U bent hier

Beleidsnieuws

Primaire tabs

kinderen

Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel

donderdag, 7 januari, 2021 - 08:48

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden. Steeds vaker worden hulpverleners geconfronteerd met gezinnen zonder wettig verblijf, dak- en thuisloze gezinnen of gezinnen met een multiproblematiek. Er is een grote diversiteit in de gezinnen die in extreme armoede en mensonwaardige omstandigheden leven.

Inclusief Brussel wil een antwoord bieden op de noden van gezinnen in precaire leefomstandigheden en wil eerstelijnswerkers versterken in hun ondersteuning van die gezinnen. Daarom zetten deze partners in 2019 samen met Opgroeien een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen,...Lees meer

Projectoproep Connecting Brussels

donderdag, 3 december, 2020 - 15:36

De coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen. Heel wat Brusselaars voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. Want wie de andere helpt, helpt ook zichzelf. Er zijn voor anderen draagt bij tot je verbondenheid met anderen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert een projectoproep , in het kader van Connecting Brussels , die kleinschalige solidariteitsacties mogelijk wil maken. Initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties, gericht op het stimuleren van verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid...Lees meer

Videoboodschap sociaal werk van minister Beke

donderdag, 26 november, 2020 - 10:01

De corona-crisis heeft een grote impact op heel onze samenleving, maar in het bijzonder op kwetsbare mensen. Gelukkig kunnen deze mensen rekenen op de inzet en het werk van heel wat organisaties in zorg, in welzijn, in armoedebestrijding… of algemeen: sterk sociaal werk;

Dat sociaal werk verloopt misschien wel wat meer op de achtergrond, minder in het dagelijkse maatschappelijke debat. Maar daarom niet minder noodzakelijk, niet minder cruciaal om samen als echte en hechte samenleving door de crisis te komen.

Minister Wouter Beke vond het daarom goed om een boodschap te richten aan al die sociaal werkers in...Lees meer

Overzicht subsidiemaatregelen COVID-19 door Brulocalis

dinsdag, 29 september, 2020 - 10:25

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies. Brulocalis, de vereniging van stad en gemeenten van Brussel, lijst op zijn website de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.

Het overzicht vindt u op de website van Brulocalis: https://www.brulocalis.brussels/nl/subsides/maatregelen-covid-19.html

Foto door CDC via Pexels Lees meer

cover cahier 14

Cahier Veerkracht in coronatijden

donderdag, 20 augustus, 2020 - 11:54

Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie in te dijken. Zorg- en welzijnsorganisaties vingen meteen noodsignalen op van kwetsbare groepen zoals thuislozen, mensen zonder wettig verblijf, mensen in armoede, psychisch kwetsbaren, alleenstaande ouderen en ouders. Van dag op dag schakelden veel organisaties over op noodhulp, van voedselbedeling tot telefoonrondes, van huisbezoeken en onderwijssteun voor kinderen tot medische zorg voor daklozen en veel meer.

De Brusselse sectoren welzijn en zorg toonden in deze crisis een grote flexibiliteit, betrokkenheid en engagement. Er werden tientallen initiatieven genomen, burgers, middenveld en overheid werkten vlot samen. Duizenden Brusselaars in nood...Lees meer

Rondleiding 2020

dinsdag, 18 augustus, 2020 - 09:59

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding.

We vertellen alles over de Staten-Generaal Welzijn en Zorg en de opvolging ervan. Welk parcours legde Het BuurtPensioen af? Wat is nu buurtgerichte zorg en wat een zorgzame buurt? Hoe zorg je voor verbinding in een superdivers Brussel? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Wat doen wij met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg...Lees meer

Bijkomende erkenning woonzorgcentra

woensdag, 10 juni, 2020 - 09:59

Woonzorgcentra kunnen een bijkomende erkenning krijgen voor het opnemen van zwaar zorgbehoevende ouderen. Ze moeten daarbij ook voldoen aan specifieke en zwaardere normen, vooral op het vlak van zorgpersoneel. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Door de wijziging kunnen er vanaf 1 oktober 2020 1800 extra woongelegenheden met een bijkomende erkenning kunnen worden toegekend aan woonzorgcentra, om de stijgende zorgzwaarte op te vangen en de werkdruk voor het zorgpersoneel te verlichten. Daarnaast komt er ook een aanpassing van de planning...Lees meer

Organisaties bijzonder jeugdhulp en vzw Solentra: subsidies opvang, begeleiding en integratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

woensdag, 10 juni, 2020 - 09:56

De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2020 subsidies toe voor een totaal bedrag van 12,58 miljoen euro aan organisaties voor bijzondere jeugdzorg en vzw Solentra voor het jaar 2020 in het raam van de vluchtelingencrisis. Het gaat om de continuering van plaatsen voor de begeleiding en opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; residentiële buffercapaciteit voor de begeleiding en opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW); plaatsen CBAW die rechtstreeks toegankelijk zijn voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die een voldoende mate van autonomie en zelfstandigheid bezitten en het aanbod van vzw Solentra voor het organiseren...Lees meer

Het welzijnswerk en de lokale dienstencentra zetten de deuren weer op een kiertje…

woensdag, 20 mei, 2020 - 11:49

De covid-19 maatregelen kwamen hard aan voor heel wat hulpvragers en gebruikers van welzijnsvoorzieningen. Senioren konden niet meer terecht in hun vertrouwde lokale dienstencentrum, welzijnswerkers mochten hulpvragers niet meer ontvangen, groepsactiviteiten met mensen in armoede werden noodgedwongen stopgezet. Waar ze konden bleven de organisaties in de weer voor hun gebruikers: er vonden stoepbezoeken plaats, er werden telefoonrondes georganiseerd of maaltijden aan huis gebracht…

In het spoor van de exitmaatregelen van de federale veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, treedt stilaan een versoepeling in voor de Vlaamse welzijnsorganisaties:

Binnen het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar...Lees meer
personen met een handicap

Neem deel aan een (online) focusgroep gesprek over personen met een handicap in Brussel

donderdag, 2 april, 2020 - 16:28Gezocht: hulpverleners van Vlaamse erkende organisaties die willen participeren in een focusgroep gesprek

De komende maanden verzamelen we zoveel mogelijk accurate cijfers en willen we gesprekken voeren met de mensen uit het werkveld, maar ook de personen met een handicap zelf, om de cijfers kritisch te kaderen. Daarvoor zijn we op zoek naar hulpverleners van Vlaamse erkende organisaties die willen participeren in een focusgroep gesprek.

De focusgroep gesprekken

Tijdens een focusgroep gesprek brengen we verschillende experten samen om zoveel mogelijk inzicht te krijgen op bepaalde vraagstukken. Tijdens een gesprek van anderhalf uur...Lees meer