U bent hier

Belastingvrije vrijwilligersvergoedingen, ook voor de VZW onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

Belastingvrije vrijwilligersvergoedingen, ook voor de VZW onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

Sinds het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) mogen VZW's onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien ter verwezenlijking van hun belangeloos doel, en dus niet langer enkel ten bijkomstige titel. Een VZW kan m.a.w.  handelen met een “winst-oogmerk”, maar mag deze winst in geen geval uitkeren, rechtstreeks noch onrechtstreeks (= het “winstuikteringsverbod”). Op vlak van de fiscaliteit is met de komst van het WVV op dit punt evenwel niets gewijzigd. De fiscus hanteert dus wel nog het criterium van “bijkomstigheid” om te bepalen of een VZW onder de rechtspersonen- dan wel onder de vennootschapsbelasting valt. Dit zorgt niet zelden voor veel rechtsonzekerheid.

De vraag of de VZW onderworpen is aan de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting was tot recent een relevante vraag voor vrijwilligers aangezien de VZW onderworpen aan vennootschaps-belasting geen belastingvrije vrijwilligersvergoeding kon uitkeren. Deze laatste was immers uitgesloten als opdrachtgever in de zin van de vrijwilligerscirculaire van 5 maart 1999.

 

Zowel de VZW’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting als de VZW's die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, kunnen belastingvrije vrijwilligersvergoedingen uitkeren.

 

Na een positief advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (“HRV”) van september 2020 volgde een standpuntwijziging van de fiscus. De circulaire van 3 januari 2023 verduidelijkt dat “vzw’s die zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard, en die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, toch kunnen worden aangemerkt als opdrachtgever in de zin van de vrijwilligerscirculaire van 05.03.1999.” Dit betekent concreet dat zowel de VZW’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting als de VZW's die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, belastingvrije vrijwilligersvergoedingen kunnen uitkeren. Ten overbodige titel verduidelijkt de circulaire nog dat de VZW wel een belangeloos doel moet nastreven en dat er geen verrijking van de leden mag plaatsvinden.

 

Bron: impact advocaten