U bent hier

Kotosa, de film

De Afrikaanse vrouwen zijn meesteressen in de kunst om met trots en vol levensvreugde ouder te worden. Ze zingen en dansen tot op hoge leeftijd en genieten van de esthetiek van het lichaam. De kijker voelt hoe essentieel deze joie de vivre is in de manier waarop ze ouder worden beleven. ‘We vieren de vreugde van het grijs worden’ zei een van de bezoekers van De Mangoboom in Bloei, een zelforganisatie in Anderlecht. In het geboortedorp van Angélique, de bezielster van De Mangoboom in Bloei, stonden twee mangobomen. Eén waar de mannen van het dorp samen kwamen, één waar de vrouwen elkaar opzochten. De mangoboom staat symbool voor een gemeenschap die elkaar solidair steunt, belangrijke zaken democratisch bespreekt en samen eet. De ouderen, de wijzen, zowel mannen als vrouwen, hadden een cruciale rol onder deze palaverboom.

De vier vrouwen die in de film aan het woord komen, zijn Belg van Afrikaanse afkomst. Het zijn ondernemende vrouwen, die ook reeds denken aan hun verdere toekomst in België.

In de film vertellen ze over zorg tussen twee culturen en over ouder worden in het multiculturele Brussel. Wat betekent het om ouderenzorg te moeten krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent? Wat denken zorgverstrekkers van Afrikaanse afkomst daar zelf van? Vanuit welke waarden en normen beleven zij de zorg in onze westerse samenleving? Hun vragen roepen ook vragen op over de evolutie van de huidige zorgsector. Is die sector klaar voor Afrikaanse vrouwen – en bij uitbreiding, voor ouderen van vreemde afkomst? Hoe kan men inspelen op de noden van ouderen met een andere culturele traditie en een eigen waardenbeleving? Wanneer krijgt zorgpersoneel van vreemde origine een gelijkwaardige plaats in het personeelsbeleid?

 

De film Kotosa roept vele vragen op, doet nadenken over mogelijke antwoorden, en wil vooral een aanzet zijn tot reflectie en dialoog.

Een kritische documentaire over zorg in de 21ste eeuw

Regie en montage
Ronnie Ramirez
m.m.v. Valentin Fayet, Lucas Lecomte, Maxime Kouvaras

Originele muziek
Seidlitz, Stefaan Plysier en Yves De Wulf

Foto’s gebruikt in de film
Fabrice Kada

Productie
Ann-Sophie Guillaume

Opdrachtgevers
De Mangoboom in Bloei
De (voormalige) Brusselse Welzijns-en Gezondheidsraad (BWR)

De film gaat op tournee
De film ging op 30/11/2016 in première.
Met ondertitels in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans.
U kan de film boeken in uw buurtcentrum, zelforganisatie, klas of event.
Na de film volgt nog een gesprek of educatief pakket.

Volg ons ook op Facebook https://www.facebook.com/kotosafilm/

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 46

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Lees ook 
gesprek rond tafel

Een kritische documentaire over Brusselse senioren met Afrikaanse roots

Welzijn
Zorg
mensen kijken film

In vergelijking met Nederland en Duitsland is de ouderenzorg in België weinig toegankelijk voor ouderen met een migratieachtergrond.

Welzijn
Angélique, Edwige, Hélène en Espérance op een bank

Het begrip ‘cultuurgevoelige zorg’ is vakjargon. ‘Is dat dan een andere zorg dan de gewone zorg?’

Welzijn
kaart van afrika met Congo, Guinee, Kameroen en Rwanda gekleurd

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond stijgt.

Welzijn
Hélène Mavar

Hier lijkt het vaak alsof de dokter niet in je leven geïnteresseerd is, maar enkel in je ziekte.

Welzijn
Angélique Mayele-Wamituma van de Mangoboom in Bloei

Zelforganisaties voor Etnisch Culturele Minderheden staan open voor iedereen, organiseren ontmoeting en dialoog, en bouwen bruggen met de Belgische...

Welzijn
Intercultureel bemiddelaar Espérance Nyirantereye

Interculturele bemiddeling helpt de communicatie verbeteren tussen hulpverleners en patiënten uit etnisch-culturele minderheden en hun familie.

Welzijn
verzorgster rusthuis

Kotosa brengt een universele boodschap over diversiteit en zorg in de 21ste eeuw.

Welzijn
Cover cahier

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

Welzijn
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg