U bent hier

Informele buurtzorgnetwerken

Een informeel buurtzorgnetwerk brengt buren samen

Een informeel buurtzorgnetwerk brengt buren samen om een handje hulp te bieden aan thuiswonende ouderen of zorgbehoevenden in hun buurt. Soms is dat occasionele hulp, zoals meehelpen bij een verhuis of een lastige klus. Soms is dat een langlopend engagement, zoals wekelijks boodschappen doen, of regelmatig bij iemand langsgaan voor kleine huishoudelijke taken en een babbel. Het is nooit de bedoeling om de zorgbehoevende of zijn mantelzorger iets uit handen te nemen. Zelfredzaamheid staat voorop: wat iemand zelf kan doen, doet hij best zelf. Maar de hulp van vrijwilligers is vaak welkom om een aantal extra zorgtaken op te nemen.

Informele zorg bestaat in verschillende vormen: regelmatige mantelzorg, spontane burenhulp, al dan niet georganiseerd vrijwilligerswerk, enzovoort. Informele zorgverleners hebben nood aan erkenning, aanmoediging en ondersteuning, met respect voor hun draagkracht, mogelijkheden en wensen. Daarbij kunnen informele zorgnetwerken een belangrijke rol spelen. Zo’n netwerk wordt altijd ondersteund door lokale actoren zoals een dienstencentrum of een wijkwerking. De vrijwilligers die zich engageren kunnen er terecht voor ondersteuning, begeleiding en coaching en ze krijgen er ook de waardering die ze voor hun inzet verdienen. Belangrijke aandachtspunten bij informele zorg zijn een goede inschatting van de capaciteiten en het draagvlak van de informele zorgverleners, en een goede afstemming met andere, ook professionele zorgverstrekkers.

De lokale context, de achtergrond en de dynamiek in de wijk, zorgen bij informele zorgnetwerken altijd voor een lokale toets.

 

   

   Extra info 

   Het Kenniscentrum

   • ondersteunt Het BuurtPensioen in Neder-Over-Heembeek, Brussel Noord en Brussel Centrum en streeft naar een uitbreiding in heel Brussel.
   • ondersteunde de uitbouw van informele buurtzorgnetwerken in Etterbeek en in de Brabantwijk, in het kader van de Zorg Proeftuin Actief Zorgzame Buurt.

   Andere inspirerende voorbeelden in Vlaanderen zijn

   Lees ook 

   De meesten proberen in eerst zichzelf te beredderen (zelfzorg) en manieren te zoeken om hun situatie leefbaar te houden (coping strategieën)

   Wonen
   Zorg

   De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele zorgdragers

   Zorg