U bent hier

Bruggenbouwer en Passerelles willen samen de mazen van het net dichten

Geslaagde tweede ontmoeting tussen een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen, 1 doelgroep’

Op de eerste dag van Tournée Minérale was inderdaad geen alcohol nodig om het uitwisselingsmoment tussen de groepen Bruggenbouwer en Passerelles tot een geslaagde ontmoeting te maken.

Voor de tweede maal kwamen we samen met een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen, 1 doelgroep’. De doelgroep zijn mensen die omwille van een combinatie van problematieken vaak door de mazen van het hulpverleningsnet vallen: voor de ene zijn het mensen met een (verstandelijke) beperking; voor de andere thuislozen; nog andere benoemen hen als mensen die het psychisch moeilijk hebben. De combinatie van al deze thematieken daagt ons uit om samen te werken rond concrete personen en onze expertise uit te wisselen. Dat is wat we met de groep Bruggenbouwer al doen sinds 2009 en met de groep Passerelles sinds 2013.

Na een krachtige Energizer ter kennismaking brachten Laurent Dupont (Passerelles – Bataclan) en Klaar De Smaele (Bruggenbouwer – Kenniscentrum WWZ) de recente evoluties binnen beide groepen.

Daarna ging het richting workshops rond 4 belangrijke thema’s voor deze groep :

  • Huisvesting
  • Tewerkstelling en dagbesteding
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Relaties en vereenzaming

In elke groep, samengesteld uit medewerkers uit de 2 taalgroepen werd verder gewerkt rond het belang van dit thema binnen elke organisatie en sector, de uitwisseling van goede praktijken, de samenwerking met belangrijke diensten en wat we voor mekaar kunnen betekenen.

Het werd een actief uitwisselingsmoment waarbij volgende conclusies en acties naar voor kwamen:

  • De problematiek binnen elk van deze thema’s is herkenbaar ongeacht de sector waarbinnen men werkt: de steeds langere wachtlijsten binnen de sociale huisvesting en de moeilijkheden om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden; het zoeken naar tewerkstelling en/of een geschikte dagactiviteit; de pogingen om te werken rond relaties en voorkomen van vereenzaming en de problematiek van de toegankelijkheid van de (geestelijke) gezondheidszorg.
  • Zonder de verantwoordelijkheid van de overheden te vergeten, legden we in onze samenkomst de focus op het uitwisselen van creatieve oplossingen tussen de organisaties en sectoren.

Enkele ideeën : het samenbrengen van de ervaring en de kennis van alle aanwezigen rond alternatieve vormen van huisvesting zelfs als ze maar een voorlopig karakter hebben (zoals Housing First, mobiel wonen, ….); inspiratie vanuit projecten in Vlaanderen rond preventie van uithuiszetting; het succes van tewerkstellingsbeurzen voor deze doelgroep; het belang van referentiepersonen; het belang van intersectorale samenwerking, ook al lost het niet alles op.

Elke deelnemer ging ook naar huis met de opdracht om de elementen uit een visietekst/memorandum van onze vorige samenkomst in september 2016 voor te leggen aan zijn team of op andere overlegmomenten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees ook 
netwerk

Het kenniscentrum zet in op duurzaam intersectoraal samenwerken met begeleiding, een community; bruggenbouwers, kijkstages...

Welzijn
Zorg
vergadering

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg