U bent hier

Informele zorg

Zorg en ondersteuning geboden door familie, kennissen of buren.

Informele zorg omvat alle zorg en ondersteuning waar je niet voor betaalt en die niet door een professional wordt verricht. Het gaat in de eerste plaats om zelfzorg, maar ook mantelzorg, occasionele burenhulp of georganiseerd vrijwilligerswerk zijn vormen van informele zorg.

Informele zorg is van alle tijden en leeftijden: een alleenstaande man die met zijn looprek tot in de buurtwinkel geraakt, ouders die voor hun gehandicapt kind zorgen, iemand die regelmatig langs gaat bij zijn oude buurvrouw om te zien of alles in orde is, een goede vriend die een terminaal zieke bijstaat, kleinkinderen die boodschappen doen voor hun oma, het ziekenbezoek van een vrijwilliger, broers en zussen die een beurtrol afspreken om hun dementerende moeder bij te staan …

Ondersteuning informele zorgverleners

De meeste zorg en ondersteuning wordt geboden door mensen uit de nabije omgeving. Deze informele zorg is onvervangbaar, onbetaalbaar maar daarom niet onuitputtelijk. De erkenning en ondersteuning van informele zorgverleners krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Zij mogen niet aan hun lot worden overgelaten, hun grenzen moeten gerespecteerd worden, de mogelijkheden gewaardeerd en ondersteund.

Daarom werkte het Kenniscentrum WWZ mee aan enkele mantelzorg-initiatieven.

  • Het Vlaams Mantelzorgplan biedt een beleidskader voor een betere erkenning, waardering en ondersteuning van mantelzorgers
  • In Brussel bestaan verschillende informele buurtzorgnetwerken zoals Het Buurtpensioen en Entour-age. Ouderen en personen met een handicap kunnen er hulp vragen aan andere mensen uit hun buurt.
Lees ook 

De meesten proberen in eerst zichzelf te beredderen (zelfzorg) en manieren te zoeken om hun situatie leefbaar te houden (coping strategieën)

Wonen
Zorg

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele zorgdragers

Zorg

Een informeel buurtzorgnetwerk brengt buren samen om een handje hulp te bieden aan thuiswonende ouderen of zorgbehoevenden in hun buurt

Zorg