U bent hier

Beleidsnieuws

Primaire tabs

COVID-19: subsidie ventilatie en zelftesten binnen beleidsdomein WVG

maandag, 20 december, 2021 - 14:12

De Vlaamse Regering voorziet een forfaitaire betoelaging van 15,25 miljoen euro voor de residentiële en niet-residentiële instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de financiële compensatie van de kosten ten gevolge van de ventilatiemaatregelen, waaronder de aankoop van CO2-meters, en voor de zelftesten.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ Lees meer

Human Rights Day en de SDG's

dinsdag, 7 december, 2021 - 16:57

Vrijdag 10 december is het Human Rights Day, of Dag van de mensenrechten. Wereldwijd vragen verschillende mensenrechtenorganisaties als de Verenigde Naties en Amnesty International aandacht voor de rechten van de mens.

Ter gelegenheid van Human Rights Day zetten we graag SDG 10 in de kijker. De Sustainable Development Goals of SDG's van de Verenigde Naties reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.Lees meer

Linde Van Ishoven van Unia: "Zelfstandig leven is kiezen, en soms een beetje verliezen"

dinsdag, 30 november, 2021 - 10:06

Dit artikel werd gepubliceerd in het cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'. Je kan het cahier hier bestellen.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia wil gelijke kansen bevorderen voor iedereen in de samenleving, ook voor personen met een handicap. De-institutionalisering speelt daarin een belangrijke rol. Lees meer

Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Cahier Inclusie voor personen met een handicap in Brussel

donderdag, 18 november, 2021 - 15:58

Inclusie voor personen met een handicap lijkt evident, maar dat is het niet. Het vergt een gedurfd beleid dat in alle domeinen rekening houdt met handicap en dat de meest kwetsbare mensen niet vergeet. Van burgers vraagt het een mentaliteit die personen met een handicap niet als ‘anders’ beschouwt. Inclusie betekent een normaal en kwalitatief leven binnen de samenleving waarin je je eigen keuzes maakt.

Het Kenniscentrum WWZ en de Vrije Universiteit Brussel onderzochten – met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – wat er nodig is om Brusselaars met een handicap een volwaardige plek te...Lees meer

Themamiddag Personen met een handicap

donderdag, 18 november, 2021 - 09:17

Op dinsdag 16 november vond de lancering plaats van ons achttiende cahier, ‘Inclusie voor personen met een handicap in Brussel’. In de Concertzaal van de Koninklijke Bibliotheek verzamelden een 50-tal terreinwerkers en sympathisanten van de Brusselse sector voor personen met een handicap. Een goedgevuld programma mocht het cahier officieel de wereld in sturen.

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie onderzocht het Kenniscentrum WWZ wat er nodig is om Brusselaars met een handicap een volwaardige plek te geven in de maatschappij. De resultaten van dat onderzoek zijn...Lees meer

sfeerbeeld Brussel

Brussel in enkele cijfers

vrijdag, 15 oktober, 2021 - 10:03

Dit artikel werd gepubliceerd in het cahier 'Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg' in april 2021. Je kan het hele cahier hier bestellen of downloaden . Het cahier is ook beschikbaar in het Frans. Bij het cahier hoort een overzichtsposter van alle diensten in welzijn en zorg, geordend per overheid.

Download het cahier Bestel het cahier

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is erg verschillend van de andere gewesten. Het is een verstedelijkte...Lees meer

Verslag studiedag Week van de Brusselse thuislozenzorg 1 juni 2021

vrijdag, 6 augustus, 2021 - 11:32

Meer dan 60 geïnteresseerden namen deel aan de online studiedag op 1 juni, die de Week van de Brusselse thuislozenzorg 2020 afsloot (uitgesteld door corona). Voor de werkgroepen in de namiddag waren er 40 mensen aanwezig. Je kan de studiedag herbeleven op de website van AMA in de vorm van:

De opname van de verschillende presentaties in de voormiddag. Een podcast die de opmerkingen en vaststellingen uit de werkgroepen samenvat. Een fotoverslag van de werkgroepen in de namiddag.

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Brusselse thuislozenzorg. ...Lees meer

Brusselse regering gaat eenoudergezinnen ondersteunen

woensdag, 4 augustus, 2021 - 12:58

Het Brussels Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen, waarvan 86% alleenstaande vrouwen zijn. De gezinnen worden vaak met tal van moeilijkheden geconfronteerd, zoals deeltijdwerk, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, moeilijke toegang tot kinderopvang ... De alleenstaande ouders dragen de zorgen op hun eentje en de coronacrisis heeft die problemen alleen maar erger gemaakt. Dat concludeerde de Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen in zijn verslag over de impact van COVID-19 op genderongelijkheid. Bovendien werkt het onevenwicht in alleenstaande moeders en vaders de genderongelijkheid in de hand.

Daarom lanceert de Brusselse regering het Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen...Lees meer

Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

dinsdag, 3 augustus, 2021 - 16:49

Hulpverleners in Brussel bereiken steeds meer gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Er is een groeiende groep gezinnen zonder wettig verblijf met weinig rechten. De laatste tien jaar was er ook een stijging in het aantal dak- en thuisloze gezinnen. Medewerkers op de eerste lijn, die rechtstreeks in contact komen met gezinnen, worden in hun begeleidingen meer dan vroeger geconfronteerd met een samenspel van moeilijkheden: financiële armoede, relationele problemen, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, huisvesting, enzovoort. Ook de eerstelijnswerkers van het agentschap Opgroeien in Brussel komen vaker in aanraking met situaties waarin noodhulp of snelle interventies vereist zijn. Ze gaan creatief op...Lees meer

Kenniscentrum WWZ Gazet

Kenniscentrum WWZ Gazet - Rondleiding 2021

maandag, 14 juni, 2021 - 10:41

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding.

In de Kenniscentrum WWZ Gazet gidsen we jou langs onze werking, projecten, vormingen en meer. We starten bij ons nieuw meerjarenplan en gaan langs Het BuurtPensioen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. We houden onder andere halt bij een aantal bouw- en woonzorgprojecten, intersectorale samenwerkingen en bij beleidswerk. Onderweg staan we ook stil bij een aantal publicaties, zoals de cahiers, de situatieanalyse over personen met een handicap en het onderzoekstraject over gezinnen in precaire leefomstandigheden.

...Lees meer