U bent hier

Hulplijn Hallo? Welzijnswerk 0800 35 243

HALLO? WELZIJNSWERK – GRATIS EN ANONIEM HULPNUMMER - 0800 35 243

VOOR WIE?
Iedereen die in het Brussels Gewest woont en sociale bijstand nodig heeft of met vragen hieromtrent zit (voedsel, huisvesting, schulden, werkloosheid, beroeps- of gezinssituatie, sociaal isolement …).

WANNEER?
Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur

LUISTEREN, MAAR OOK DOORVERWIJZEN
De coronacrisis heeft voor veel mensen ernstige gevolgen en maakt de situatie van kwetsbare personen vaak nog erger. De hulplijn ‘Hallo? Welzijnswerk’ werd op 30 maart 2020 door de sociale verenigingssector gelanceerd om te reageren op sociale noodsituaties. De Brusselse maatschappelijk werkers aan de andere kant van de lijn zitten klaar om vragen te beantwoorden en mensen die daar behoefte aan hebben te helpen of naar de juiste diensten door te verwijzen.

Het doel is om de bellers zo goed mogelijk te onthalen en te begeleiden naar het juiste traject in het netwerk van sociale diensten en gezondheidszorg in Brussel. Als zij dat wensen, wordt er gezorgd voor een zo direct en persoonlijk mogelijk contact met de betrokken sociale en/of gezondheidsdienst. De medewerkers verstrekken ook informatie over de sociale rechten van mensen.

DE CAMPAGNE #ZOEKNAARRAAD
Vanaf 13 maart wordt er via verschillende kanalen (affiches, radio, internet, sociale media) stapsgewijs campagne gevoerd om het gratis nummer bekend te maken bij alle inwoners van het Brussels Gewest.
Meer weten : www.zoeknaarraad.be / www.auboutdufil.be

Een initiatief van de Federatie van de Maatschappelijke Diensten met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de sociale diensten CASG (COCOF), CAP-CAW (GGC) en CAW Brussel.