U bent hier

Mantelzorg

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele zorgdragers

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele zorgdragers - mensen die dit niet beroepshalve doen - zoals familie, buren, vrienden of vrijwilligers. Zij doen dit uit idealisme, vriendschap, liefde, of omwille van een familiale band.

Mantelzorgers nemen hierin een bijzondere plaats. Zij zorgen regelmatig, onbetaald en vaak langdurig voor iemand uit hun omgeving. Meestal kiezen zij hier niet bewust voor - het overkomt hen omwille van de sociale of emotionele band met een zorgbehoevende partner, ouder, zoon of dochter, vriend of buur. Zij vervullen een onvervangbare rol in de zorgverlening.

Bijna 10 procent van de Belgen en 18 procent van de Brusselaars verleent minstens eenmaal per week informele zorg aan iemand met een langdurige ziekte, chronische aandoening of handicap. Meestal geeft dit veel voldoening, maar de zorg die mantelzorgers op zich nemen, kan ook erg belastend zijn.

Ondersteuning Mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen voor steun en informatie terecht bij

 • de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit,
 • een regionaal dienstencentrum,
 • of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers.

Er zijn in Vlaanderen zes erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Hun werkingsgebied strekt zich uit over Vlaanderen en Brussel.

 • Zij organiseren ontmoetingen tussen hun leden, verspreiden informatie en geven advies.
 • Ze inventariseren de problemen van gebruikers en mantelzorgers, signaleren de knelpunten aan de overheid en verdedigen de belangen van hun leden.

Mantelzorg Brussel M.OK

Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Lees ook 

De meesten proberen in eerst zichzelf te beredderen (zelfzorg) en manieren te zoeken om hun situatie leefbaar te houden (coping strategieën)

Wonen
Zorg

Een informeel buurtzorgnetwerk brengt buren samen om een handje hulp te bieden aan thuiswonende ouderen of zorgbehoevenden in hun buurt

Zorg

Derde partijen

Partner

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid…

 • brengt zorgverleners en organisaties samen met het oog op meer coördinatie en samenwerking in de Brusselse zorg,
 • zoekt een oplossing voor een aantal uitdagingen in de Brusselse gezondheidszorg,
 • weerspiegelt het engagement van de beleidsmakers om te investeren in de Nederlandskundige gezondheidszorg in de hoofdstad,
 • streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel,
 • ondersteunt zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden,
 • faciliteert / initieert dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.