U bent hier

Geestelijke gezondheidszorg van ouderen en hun omgeving: spreek erover. Colloquium door Home-Info - Infor-Home

In het kader van de werelddag van de ouderen, organiseert de coördinatie VZW Infor-Homes-Home-Info een moment van reflectie.

De voorbije periode van Covid en de sanitaire crisis heeft ons sterk doen nadenken over de mentale gezondheid van ouderen. Individueel heeft eenieder zich sterk moeten aanpassen aan een bijzondere situatie, zelfs wanneer dit thema reeds voorheen aanwezig was. 

De meer en meer complexe beleving en de psychosociale of psycho-medische uitdagingen worden groter : daarom is het belangrijk om deze vraagstelling verder uit te diepen.

Hoe preventie organiseren voor de bevordering van de geestelijke gezondheid voor ouderen? Welke begeleiding kunnen we voorzien voor ou-deren in de psychiatrische setting? Hoe meer zingeving geven aan de hulpverleners? En hoe meer belang geven aan hun rol als hulpverlener? Welk kader kan of moet er voorzien worden voor de ander, met respect voor zijn kwetsbaarheid en respect voor de praktijk?

Tijdens deze voormiddag willen we de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en op een niet limitatieve manier vragen te beantwoorden, en dit over de sectoren heen, met de mogelijkheid bestaande praktijken uit te wisselen en netwerkontwikkeling een plaats te geven.

Na ettelijke maanden van telewerken, hopen we jullie allen te mogen ontmoeten op 7 oktober 2021.
Opleidingserkenning door Iriscare, COCOF, en de Vlaamse Gemeenschap en accreditatie voor artsen in aanvraag. Attesten zijn verkrijgbaar na de opleiding.

Programma

Moderator: AnnabelleVan Nieuwenhuyse

  • 08h30 Opening
  • 09h15 Korte toespraak
  • 09h30 Inleiding
  • 09h45 ‘Santé Mentale et avancée en âge’ Mise en lumière du Dr Céline de Hepcée - psychiatre - Chef d'unité - Clinique la Ramée (Epsylon)
  • 10h30 ‘Sterker in je schoenen staan om met ouderen en hun geestelijke gezondheid om te gaan’ door Rob- bie Dumoulin, medewerker van Elder vzw
  • 11h15 Uitwisseling
  • 12h15 Conclusie
  • 12h30 Lunch en stands

Verplicht in te schrijven voor 30 september via coordi.inforhomeinfo@gmail.com
Bijdrage: 15 € - Studenten: 5 €
“Coordinatië Infor-Homes / Home-Info”
BE61 0012 2152 2717
Mededeling: Deelname colloquium + naam van de deelnemers

Meer info :
Home-Info(externe link) 02-511.91.20
Simultaanvertaling

Lees ook 

1 oktober is Internationale Dag van de Ouderen. Wij ‘vieren’ die dag door Brusselse ouderen aan het woord te laten. We zetten al hun rijke ervaringen en...

Agenda

Brussel is gekend als het ‘jongste’ gewest in België, maar het heeft ook het hoogste aandeel 80-plussers

Welzijn
Wonen
Zorg

Help mee met onze actie 'Zeg het met een bloem' ter sensibilisering van de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober.

Agenda