U bent hier

Het Intersectorale Netwerkmoment liep als gesmeerd

Ruim 100 geïnteresseerden trokken naar het Intersectorale Netwerkmoment ‘Schurende Scharnieren’. Het thema was de doorstroom die niet altijd even vlekkeloos loopt tussen de Brusselse dak- en thuislozensector enerzijds en verschillende andere sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg, de sector voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdbijstand en het gevangeniswezen anderzijds.

De interesse was breed. De deelnemers kwamen uit een veelheid van sectoren zowel uit de Nederlands- als Franstalige hulpverlening en stelden vast dat ze allemaal te maken hebben met schurende scharnieren. ‘We moeten meer samenwerken om de boel gesmeerder te laten lopen’, was de algemene conclusie. De Europese Federatie van Thuislozenverenigingen gaf als aanzet al enkele handvaten voor de Brusselse context.

Een uitgebreid verslag volgt op sociaal.net

Lees ook 
netwerk

Het kenniscentrum zet in op duurzaam intersectoraal samenwerken met begeleiding, een community; bruggenbouwers, kijkstages...

Welzijn
Zorg
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg

Thuislozen hebben nood aan een dak boven hun hoofd, maar ook hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, OCMW’s

Welzijn