U bent hier

Expertise van Brussels Overleg Thuiszorg gaat vanaf juli 2020 over naar Huis voor Gezondheid/BruZEL!

Brussels Overleg Thuiszorg, kortweg BOT, is sinds jaren een vaste waarde in de Brusselse eerstelijnszorg. Het is gekend voor het multidisciplinair overleg rond de zorgbehoevende Brusselaar (MDO), voor het zorgknooppuntoverleg ten behoeve van de lokale zorgverlener, als facilitator voor overleg en samenwerking binnen het ruime werk- en beleidsveld en als brug met de overheid.

In die context werkt het al jaren nauw samen met Huis voor Gezondheid, vaak in een elkaar ondersteunende én aanvullende rol, met een participatie aan elkaars beheersstructuur ook en steeds op een gedeelde locatie, wat de samenwerking altijd is ten goede gekomen.

Er zijn in het verleden ook al vaker gezamenlijke projecten ondernomen, ieder vanuit de eigen invalshoek en soms ook met andere partners erbij, maar in elk geval als sterk duo die samen 1 geheel konden vormen. Dat de werking van BOT zich zowel naar welzijns- als naar zorgactoren richtte, was daarbij handig en nuttig en bood een meerwaarde voor Huis voor Gezondheid.

Ruim 3 jaar reeds is op vraag van de overheid vanuit BOT samen met de LMN collega’s binnen Huis voor Gezondheid toegewerkt naar de ontwikkeling van de Brusselse eerstelijnszone BruZEL. Die gaat op 1 juli 2020 ook officieel van start, met een eigen stuurgroep, de zorgraad, maar onder het beheer van Huis voor Gezondheid als ruimer (juridisch) kader. De subsidies van zowel BOT als LMN worden volledig stopgezet, subsidies voor BruZEL starten dan op. Dat betekent ook het einde van BOT als afzonderlijke werking …

Voor het team van BOT betekent dit evenwel geen eindpunt! Coördinator Dorrit Moortgat en stafmedewerker Silke Partous zullen samen met de LMN collega’s Nina Van Roosbroek, Dorien Pepermans en Jolijn Monstrey het BruZEL-team vormen. Administratieve kracht Josiane Schoukens zal vanaf 1 juli kunnen genieten van een welverdiend pensioen.

En wat tenslotte de kerntaken van BOT betreft - informatieverstrekking, bevordering van samenwerking en adviesverlening - deze zijn vanzelfsprekend een integraal onderdeel van het beleidsplan van BruZEL!

Opgelet: Hierdoor veranderen ook de mailadressen van de medewerkers!