U bent hier

Project "Innovatief Wijkzorgmodel op maat van kwetsbare buurt" ontvangt "Zorgverhaal van het jaar" award

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen overhandigde het award "Zorgverhaal van het jaar" aan EVA vzw voor het ESF-project "Innovatief wijkzorgmodel op maat van kwetsbare buurt".

Het project kon de jury charmeren door de inspanningen die geleverd worden om door de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg een brug te slaan naar senioren met migratieachtegrond. EVA vzw is verheugd dat deze award een project in de Brusselse zorgsector in het zonnetje zet: mensen met zorgervaring worden gewaardeerd en krijgen professionele kansen om als brugfiguren in Brusselse buurten er mee voor te zorgen dat het basisrecht op zorg voor senioren met migratieachtergrond geconcretiseerd wordt. Deze ervaringsdeskundigen volgen een leerwerktraject tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur.

Er zijn nog heel wat stappen te zetten om deze ambitie waar te maken op het terrein, maar EVA vzw is ervan overtuigd dat de talenten van deze ervaringsdeskundige in de zorg noodzakelijk zijn om een goede buurtgerichte zorg uit te bouwen.

Het project is ook bij uitstek een verhaal van partners, waarbij het partnerschap (EVA – VUB Social Ageing Studies – Kenniscentrum WWZ) samenwerkt met Brusselse Nederlandstalige thuiszorgdiensten met name Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg Brabant en lokaal dienstencentrum Aksent, waar de cultuur-sensitieve zorgambassadeurs als vrijwilliger of met een werkervaringscontract aan de slag zijn. In het leerwerktraject tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur volgen zij 1 dag per week een opleiding, verzorgd door Groep Intro.

Parallel volgen zorgprofessionals van Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisaties een opleiding om vaardigheden te verwerven rond cultuursensitieve zorg om zo het draagvlak voor maatgerichte zorg voor senioren ( met migratieachtergrond) binnen deze thuiszorgdiensten te versterken.

Hopelijk kan deze award ook versnelling brengen in het valoriseren van eerdere zorgervaring in informele setting en het creatief benaderen van opleidings- en kwalificatietrajecten.