U bent hier

Beleidsnieuws

Primaire tabs

Verslag studiedag Week van de Brusselse thuislozenzorg 1 juni 2021

vrijdag, 6 augustus, 2021 - 11:32

Meer dan 60 geïnteresseerden namen deel aan de online studiedag op 1 juni, die de Week van de Brusselse thuislozenzorg 2020 afsloot (uitgesteld door corona). Voor de werkgroepen in de namiddag waren er 40 mensen aanwezig. Je kan de studiedag herbeleven op de website van AMA in de vorm van:

De opname van de verschillende presentaties in de voormiddag. Een podcast die de opmerkingen en vaststellingen uit de werkgroepen samenvat. Een fotoverslag van de werkgroepen in de namiddag.

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Brusselse thuislozenzorg. ...Lees meer

Brusselse regering gaat eenoudergezinnen ondersteunen

woensdag, 4 augustus, 2021 - 12:58

Het Brussels Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen, waarvan 86% alleenstaande vrouwen zijn. De gezinnen worden vaak met tal van moeilijkheden geconfronteerd, zoals deeltijdwerk, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, moeilijke toegang tot kinderopvang ... De alleenstaande ouders dragen de zorgen op hun eentje en de coronacrisis heeft die problemen alleen maar erger gemaakt. Dat concludeerde de Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen in zijn verslag over de impact van COVID-19 op genderongelijkheid. Bovendien werkt het onevenwicht in alleenstaande moeders en vaders de genderongelijkheid in de hand.

Daarom lanceert de Brusselse regering het Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen...Lees meer

Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

dinsdag, 3 augustus, 2021 - 16:49

Hulpverleners in Brussel bereiken steeds meer gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Er is een groeiende groep gezinnen zonder wettig verblijf met weinig rechten. De laatste tien jaar was er ook een stijging in het aantal dak- en thuisloze gezinnen. Medewerkers op de eerste lijn, die rechtstreeks in contact komen met gezinnen, worden in hun begeleidingen meer dan vroeger geconfronteerd met een samenspel van moeilijkheden: financiële armoede, relationele problemen, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, huisvesting, enzovoort. Ook de eerstelijnswerkers van het agentschap Opgroeien in Brussel komen vaker in aanraking met situaties waarin noodhulp of snelle interventies vereist zijn. Ze gaan creatief op...Lees meer

Kenniscentrum WWZ Gazet

Kenniscentrum WWZ Gazet - Rondleiding 2021

maandag, 14 juni, 2021 - 10:41

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding.

In de Kenniscentrum WWZ Gazet gidsen we jou langs onze werking, projecten, vormingen en meer. We starten bij ons nieuw meerjarenplan en gaan langs Het BuurtPensioen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. We houden onder andere halt bij een aantal bouw- en woonzorgprojecten, intersectorale samenwerkingen en bij beleidswerk. Onderweg staan we ook stil bij een aantal publicaties, zoals de cahiers, de situatieanalyse over personen met een handicap en het onderzoekstraject over gezinnen in precaire leefomstandigheden.

...Lees meer

Plan Vlaamse Veerkracht: Versterken mentaal welzijn - Opvolgen actieplan mentaal welzijn

donderdag, 27 mei, 2021 - 16:03

Op voorstel van Vlaams minister Wouter Beke

In het kader van het regeerakkoord, de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Armoedebestrijding en het relanceplan Vlaamse Veerkracht, meer bepaald project VV138: Versterken mentaal welzijn - Opvolgen actieplan mentaal welzijn , wil de Vlaamse Regering het mentaal welbevinden van alle burgers in de Vlaamse Gemeenschap versterken. Ze keurt daarom de specifieke acties goed die ze zal ontplooien voor vijf doelgroepen, zoals bepaald in het actieplan mentaal welzijn 'zorgen voor morgen': de brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen; mensen in een kwetsbare situatie en na(ast)bestaanden van Covid-19-patiënten .

Lees meer...Lees meer

Intersectorale studiedag / journée d'étude transversale

Intersectorale studiedag / journée d'étude transversale

woensdag, 26 mei, 2021 - 11:34

Français - voir dessus

Elk jaar organiseert de Brusselse dak -en thuislozensector de Week van de Thuislozenzorg met een boeiende studiedag met actuele thema’s.

Elk jaar organiseert het Kenniscentrum WWZ een intersectorale ontmoetingsdag.

Eén keer om de drie jaar laten we die samen vallen. Dit jaar is het weer zover, rond het thema " Het einde van een begeleiding. Loslaten, hoe doe je dat? "

Deze intersectorale studiedag kadert in de WEEK VAN DE BRUSSELSE THUISLOZENZORG van 26 tot 29 oktober. Tijdens die week zetten organisaties die rond dak-en...Lees meer

man in gang

Personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

vrijdag, 30 april, 2021 - 10:29

In 2008 werd door de toenmalige Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (thans het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg - WWZ) een eerste situatieanalyse uitgevoerd over personen met een handicap in Brussel. Tussen 2008 en 2020 waren er tal van maatschappelijke en beleidsevoluties die een impact hadden op het leven van personen met een handicap en voor de aanbieders van zorg voor personen met een handicap. Vanuit het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) werd aan het Kenniscentrum WWZ gevraagd opnieuw een situatieanalyse over personen met een handicap uit te voeren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie vond dat een goed idee en maakte er de...Lees meer

Neem op 6 mei deel aan het infomoment van het VGC-meerjarenplan

woensdag, 28 april, 2021 - 13:16

Ben je geïnteresseerd in de toekomst van onze stad? Misschien gaf je in 2020 tijdens Stadspiratie of de Ronde van Brussel al een idee voor Brussel? De Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC) verwerkte de input die ze ontving eind 2020 in hun meerjarenplan ‘Brussel maken we samen’. Tijdens een open online infomoment voor Brusselaars en het N-netwerk op donderdag 6 mei (20 tot 21.30 uur) geven de VGC-collegeleden uitleg bij de grote pijlers van het meerjarenplan 2021-2025. Ben je benieuwd? Heb je een vraag of reactie? Schrijf je voor 30 april in voor het online...Lees meer

Cover cahier Werken in welzijn en zorg in  Brussel

Cahier Werken in welzijn en zorg in Brussel

woensdag, 14 april, 2021 - 16:40

De sector welzijn en zorg behoort tot de grootste sectoren op de Brusselse arbeidsmarkt, en bestaat uit een bijzonder brede waaier aan organisaties. Vele daarvan richten zich tot elke Brusselaar, waar andere zich tot specifieke groepen richten zoals kinderen, jongeren, ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen, thuislozen, enzovoort. Er zijn veel grote en vooral heel veel kleine organisaties, zowel ambulante als residentiële, en vaak zijn er raakpunten met de gezondheidszorg. Door die grote variatie aan initiatiefnemers en diensten is het bijzonder moeilijk om een netjes afgebakend overzicht te krijgen van de volledige sector welzijn en zorg....Lees meer

Cover cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg en de bijhorende poster

Cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

dinsdag, 23 maart, 2021 - 15:29

Dat België een ingewikkelde staatsstructuur heeft, weet iedereen. In Brussel liggen er zeven beleidsniveaus als een ‘institutionele lasagne’ boven op elkaar: de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), de Vlaamse (VG) en de Franse Gemeenschap (FWB), de Vlaamse (VGC), de Franse (COCOF) en de ...Lees meer