U bent hier

Inspiratie in - uit Nederland

Samen met Inclusie Invest trok het Kenniscentrum WWZ op 16 mei naar het congres www.thuisindewijk.nu in Amersfoort.

We wisselden vanuit onze projecten ervaringen uit en lieten ons ook inspireren.

 

Voor het langer thuis wonen van (kwetsbare) ouderen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving nodig. Ingrepen in de ruimtelijke omgeving kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Architecte Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten nam ons in ‘Ontwerp voor ontmoeten’ mee hoe zij als ontwerper kijkt naar gebouwen en hun gebruik.

Zie: https://www.platform31.nl/publicaties/ontwerp-voor-ontmoeten  Op de website van Platform 31 kan je heel wat andere publicaties gratis downloaden https://www.platform31.nl/publicaties

We hadden een aangenaam gesprek met de ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

  • Zij bieden ondersteuningstrajecten aan van maximaal 80 uur om de haalbaarheid van projecten te onderzoeken. Het Rijk vergoedt hiervan 2/3 van de kosten tot een maximum van € 8.000.  https://www.rvo.nl/onderwerpen/owz#ondersteuning
  • Ook voor burgers en sociale ondernemers die een vernieuwende vorm van wonen, kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg, willen ontwikkelen is er ondersteuning.  Ze betalen een groot stuk van de kosten in de initiatieffase, waarin de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht.   Maar ook in de planontwikkelfase en de voorbereiding van de bouw vertrekt De Staat, nadat zelf 1/3 van de planontwikkelkosten worden ingelegd, een lening tot een maximum van € 200.000. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/swz
  • Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).  Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden) is maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo
  • De OWZ-experts maken bij hun ondersteuning gebruik van zelfontwikkelde methodieken. Dit 'gereedschap' stellen ze via het OWZ beschikbaar. Zo kunt u hier zelf mee aan de slag gaan. Zie digitale OWZ-instrumentenkoffer.

 

Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
02 211 01 43

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

Lees ook 

Onze taak is om de ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten te initiëren, te ondersteunen en te begeleiden.

Wonen
jorezstraat

Een overzicht van de projecten waaraan het Kenniscentrum WWZ meewerkte.

Wonen

Samen betaalbare welzijns- en wonen-met-zorg-infrastructuur ontwikkelen, over sectoren heen en geïntegreerd in een zorgzame buurt.

Agenda