U bent hier

Nieuws rond welzijn, wonen en zorg

Primaire tabs

Levenskeuzes van 60-plussers

donderdag, 21 januari, 2021 - 15:03

Wat zijn de wensen, verwachtingen en behoeften van de 60-plussers? De Koning Boudewijnstichting liet dit onderzoeken bij een ruime groep van hen die (nog) niet hulpbehoevend zijn. Senioren zijn over het algemeen gelukkig, maar het gevoel van eenzaamheid neemt toe bij 75-plussers. Bekijk de volledige resultaten of een beknopt overzicht .

(Foto door Emre Kuzu via Pexels )Lees meer

Tubbe in uw woonzorgcentrum in Brussel?

donderdag, 21 januari, 2021 - 13:37

Waarover gaat het?

Een gedeelde visie, een echt levensproject en ‘iedereen participeert’ in het woonzorgcentrum : dit zijn de sleutelwoorden van het Tubbe-model met als vaste ‘decor’ de kwaliteit van de relaties die je ziet groeien tussen bewoners, families, leden van het personeel, de...Lees meer

kinderen

Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel

donderdag, 7 januari, 2021 - 08:48

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden. Steeds vaker worden hulpverleners geconfronteerd met gezinnen zonder wettig verblijf, dak- en thuisloze gezinnen of gezinnen met een multiproblematiek. Er is een grote diversiteit in de gezinnen die in extreme armoede en mensonwaardige omstandigheden leven.

Inclusief Brussel wil een antwoord bieden op de noden van gezinnen in precaire leefomstandigheden en wil eerstelijnswerkers versterken in hun ondersteuning van die gezinnen. Daarom zetten deze partners in 2019 samen met Opgroeien een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen,...Lees meer

Projectoproep VGC 'Jong zijn in tijden van corona'

vrijdag, 18 december, 2020 - 15:33

De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van jongeren. Heel wat jongeren hebben het gevoel er alleen voor te staan, zijn hun perspectief kwijt, hebben stress en angst en blijven zitten met vragen. Als jongere is het niet makkelijk om je weg te vinden in de vele informatie die er is, om te weten wat je best wel of niet doet, wat je kan doen om je terug beter in je vel te voelen, hoe je over je gevoelens kan (leren) praten ... Soms heb je een duwtje in de rug nodig van een vertrouwenspersoon in je...Lees meer

KVS breekt uit naar de zorg

maandag, 14 december, 2020 - 11:17

Voor de tweede keer dit jaar breekt KVS uit. Na hun eerste editie in de nazomer op het achterplein breken ze nu uit richting de stad, innoveren ze cultuur en zoeken ze publieken en samenwerkingen met partners in de stad.

VOOR DE ZORG

Een aantal artiesten gaan aan de slag in het UZ Brussel voor een programma met korte artistieke interventies dat tot april zal lopen. Artiesten als Steven De bruyn, Les Mybalés, Junior Akwety, Lisette Ma Neza, Briana Ashley Stuart en Yassin Mrabtifi zullen op diverse plekken in het ziekenhuis korte artistieke interventies doen om...Lees meer

bezoek op de kamer

Structurele oplossingen en vooroordelen ontkrachten

vrijdag, 23 oktober, 2020 - 14:27

Het cahier Veerkracht in coronatijden bundelt getuigenissen en good practices , maar ook structurele problemen in Brussel die corona heeft blootgelegd. Zo is er ook in tijden van telewerk grote vraag naar ontmoeting. We boden een Zoom-antwoord op die vraag tijdens onze online intersectorale netwerkdag ‘Ontmoeting centraal’ op 20 oktober 2020. We brachten verslag uit over het coronacahier, stelden een boek voor, en formuleerden concrete acties om coronaproblemen op te lossen.

Special guests Guy Malfait en Francine van Beneden werkten samen aan ' Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger' , een boek dat...Lees meer

buurtpensioen in actie

Brusselse buren helpen elkaar en verbinden onderling

maandag, 19 oktober, 2020 - 17:34

“Buren kunnen elkaar helpen op diverse manieren, dat kan gaan van een luisterend oor tot helpen bij de boodschappen, de hond uitlaten of een lift geven aan een minder mobiel persoon. Anderzijds willen we ook opnieuw mensen met elkaar verbinden. Heel wat mensen, zeker in grootsteden, zijn ongelooflijk eenzaam en dat valt de meesten heel zwaar. Een derde element is dat we daarbij altijd complementair zijn aan de professionele zorg.”

Deze mooie samenvatting van Het BuurtPensioen komt van Charlotte Hanssens in Samana-magazine van oktober 2020. Wie een mooi portret van het burenhulpnetwerk wil lezen, klikt op de ...Lees meer

Photo voice: Mensenhandel door de ogen van slachtoffers

maandag, 19 oktober, 2020 - 10:59

Ter gelegenheid van de Europese Dag tegen Mensenhandel nodigt Pag-Asa u graag uit om virtueel hun tentoonstelling Photo-Voice te bezoeken!

Van 18 oktober tot 15 november zijn de foto's bedacht en geënsceneerd door de slachtoffers die PAG-ASA ondersteunt, voor iedereen toegankelijk op hun website.

Via deze tentoonstelling kun je luisteren naar de stemmen van slachtoffers van mensenhandel, die in deze tijd van corona-crisis nog onzichtbaarder zijn.

Geïnteresseerd? De afspraak staat op de pagina www.pag-asa.be/photovoice

Lees meer

screenshot webinar

‘We moeten veel actiever de behoeften en wensen van onze bewoners bevragen’

woensdag, 14 oktober, 2020 - 08:38

Dat persoonsgerichte zorg geen garantie vormt op cultuursensitieve zorg leerden we uit de afsluitende webinar ‘Hefbomen voor meer cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra’. Een “cultuursensitieve-check” is nodig bij persoonsgerichte zorg. Een ander thema was het belang om de buurt te betrekken bij je woonzorgcentrum ....Lees meer

screenshot webinar

‘Breek de muren van je woonzorgcentrum wagenwijd open’

dinsdag, 6 oktober, 2020 - 14:44

Wie hoopte kant en klare recepten te vinden was eraan voor de moeite tijdens het webinar ‘Hefbomen voor meer cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra’. Wel leerden de deelnemers dat dit een proces is van lange adem om tot een juiste cultuur te komen en dat je in de loop van dit traject af te rekenen krijgt met heel wat verborgen invloeden.

“Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit?” Het is een vraag die velen bezighoudt. In tijden van corona is het moeilijk alle geïnteresseerden op één plaats samen te krijgen, maar de webinar...Lees meer