U bent hier

Linde Van Ishoven van Unia: "Zelfstandig leven is kiezen, en soms een beetje verliezen"

"Iedereen met een handicap moet zelfstandig kunnen leven"

Dit artikel werd gepubliceerd in het cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'. Je kan het cahier hier bestellen.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia wil gelijke kansen bevorderen voor iedereen in de samenleving, ook voor personen met een handicap. De-institutionalisering speelt daarin een belangrijke rol.

Linde Van Ishoven, medewerker Unia dienst Handicap en VN-verdrag: “Iedereen met een handicap moet zelfstandig kunnen leven. Dat betekent niet per se alleen wonen; wel dat je je eigen leven kan uitbouwen en zelf keuzes kan maken, voor zover je dat kunt. Voor sommigen zijn samenwoonprojecten een oplossing.

De-institutionalisering zit ook in je manier van werken. Zo zijn wonen en zorg te vaak aan elkaar gekoppeld. Iemand die tot ’s avonds moet werken bijvoorbeeld, moet een zorgpartner vinden die rekening houdt met die late uren. Daarvoor heb je een persoonsvolgend budget nodig, maar niet iedereen heeft dat. De wachtlijsten voor de budgetten oplossen, zou 1,6 miljard euro kosten. Jaarlijks gaat er 2 miljard euro steun naar bedrijfswagens, dus men maakt duidelijk politieke keuzes. Er zijn nieuwe keuzes nodig én de regelgeving moet anders zodat onder andere mengwoonvormen betaalbaar worden. Voor het VN-verdrag is het geen goed teken van inclusie als er veel mensen met een handicap op dezelfde plaats wonen.

De-institutionalisering betekent ook dat je inspraak hebt in wie jou verzorgt of begeleidt. Het kan je persoonlijke integriteit aantasten als je zelf niet kiest wie er elke dag ‘aan je lichaam zit’, zo hoorden we van een deelneemster aan een enquête van ons. De persoonsvolgende financiering kan die keuze mee sturen. We moeten ook de kwaliteit van de zorg bewaken. Op dit moment controleert de zorginspectie vooral na klachten en meldingen van seksueel misbruik of vrijheidsbeperking. Voorzieningen kunnen kwaliteit wel staven in termen van objectieve zaken: je wordt goed gewassen, er komt regelmatig een arts of een kinesist, je doet activiteiten … Maar wie bepaalt wat een kwaliteitsvol leven is? We vragen een planning naar een meer inclusief leven, gebaseerd op inspraak van gebruikers.

In de discussie over de-institutionalisering wordt vaak de grote diversiteit vergeten die er is bij mensen met een handicap. Voorzieningen spreken vanuit hun eigen doelgroep, maar we moeten alle stemmen horen en het beleid afstemmen op iedereen met al zijn verschillen. Of het nu gaat om mensen met een fysieke of een verstandelijke handicap, iedereen moet andere keuzes kunnen maken over hoe hij wil leven en andere
compromissen sluiten. De rode draad is wel dat het binnen de gemeenschap moet zijn, en niet erbuiten.”

Foto's: Tom Bruelemans

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46

Sjoert is onze leergierige collega die zich graag vastbijt in complexe zaken zoals de Persoonsvolgende financiering of de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel. Hij is de collega die je kan contacteren om bepaalde (denk) processen in jullie organisatie of project te begeleiden. Je kan bij hem altijd terecht voor begeleiding in het kader van intersectoraal samenwerken naar een inclusieve samenleving, of gewoon voor een babbel met een humoristische kwinkslag.

Lieselot Degraeve

lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be
02 414 15 85

Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Extra info 

Wil je meer weten over inclusie voor personen met een handicap in Brussel?

Bestel het cahier Lees Cahier+

Lees ook 
Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Dit cahier schetst een beeld van de situatie voor personen met een handicap in Brussel en neemt een aantal tendensen verder onder de loep.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn

Lees hier meer achtergrondlectuur bij cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Sfeerbeeld

Organisaties en het beleid proberen gebruikers inspraak te geven. Maar hoe doen ze dat? En hoe zorgen ze ervoor dat ook de meest kwetsbare personen van zich...

wandelaar met stok

Doorheen deze virtuele reis neemt Laure je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit.

Welzijn
Zorg