaamse regering zal de komende jaren nieuwe sectoren introduceren bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Zo zullen zorgtickets ook worden ingevoerd bij de gezinszorg, de palliatieve equipes, de initiatieven beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie.

5. Brusselse Zelfredzaamheidsverzekering: de Brusselse regering onderzoekt momenteel de mogelijkheden om ook een solidair verzekeringssysteem te ontwikkelen. Helaas is de informatie hierover zeer beperkt en kunnen we vandaag nog geen gedetailleerde vergelijking maken van beide systemen. Wat we wel al weten is dat beide systemen zeer verschillend zullen zijn qua pakket. Op basis van de eerste literatuur merken we ook dat het Vlaamse systeem steviger verankert staat in de regelgeving en momenteel een groter pakket heeft.

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46

Sjoert is onze leergierige collega die zich graag vastbijt in complexe zaken zoals de Persoonsvolgende financiering of de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel. Hij is de collega die je kan contacteren om bepaalde (denk) processen in jullie organisatie of project te begeleiden. Je kan bij hem altijd terecht voor begeleiding in het kader van intersectoraal samenwerken naar een inclusieve samenleving, of gewoon voor een babbel met een humoristische kwinkslag.

Lees ook 
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg
mutualiteit

Om je aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet je lid worden van een zorgkas. Dat kan je doen via jouw ziekenfonds.

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Zorgbudgetten zijn bedragen in cash geld die een zorgbehoevende kan gebruiken om de kwaliteit van zijn leven te verhogen.

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Dit is te vergelijken met een soort van toegangsticket voor zorg- en ondersteuning.

Welzijn
Zorg
man in rolstoel

Vanaf 2019 kan je ook bij de Vlaamse Sociale Bescherming terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel...

Welzijn
Zorg