U bent hier

Lees online: From home to home - Guided by older migrants in Europe

From home to home - Guided by older migrants in Europe

Overal in Europa worden migranten ouder. Decennia geleden kwamen migranten naar verschillende landen om te werken, te studeren, een gezin te stichten of om een nieuw veilig onderkomen te vinden. Nu worden zij oud, zijn ze met pensioen, blikken ze terug op hun leven, reflecteren ze over zorg.

‘From home to Home’ laat 10 getuigenissen uit 10 Europese landen aan het woord. Ooit, toen ze jong waren, lieten ze hun oude land achter op weg naar hun nieuwe. Van ex-Joegoslavië naar Turkije, van Syrië naar Zweden, van Cuba naar Spanje, van China naar Hongarije, van Marokko naar België.

Door de vele migratieverhalen zijn de levens heel verschillend, en toch zijn er gelijkenissen: de breuk met het verleden in het thuisland, de tijd van aankomen en de weg zoeken, de tijd van settelen en een leven en gezin uitbouwen. En nu het ouder worden. Velen hebben ooit geleefd in multigenerationele families waar zorg voor elkaar een evidentie was. In de nieuwe tijd en nieuwe context is dit minder evident.

“When I reflect on the traditions of family care of elderly, I come to realise there are differences. In Norway, both husband and wife usually work and few live in multi-generation families.” Bibi Thaiba, from Pakistan to Norway

De getuigenissen geven een herkenbaar beeld van oudere migranten, zowel de moeilijkheden van het ouder worden in migratiecontext als de vreugdes en de rijkdom van twee landen te mogen ervaren. “I am an in-between” zegt Bibi Thaiba. ‘From home to home’ is downloadbaar in PDF: hier. Het is inspirerend voor allen die zich willen openstellen voor een ouderenzorg die de migratie-achtergrond van mensen in rekening brengt.

Het boek is een realisatie naar aanleiding van de 10-jarig bestaan van Eniec, European Network for intercultural Elderly Care. Het is een netwerk van enthousiaste professionals die betrokken zijn in hun werk met oudere migranten. Het doel is kennis en ervaring uit te wisselen over de Europese grenzen heen.