U bent hier

Nieuws rond welzijn, wonen en zorg

Primaire tabs

Internationale dag van de ouderen: vier mee op 1 oktober

vrijdag, 17 september, 2021 - 09:04

Sinds 1990 vieren we elk jaar op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen. Zo'n 165.000 Brusselaars zijn ouder dan 65 jaar. Tegen 2040 wordt er verwacht dat er 210.000 ouderen zullen zijn in Brussel. Wereldwijd zal het aantal senioren zelfs verdubbelen in de komende drie decennia. 17% van alle Brusselse senioren heeft niet de Belgische nationaliteit. In Vlaanderen is dat maar 3% van alle ouderen. Veel ouderen verkeren in een socio-economisch kwetsbare situatie en blijven vaak onzichtbaar voor de rest van de stad.

De (gekleurde) vergrijzing is een feit. Daarom besteden we op 1 oktober aandacht aan...Lees meer

Toekomstig en wenselijk grondbeheer

woensdag, 15 september, 2021 - 13:16

Onze medewerker alternatieve woonvormen schreef een bijdrage in de publicatie van Solidary Mobile Housing, een project van Samenlevingsopbouw Brussel. Lees de tekst via deze link.

Foto van website https://solidhomes.be/?p=773 Lees meer

Intersectorale Smes Connect intervisies 2021-2022

donderdag, 9 september, 2021 - 09:32

Al meer dan 25 jaar bieden de Smes-intervisies aan werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, opvanghuizen, OVM’s, SVK’s, gemeentelijke diensten, OCMW’s, medische huizen, …) de mogelijkheid om van elkaar te leren aangaande complexe situaties van een doelpubliek dat met zowel psychische als sociale problemen kampt.

Van oktober tot juni komt elke groep maandelijks drie uur samen. Ze wordt begeleid door twee animatoren die zelf werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. De groep is mobiel: elke deelnemer verwelkomt om de beurt de anderen...Lees meer

Projectoproep 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel'

dinsdag, 7 september, 2021 - 14:51

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle lanceert vandaag het concept van ‘Broedplekken’ in Brussel. Concreet wordt er 2 miljoen euro aan financiële ondersteuning uit het Vlaams relanceplan voorzien voor organisaties uit verschillende sectoren in Brussel die samen willen werken en daarvoor ook fysieke ruimte met elkaar willen delen. Op die manier moeten de krachten nog meer gebundeld worden om de uitdagingen in de hoofdstad aan te pakken. “Brussel heeft schitterende organisaties die echt weten wat leeft in de hoofdstad en hierop inspelen. Via de broedplekken willen we hen helpen om nog beter samen te werken zodat er nieuwe ideeën...Lees meer

Projectoproep Actiris 'Begeleiding van specifieke doelgroepen'

maandag, 6 september, 2021 - 08:46

Actiris lanceert een nieuwe oproep voor 'Begeleiding van specifieke doelgroepen (2022-2025)'. De projectoproep beoogt de inschakeling op de arbeidsmarkt (regulier of aangepast circuit) van werkzoekenden die te maken krijgen met een specifiek probleem dat hun beroepsinschakeling in de weg staat of verhindert.

Deze projectoproep voorziet op termijn de integratie van de partners in de Oplossingsgarantie.

Het principe van deze Oplossingsgarantie is dat aan alle werkzoekenden binnen een bepaalde termijn na hun inschrijving een oplossing wordt geboden. Deze oplossing kan bestaan uit een job, een stage, een opleiding, de validering van competenties of een studiehervatting.

Doelgroepen: ...Lees meer

De combinatie wonen en voor elkaar zorgen moet een evidentie worden

woensdag, 1 september, 2021 - 15:28

Op zoek naar verbinding in Sint-Jans-Molenbeek

Kan je in een kwetsbare buurt een netwerk realiseren van mensen die voor elkaar zorgen? Het klinkt als een moeilijke opdracht, maar het project Begijnenpassage in de Brusselse wijk Sint-Jans-Molenbeek laat zien dat het mogelijk is. “Zorgzaamheid is als een virus. Wie ermee in aanraking komt, verspreidt het verder.”

Ben je benieuwd naar het volledige artikel van Weliswaar? Lees het hier !Lees meer

Verslag studiedag Week van de Brusselse thuislozenzorg 1 juni 2021

vrijdag, 6 augustus, 2021 - 11:32

Meer dan 60 geïnteresseerden namen deel aan de online studiedag op 1 juni, die de Week van de Brusselse thuislozenzorg 2020 afsloot (uitgesteld door corona). Voor de werkgroepen in de namiddag waren er 40 mensen aanwezig. Je kan de studiedag herbeleven op de website van AMA in de vorm van:

De opname van de verschillende presentaties in de voormiddag. Een podcast die de opmerkingen en vaststellingen uit de werkgroepen samenvat. Een fotoverslag van de werkgroepen in de namiddag.

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Brusselse thuislozenzorg. ...Lees meer

Brusselse regering gaat eenoudergezinnen ondersteunen

woensdag, 4 augustus, 2021 - 12:58

Het Brussels Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen, waarvan 86% alleenstaande vrouwen zijn. De gezinnen worden vaak met tal van moeilijkheden geconfronteerd, zoals deeltijdwerk, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, moeilijke toegang tot kinderopvang ... De alleenstaande ouders dragen de zorgen op hun eentje en de coronacrisis heeft die problemen alleen maar erger gemaakt. Dat concludeerde de Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen in zijn verslag over de impact van COVID-19 op genderongelijkheid. Bovendien werkt het onevenwicht in alleenstaande moeders en vaders de genderongelijkheid in de hand.

Daarom lanceert de Brusselse regering het Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen...Lees meer

Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

dinsdag, 3 augustus, 2021 - 16:49

Hulpverleners in Brussel bereiken steeds meer gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Er is een groeiende groep gezinnen zonder wettig verblijf met weinig rechten. De laatste tien jaar was er ook een stijging in het aantal dak- en thuisloze gezinnen. Medewerkers op de eerste lijn, die rechtstreeks in contact komen met gezinnen, worden in hun begeleidingen meer dan vroeger geconfronteerd met een samenspel van moeilijkheden: financiële armoede, relationele problemen, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, huisvesting, enzovoort. Ook de eerstelijnswerkers van het agentschap Opgroeien in Brussel komen vaker in aanraking met situaties waarin noodhulp of snelle interventies vereist zijn. Ze gaan creatief op...Lees meer

Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen

donderdag, 1 juli, 2021 - 15:31

De Vlaamse Regering stelt een Zorginvesteringsplan voor, dat toelaat om haar intenties te realiseren voor deze regeerperiode. Door dat plan zullen de meest dringende vragen in prioriteitengroep 1 (PG 1) naar een persoonsvolgend budget (PVB) versneld beantwoord kunnen worden. De wachttijd zal daarmee aanzienlijk ingekort worden. Verder voorziet deze regering voldoende middelen om de terbeschikkingstellingen voor de meest acute situaties en het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen te garanderen.

Lees meer op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap .

(Foto door Serkan Göktay via ...Lees meer