U bent hier

Leertraject inclusieve zorg en welzijn in Brussel: op naar een duurzame aanpak voor je organisatie

Inclusieve zorg en welzijn in Brussel: op naar een duurzame aanpak voor je organisatie!

 • Hecht jouw zorgorganisatie ook belang aan zorg en ondersteuning die rekening houdt met de culturele diversiteit van Brusselaars?
 • Wil je werken aan een betere toegankelijkheid? Wil je weten hoe hoe om te gaan met discriminatie en racisme op de werkvloer, of met meertaligheid op de werkvloer? 
 • Merk je hoe deze thema's inspelen op verschillende aspecten van je organisatie, zoals organisatiebeleid, personeelscompetenties, communicatie, organisatiestructuur ...?
 • Wil je verdere stappen zetten en bouwen aan een organisatie die cultuursensitief is voor alle Brusselaars? 

Tijdens het leertraject “Inclusieve zorg en welzijn in Brussel: op naar een duurzame aanpak voor je organisatie” gaan we hiermee aan de slag. 
Er wordt ingezet op verankering van expertise en goede praktijken rond cultuursensitieve zorg. 

Wat kan je verwachten? 

 • Je wordt ondergedompeld in de bouwstenen van een inclusieve werking en de essentiele stappen hier naartoe 
 • We gaan in op thema's zoals het kruispuntdenken, visie en missie ontwikkeling, inclusief personeelsbeleid, communicatie, outreachend werken
 • Je krijgt de kans inspirerende praktijken uit te wisselen en je te laten begeleiden door experten en ervaren organisaties
 • Je werkt een plan van aanpak uit dat afgestemd is op je eigen organisatiecontext en krijgt een klankbord voor vragen en uitdagingen. 

Wie kan deelnemen? 

Je bent coördinator, directie, beleids-, inclusie of diversiteitsmedewerker of hebt een andere functie waarmee je in je organisatie op beleidsniveau werkt of inspraak hebt in het beleid. 

Waar en wanneer? 

 • Het leertraject start in november 2023 en eindigt in juni 2024.  
 • Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten (voormiddagen). 
 • De bijeenkomsten gaan door in Brussel. 

Meer weten? 

Wil je graag meer weten over het programma en de inschrijvingen? Laat dan zeker je contactgegevens achter via deze link!

Dit leertraject wordt georganiseerd door de Reflectiegroep Cultuursensitieve zorg:

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 58

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

laure.bakker@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 50

Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Extra info 
Downloads 
Lees ook 
Cahier 'Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context'

Het zorglandschap voor personen met een handicap in Brussel is heuvelachtig, met een bureaucratische wirwar en lange wachtlijsten. Voor mensen met een...

Welzijn
Zorg
cover rapport is iedereen welkom

Een actieonderzoek en traject met drie Vlaamse woonzorgcentra

Welzijn
Wonen
hoofden

Ga aan de slag met deze tools binnen je organisatie.

Zorg

Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen van vreemde origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren

Diversiteit

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken.

kruispunt

Kruispuntdenken

Bij elk individu spelen verschillende machtsverhoudingen, uitsluitingen en privileges een rol. Kruispuntdenken wil net de intersecties van discriminaties zichtbaar maken en tegengaan.